Modernizacje instalacji przemysłowych Rzeszów

Potrzebujesz modernizacji instalacji przemysłowej w Rzeszowie lub okolicach?
Napisz do nas:


Masz pytania - napisz info[at]hnl.pl do nas lub zadzwoń 500-18-18-11

Modernizacja instalacji przemysłowych Rzeszów

Ustawa o efektywności energetycznej z 20 maja 2016 roku dostosowała krajową politykę energetyczną do wymagań unijnych. Jej celem jest poprawa efektywności energetycznej, czyli efektywne wykorzystanie energii w Polsce. Plan potocznie nazwany jest dyrektywą "3x20" i opiera się na trzech inicjatywach, które nasz kraj zobowiązał się zrealizować do 2020 roku. Jest to:.


 • - ograniczenie emisji gazów cieplarnianych o 20%
 • - zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych do 20%
 • - zmniejszenie całkowitego zużycia energii o 20%


Tym samym ustawa nałożyła na Ministra Energii obowiązek opracowania cyklicznych planów uwzględniających programy, które mają poprawić efektywność energetyczną w konkretnych sektorach gospodarki oraz informować o oszczędnościach w przesyle, dystrybucji i zużyciu energii. W planach znalazło się także wspieranie inwestycji w renowację budynków. Prawo nastawione jest między innymi na modernizacje instalacji przemysłowych.Zapraszamy klientów z lokalizacji:
Mieszka I, Gen. Grota-Roweckiego, Zalesie, Drabinianka, Baranówka, Pułaskiego, Pobitno, Śródmieście – Południe, Piastów, Kotuli, Paderewskiego, Nowe Miasto, Kmity, Staroniwa, Gen. Andersa, Śródmieście – Północ, Krakowska – Południe, Tysiąclecia, Wilkowyja.Modernizacja przemysłu a audyt energetyczny

Ustawa przewiduje, że duże przedsiębiorstwa będą miały obowiązek wykonać co 4 lata audyt energetyczny. Ma on obejmować minimum 90% zużycia energii wszystkich nośników, w tym również przez transport. Audytor zaproponuje przedsięwzięcia, których celem będzie uzyskanie oszczędności energetycznej. O owej oszczędności firmy będą musiały poinformować prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.Oszczędność energetyczna - gdzie jej szukać?

Sektor przemysłowy z powodzeniem może wzorować się na budownictwie w dziedzinie szukania oszczędności. W pierwszej kolejności jednak należałoby się skupić na samej oszczędności energetycznej, a dopiero potem na ekologicznych sposobach jej pozyskiwania. O ile w branży budowlanej przechodzi się na budynki pasywne, o tyle w przemyśle zadanie jest utrudnione, ponieważ w elektrowniach lub instalacjach przemysłowych utrata ciepła jest o wiele większa.Przemysł i jego potencjał oszczędzania energii

Europejska Fundacja Izolacji Przemysłowych (EIIF) obrazuje, jakie możliwości oszczędzania energii tkwią w instalacjach przemysłowych. Przykładem jest tu poprawa efektywności energetycznej w zakładach chemicznych we Francji. Audyt wykazał tam liczne straty energii, które dochodziły nawet do 12.600 MWh rocznie. Modernizacja instalacji przemysłowych już w pierwszym roku pozwoliła wygenerować 405. 000 euro oszczędności, a w kolejnych latach ponad dwa razy więcej. Czas zwrotu inwestycji to zaledwie dwa i pół miesiąca. Dane EIIF jasno pokazały, że oszczędność energetyczna w 27 krajach Unii Europejskiej może być na poziomie 620. 000.000 GJ. Tym samym bieżące straty energii można ograniczyć nawet o 66%.


Przedsięwzięcia służące oszczędności energetycznej

Modernizacja przemysłu to konieczność. Jest to też jedna z najszerszych kategorii przedsięwzięć mających służyć poprawie efektywności energetycznej. Można do nich zaliczyć:


 • - modernizację lub wymianę urządzeń energetycznych i technologicznych związanych z procesami przemysłowymi wraz z instalacjami (urządzeniami i instalacjami sprężonego powietrza, kotłami, pompami, pompoturbinami, turbinami napędzającymi sprężarki procesowe i pompy, dmuchawami, wtryskarkami, prasami, myjkami, wentylatorami, mieszadłami, agregatami chłodniczymi, młynami),
 • - modernizację i wymianę silników, napędów i układów sterowania lub zastosowanie falowników przy napędach o zmiennym zapotrzebowaniu mocy,
 • - modernizację lub wymianę urządzeń służących do uzdatniania wody,
 • - modernizację lub wymianę wyposażenia narzędziowego,
 • - stosowanie systemów monitorowania procesów energetycznych i przemysłowych,
 • - modernizację lub wymianę urządzeń służących do wytwarzania chłodu, lub ciepła,
 • - modernizację lub wymianę urządzeń stosowanych w górnictwie,
 • - modernizację lub wymianę urządzeń telekomunikacyjnych,
 • - modernizację lub wymianę urządzeń informatycznych.


Modernizacja instalacji przemysłowych oprócz oszczędności energetycznej służy także zwiększeniu wydajności przedsiębiorstwa, dostosowaniu produkcji do wymogów rynkowych i prawnych, wymianie zużytych urządzeń.


Działamy w całej polsce min. w miastach : Warszawa, Wrocław, Katowice, Kraków, Łódź, Rzeszów, Poznań, Lublin, Łomża