Modernizacje instalacji przemysłowych Kraków

Potrzebujesz modernizacji instalacji przemysłowej w Krakowie lub okolicach?
Napisz do nas:


Masz pytania - napisz info[at]hnl.pl do nas lub zadzwoń 500-18-18-11

Realizacja ustawy o efektywności energetycznej

Ustawa o efektywności energetycznej z 20 maja 2016 roku dostosowuje krajową politykę energetyczną do wymogów unijnych. Jej cel to efektywne wykorzystanie energii w Polsce, czyli poprawa efektywności energetycznej. Plan, który nasz kraj zobowiązał się zrealizować do 2020 roku, jest potocznie nazywany dyrektywą „3x20” i zakłada:


 • - ograniczenie emisji gazów cieplarnianych o 20%
 • - zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych do 20%
 • - zmniejszenie całkowitego zużycia energii o 20%

W związku z powyższymi założeniami, zadaniem Ministra Energetyki było opracowanie cyklicznych planów służących poprawie efektywności energetycznej w konkretnych sektorach gospodarki oraz mających informować o oszczędności w dystrybucji, przesyle i zużyciu energii. Ów plan zakładał także inwestycję w renowację budynku.Zapraszamy klientów z lokalizacji:
W Krakowie dominujący jest przemysł hutniczy i elektromaszynowy, ale znaczną rolę odgrywa też chemiczny i spożywczy (głównie wyroby czekoladowe i przetwory owocowo-warzywne). Dla przypomnienia Kraków to dzielnice takie jak: Stare Miasto, Grzegórzki, Prądnik Czerwony, Prądnik Biały, Krowodrza, Bronowice, Zwierzyniec, Dębniki, Łagiewniki-Borek Fałęcki, Swoszowice, Podgórze Duchackie, Bieżanów-Prokocim, Podgórze, Czyżyny, Mistrzejowice, Bieńczyce, Wzgórza Krzesławickie, Nowa Huta.Modernizacje instalacji przemysłowych służące poprawie efektywności energetycznej

Modernizacje instalacji przemysłowych to obecnie konieczność. Ważne jednak, aby przeprowadziła je firma, która ma doświadczenie w tego rodzaju przedsięwzięciach. Na duże przedsiębiorstwa wspomniana ustawa nakłada obowiązek przeprowadzania co 4 lata audytu energetycznego. Obejmuje on minimum 90% zużycia energii wszystkich nośników, w tym także przez transport. Audytor proponuje właścicielowi firmy modernizacje. Na ich skutek przedsiębiorstwo osiągnie oszczędność energetyczną, o której skali musi powiadomić Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Modernizacje mogą obejmować:

 • - modernizację lub wymianę urządzeń energetycznych i technologicznych związanych z procesami przemysłowymi wraz z instalacjami (urządzeniami i instalacjami sprężonego powietrza, kotłami, pompami, pompoturbinami, turbinami napędzającymi sprężarki procesowe i pompy, dmuchawami, wtryskarkami, prasami, myjkami, wentylatorami, mieszadłami, agregatami chłodniczymi, młynami),
 • - modernizację i wymianę silników, napędów i układów sterowania lub zastosowanie falowników przy napędach o zmiennym zapotrzebowaniu mocy,
 • - modernizację lub wymianę urządzeń służących do uzdatniania wody,
 • - modernizację lub wymianę wyposażenia narzędziowego,
 • - stosowanie systemów monitorowania procesów energetycznych i przemysłowych,
 • - modernizację lub wymianę urządzeń służących do wytwarzania chłodu, lub ciepła,
 • - modernizację lub wymianę urządzeń stosowanych w górnictwie,
 • - modernizację lub wymianę urządzeń telekomunikacyjnych,
 • - modernizację lub wymianę urządzeń informatycznych.Oszczędność energii - szanse dla przemysłu

Przykładem dla sektora przemysłowego może być budownictwo. Obie gałęzie gospodarki zużywają dzisiaj około 70% energii końcowej w krajach EU-27. W pierwszej kolejności przedsiębiorstwa przemysłowe powinny skupić się na maksymalizacji efektywnego okresu eksploatacyjnego i zapobieganiu stratom energii, dopiero w drugim na efektywnych i zielonych sposobach jej pozyskania.


Europejska Fundacja Izolacji Przemysłowych (EIIF) obrazuje, jakie możliwości oszczędzania energii tkwią w instalacjach przemysłowych. Przykładem jest tu poprawa efektywności energetycznej w zakładach chemicznych we Francji. Audyt wykazał tam liczne straty energii, które dochodziły nawet do 12.600 MWh rocznie. Modernizacja instalacji przemysłowych już w pierwszym roku pozwoliła wygenerować 405. 000 euro oszczędności, a w kolejnych latach ponad dwa razy więcej. Czas zwrotu inwestycji to zaledwie dwa i pół miesiąca. Dane EIIF jasno pokazały, że oszczędność energetyczna w 27 krajach Unii Europejskiej może być na poziomie 620. 000.000 GJ. Tym samym bieżące straty energii można ograniczyć nawet o 66%.


Modernizacje instalacji przemysłowych w Krakowie warto wykonać nie tylko dla poprawy efektywności energetycznej przedsiębiorstwa, ale także po to, aby podnieść jego prestiż. Przede wszystkim powinno ono być dostosowane do zmieniających się wciąż wymogów rynkowych oraz prawnych.


Działamy w całej polsce min. w miastach : Warszawa, Wrocław, Katowice, Kraków, Łódź, Rzeszów, Poznań, Lublin, Łomża