Modernizacje instalacji przemysłowych Warszawa

Potrzebujesz modernizacji instalacji przemysłowej w Warszawie lub okolicach?
Napisz do nas:


Masz pytania - napisz info[at]hnl.pl do nas lub zadzwoń 500-18-18-11

Ustawa o efektywności energetycznej a modernizacje instalacji przemysłowych

Ustawa o efektywności energetycznej z 20 maja 2016 roku dostosowuje krajową politykę energetyczną do wymagań unijnych. Jej cel to efektywne wykorzystanie energii w Polsce, czyli poprawa efektywności energetycznej. Dyrektywa „3x20” potocznie nazwa plan, który nasz kraj zobowiązał się zrealizować do 2020 roku. Zakłada on:


 • - ograniczenie emisji gazów cieplarnianych o 20%
 • - zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych do 20%
 • - zmniejszenie całkowitego zużycia energii o 20%

Wspomniana ustawa nałożyła na Ministra Energii obowiązek opracowania cyklicznych planów, które uwzględniają programy służące poprawie efektywności energetycznej w konkretnych sektorach gospodarki oraz mających informować o oszczędności w dystrybucji, przesyle i zużyciu energii. Plan zakładał także inwestycję w renowację budynków. Oczywiście wszystkie przedsięwzięcia wiążą się z modernizacjami instalacji przemysłowych w Warszawie.Zapraszamy klientów z lokalizacji:
Warszawski Okręg Przemysłowy jest drugim okręgiem przemysłowym w Polsce, jeśli chodzi o produkcję przemysłową. Napływ inwestorów sprawia, że jego gałęzie coraz bardziej się rozwijają. Dominującymi branżami są: elektroniczna, elektrotechniczna i spożywcza. Warszawa to takie dzielnice jak: Mokotów, Praga-Południe, Ursynów, Wola, Bielany, Targówek, Bemowo, Śródmieście, Białołęka, Ochota, Wawer, Praga-Północ, Ursus, Żoliborz, Włochy, Wilanów, Wesoła, Rembertów.Jaki jest cel modernizacji instalacji przemysłowych?

Modernizacja instalacji przemysłowych to nierzadko większe wyzwanie niż budowa instalacji od podstaw. Uwzględnia się istniejąca infrastrukturę, do której trzeba dostosować konkretne zmiany. Konieczna jest też akceptacja okresów przestoju w produkcji na czas wykonywania modernizacji. Dlatego właśnie właściciel przedsiębiorstwa powinien od samego początku współpracować z zespołem projektantów, którzy mają doświadczenie w przygotowaniu i prowadzeniu tego rodzaju inwestycji.


Warto dowiedzieć się, jakie są cele przeprowadzenia modernizacji instalacji przemysłowych. Zgodnie z prawem, celem powyższych działań jest poprawa efektywności energetycznej. Wiadomo jednak, że instalacje były pierwotnie projektowane dla zupełnie innych założeń. Konieczne będzie więc zastosowanie węzłów rekuperacji ciepła oraz układów o niskim zużyciu energii z niską emisją do środowiska.


Kolejnym celem modernizacji instalacji przemysłowych jest zwiększenie wydajności poprzez intensyfikacje produkcji lub rozbudowę części instalacji. Naturalnie wiąże się to z analizą pracy istniejących aparatów w nowych warunkach i przy nowych obciążeniach. Wreszcie celem przedstawionych powyżej modernizacji jest dostosowanie produkcji do nowych warunków rynkowych i wymogów prawnych. Wtedy instalacje wymagają rozszerzenia w obszarze technologii, które mają gwarantować zgodność pracy z najnowszymi wymaganiami jakościowymi.Jak przedsiębiorstwa będą realizowały modernizacje instalacji przemysłowych?

Duże przedsiębiorstwa mają obowiązek wykonać co 4 lata audyt energetyczny. Obejmuje on minimum 90% zużycia energii wszystkich nośników, w tym także przez transport. Na skutek modernizacji zaproponowanych w audycie, przedsiębiorstwa osiąganą oszczędność energetyczną. Będą musiały o jej skali poinformować Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Gdzie jednak szukać wspomnianych oszczędności? Przykładem dla sektora przemysłowego może być budownictwo. Obie gałęzie gospodarki zużywają dzisiaj około 70% energii końcowej w krajach EU-27. W pierwszej kolejności przedsiębiorstwa przemysłowe powinny skupić się na maksymalizacji efektywnego okresu eksploatacyjnego i zapobieganiu stratom energii, dopiero w drugim na efektywnych i zielonych sposobach jej pozyskania.


akie modernizacje instalacji przemysłowych warto przeprowadzić?

Na pewno dobrze jest skorzystać z oferty firm, które mają doświadczenie w przeprowadzaniu przedsięwzięć modernizacyjnych. W zakres usług wchodzi:


 • - odzysk ciepła technologicznego z maszyn i urządzeń
 • - odzysk ciepła z instalacji chłodniczych, klimatyzacyjnych i spalinowych
 • - projektowanie instalacji urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych
 • - dostawy i montaż wymienników ciepła i agregatów chłodniczych
 • - kompleksowe remonty agregatów chłodniczych (z nastaniem na sprężarki śrubowe i półhermetyczne)
 • - uruchamianie instalacji chłodniczych po spaleniu sprężarek chłodniczych
 • - serwisowanie instalacji chłodniczych
 • - projektowanie i wykonywanie instalacji gazowych, w tym montaż promienników gazowych
 • - modernizacja i wymiana izolacji termicznej rurociągów ciepłowniczych, pieców oraz ciągów technologicznych w obiektach
 • - izolacje termiczne urządzeń transportowych
 • - docieplenia
 • - modernizacje lub wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
 • - zastosowanie wysokosprawnych źródeł ciepła wraz z automatyką
 • - zlikwidacja mostków cieplnych
 • - modernizacja lub wymiana oświetlenia
 • - ograniczenie strat związanych z poborem energii biernej, elektrycznej, gazu ziemnego


Powyższe przedsięwzięcia służą nie tylko poprawie efektywności energetycznej, ale przystosowują urządzenia do wymogów rynkowych i prawnych.


Działamy w całej polsce min. w miastach : Warszawa, Wrocław, Katowice, Kraków, Łódź, Rzeszów, Poznań, Lublin, Łomża