Finansowanie

Białe certyfikaty

Pozyskujemy finansowanie w ramach systemu świadectw efektywności energetycznej, tzw. białych certyfikatów. Zajmujemy się przygotowaniem audytu efektywności energetycznej, kompletnego wniosku, sprzedażą praw do świadectw efektywności energetycznej, rejestracją przedsiębiorstw na Towarowej Giełdzie Energetycznej.


Poprzez wykorzystanie wiedzy i wieloletniego doświadczenia Heat not Lost oferuje skuteczny udział w procesie mającym na celu wzrost efektywności energetycznej i - co z tym związane - przyszłych przychodów z tytułu zaoszczędzonej energii. Świadectwo efektywności energetycznej przysługuje dla przedsięwzięć, jeżeli w wyniku ich realizacji uzyskuje się oszczędność energii w ilości nie mniejszej niż 10 ton oleju ekwiwalentnego.


Schemat działania pozyskania białych certyfikatów:

Aktualna liczba pozyskanych białych certyfikatów:

6 5 7 5

Aktualna średnia cena świadectw efektywności energetycznej: