Konferencja

VI Konferencja Heat not lost

  • Celem konferencji było...

    przekazanie praktycznej wiedzy z zakresu szerokorozumianej poprawy efektywności energetycznej. Wydarzenie jest skierowane do zarządów i przedstawicieli przedsiębiorstw przemysłowych oraz wszystkich zainteresowanych tematyką poprawy efektywności energetycznej oraz produkcji energii w rozproszeniu.

Program VI Konferencji Heat not Lost [PDF]

Prezentacje

Trigeneracja w OSM Włoszczowa zasilana paliwem LNG Transformacja energetyczna oraz rola Towarowej Giełdy Energii na rynku Element nanoabsorbera promieniowania słonecznego i sposób jego otrzymania
Przegląd programów dotacyjnych - aktualna oferta i działania planowane na kolejne lata Konwersja energii cieplnej ze źródeł ciepła odpadowego z wykorzystaniem generatorów termoelektrycznych Miasto Konin liderem gospodarki nisko- i zeroemisyjnej w Wielkopolsce Wschodniej
Gaz Novatek jako niezależne źródło energii w przemyśle i energetyce Rola magazynowania energii w systemie energetycznym Wybrane aspekty rozwoju wykorzystania energii geotermalnej w ciepłownictwie w Polsce
Przemysłowy scenariusz rozwoju elektromobilności Problemy środowiskowe OZE oraz praktyczne aspekty poprawy efektywności działania biogazowni AKTUALNE SYSTEMY WSPARCIA DLA PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ I CIEPŁA

Galeria zdjęć

Organizatorzy


Partnerzy konferencji

Patronat medialnyPatronat honorowyV Międzynarodowa Konferencja Heat not lost

V Międzynarodowa Konferencja Heat not lost odbyła się 26 lutego 2020r. W trakcie konferencji były prezentowane rozwiązania techniczne służące poprawie efektywności energetycznej. Konferencja to miejsce wymiany doświadczeń i opinii pomiędzy teoretykami i praktykami w tematyce efektywności energetycznej.

Program konferencji heat not lost


Prezentacje

Praktyczne aspekty inwestycji w wysokosprawną kogenerację na bazie agregatów gazowych Produkcja i dostawa gazu ziemnego w postaci skroplonej LNG do zasilania wysokosprawnej kogeneracji Źródła finansowania przedsięwzięć ze środków NFOŚiGW
Kogeneracja z biomasy w oparciu o blok ORC Małe i średniej wielkości elektrociepłownie zasilane paliwem alternatywnym RDF Piece Oscylacyjne do produkcji energii z opdadów
Możliwość wdrożenia oraz korzyści wynikające z hybrydowej siłowni kogeneracyjnej zasilanej zmikronizowaną biomasą Kogeneracja energii elektrycznej i ciepła w oparciu o konwersję ciepła odpadowego z zastosowaniem układów ORC Marani AKTUALNY SYSTEMWSPARCIA PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ W WYSOKOSPRAWNEJ KOGENERACJI

IV Międzynarodowa Konferencja Heat not lost

W dniu 27 lutego 2019 roku odbyła się na terenie Targów Kielce IV Konferencja Heat not Lost. Prowadzona była również podczas tej edycji transmisja live z konferencji. W ramach programu konferencji odbyły się trzy panele tematyczne.


  • I Panel – Wytwarzanie energii elektrycznej i eiepłą w wysokosprawnej kogeneracji
  • II Panel – Poprawa efektywności energetycznej urządzeń i instalacji wykorzystywanych w procesach przemysłowych.
  • III Panel – Izolacje instalacji przemysłowych

W tym samym czasie i miejscu odbywały się również: XX Targi Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami EKOTECH; Międzynarodowe Targi Izolacji Przemysłowych 4INSULATION; II Targi Zieleni i Małej Architektury Miejskiej GREEN CITY EXPO; XXII Międzynarodowe Targi Energetyki i Elektrotechniki; XVII Targi Odnawialnych Źródeł Energii. Uczestnicy konferencji mieli możliwość zapoznania się z najnowszymi produktami i rozwiązaniami, prezentowanymi przez wystawców.

Program

Prezentacje

Układy wysokosprawnej kogeneracji- gwarancja stabilności. Odzysk energii na potrzeby chłodni- kogeneracja w przemyśle. Ile kosztuje prąd w 2019?- ustawa o podatku akcyzowym.
Instalacje odzyskujące ciepło w przemyśle- gdzie je stosować? Technika pompowa i energooszczędność? To możliwe! Jak wygenerować oszczędności w zakładach przemysłowych?
Sprawdź jak świadomie zarządzać zużyciem mediów w firmach. Dotacje i dofinansowania NFOŚiGW na 2019 rok- dla kogo? Jak izolować w przemyśle, aby uzyskać najlepsze parametry?
Audyt energetyczny sposobem na poprawę efektywności w przemyśle! Wełna skalna jako wysokotemperaturowa izolacja w przemyśle. The technical insulation world has a job to do! Check it!
Potrzebujesz specjalistów? Wyszkól ich sam w swojej firmie. Jak weryfikować i deklarować parametry izolacji przemysłowych?

III Międzynarodowa Konferencja Heat not lost

W dniu 11 października 2017 roku w EXPO Kraków podczas II Targów Efektywności Energetycznej w Przemyśle EFE odbyła się 3 edycja Konferencji Naukowo – Technicznej „Heat not Lost”. Podczas Konferencji zaprezentowano najnowsze osiągnięcia naukowe oraz rozwiązania techniczne służące poprawie efektywności energetycznej. Impreza odbyła się pod honorowym patronatem Ministerstwa Energii oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Formularz zgłoszeniowy

Prezentacje

Wybrane aspekty techniczne budowy i eksploatacji oraz bezpieczeństwa fotowoltaicznych i wiatrowych odnawialnych źródeł energii Zmiany prawne dotyczące oczyszczania spalin w energetyce - perspektywa długoterminowa Źródła finansowania przedsięwzięć w zakresie efektywności energetycznej i OZE środki POIiŚ i NFOŚiGW-
Lessons learnt from Energy Audits in EU Industry Insulation offers significant energy saving potentials with rapid payback Faktyczna izolacyjność termiczna kasetowej obudowy hal przemysłowych Zasady obrotu białymi certyfikatami na Towarowej Giełdzie Energii
Mierzyć czy liczyć straty ciepła z instalacji Analiza termo-ekonomiczna systemu ORC współpracującego z turbiną kondensacyjną Modelowanie strat ciepła wybranych elementów instalacji przemysłowych z wykorzystaniem komputerowej mechaniki płynów i wymiany ciepła
Nowy system Białych Certyfikatów - pozyskiwanie i obowiązek ich umarzania Audyty energetyczne w przemyśle - wnioski i doświadczenia Doświadczenia z realizacji audytów energetycznych w przedsiębiorstwach o dużej energochłonności procesów technologicznych

II Międzynarodowa Konferencja Heat not lost

II Konferencja Naukowo-Techniczna "HEAT not LOST” już za Nami! Odbyła się ona w dniach 25-26 listopada 2015 r. na terenie Międzynarodowego Centrum Targowo-Kongresowego EXPO Kraków. Moderatorem Konferencji był dr hab. inż. Zbigniew Plutecki, prof. PO z Politechniki Opolskiej. W tym roku mieliśmy zaszczyt gościć prelegentów będących przedstawicielami: - firm zajmujących się audytami energetycznymi, zagadnieniami związanymi z OZE oraz dobrymi praktykami inwestycyjnymi, -ośrodków naukowych oraz badawczych zajmujących się badaniami materiałów termoizolacyjnych, modelowaniem oraz wyznaczaniem strat ciepła w instalacjach przemysłowych i budynkach, - instytucji zajmujących się finansowaniem rozwiązań zmierzających do poprawy efektywności energetycznej przedsiębiorstw. Wśród słuchaczy gościliśmy zarówno przedstawicieli firm, pracowników Uczelni Wyższych jak i również grupę studentów, co było bardzo miłą nowością tegorocznej edycji. W czasie poszczególnych sesji odbyło się wiele ciekawych dyskusji dotyczących tematów referatów, dzięki czemu wiele problemów oraz wątpliwości zostało zażegnanych. Wszystkim Uczestnikom serdecznie dziękujemy za udział oraz aktywność!


Formularz zgłoszeniowy

Prezentacje

Akumulacja ciepła w fotowoltaika w programie _Prosument_ Analiza sprawności oraz ponoszonych kosztów eksploatacyjnych wybranych systemów ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej stosowanych w budynkach wielorodzinnych Badanie wpływu sposobu montażu stolarki otworowej na straty ciepła budynku
Bezpieczeństwo pożarowe izolacji w odniesieniu do wymagań prawnych Faktyczna izolacyjność termiczna kasetowej obudowy hal przemysłowych Finansowanie akumulacji ciepła z funduszy Unii Europejskiej
Izolacyjność szyb zespolonych - teraźniejszość i przyszłość Klasy energetyczne instalacji przemysłowych wg normy VDI4610 Metoda pomiaru przewodności cieplnej materiałów dobrze przewodzących ciepło w aspekcie odpowiedniego doboru izolacji
Modelowanie strat ciepła wybranych elementów instalacji przemysłowych z wykorzystaniem metod numerycznych Monitorowanie strat ciepła instalacji przemysłowych - poprawność wykonywania pomiarów termowizyjnych i analizy termogramów Rodzaje mostków termicznych w izolowanych instalacjach przesyłu energii
Trwałość termoizolacyjnych właściwości materiałów w wysokich temperaturach Weryfikacja oszczędności energii w przedsięwzięciach efektywności energetycznej według międzynarodowych standardów Zagospodarowanie ciepła odpadowego, jako najtańsze źródło energii
Finansowanie projektów związanych z efektywnością energetyczną i OZE Inwestycje w czyste źródła energii jako element budowy przewagi konkurencyjnej Odnawialne źródła energii jako narzędzie do obniżania kosztów

I Międzynarodowa Konferencja Heat not lost

I Konferencja "Heat not Lost – efektywność energetyczna, izolacje termiczne dla energetyki i przemysłu, projektowanie i wykonawstwo” odbyła się w dniach 18-19 września 2020 r. w Krakowie na terenie Międzynarodowego Centrum Targowo-Kongresowego EXPO Kraków. Moderatorem Konferencji był dr hab. inż. Zbigniew Plutecki, prof. PO z Politechniki Opolskiej. Konferencja odbyła się w trakcie Targów „4INSULATION” oraz XI Mistrzostw Europy Monterów Izolacji Przemysłowych. Konferencja skierowana była do przedstawicieli: elektrowni, elektrociepłowni, zakładów chemicznych, rafinerii, projektantów kotłów i instalacji przemysłowych, dostawców narzędzi i maszyn do wykonawstwa izolacji termicznych, audytorów energetycznych, wykonawców izolacji przemysłowych.

Jesteśmy współzałożycielem POLSKiej ORGANIZACJi WSPIERANIA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ I ROZWOJU

POLSKA ORGANIZACJi WSPIERANIA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ I ROZWOJU