Realizacja inwestycjiIzolacje instalacji przemysłowych

  Przedsięwzięcia służące poprawie efektywności energetycznej w zakresie izolacji instalacji przemysłowych:

 • modernizacja i wymiana izolacji termicznej rurociągów ciepłowniczych, pieców oraz ciągów technologicznych w obiektach (np. izolacja rurociągów, zbiorników, kotłów, kanałów spalin, turbin, urządzeń oczyszczających gazy wlotowe, armatury przemysłowej, wymienników ciepła, pieców grzewczych oraz odtwarzanie wymurówki, wymiana materiałów ogniotrwałych, warstw izolacyjnych w piecach);

 • izolacja termiczna systemów transportu mediów technologicznych w obrębie procesu przemysłowego, w tym urządzeń transportowych, przygotowania półproduktów i produktów oraz sieci ciepłowniczych, wodnych i gazowych.


EKONOMICZNA GRUBOŚĆ IZOLACJI

EKONOMICZNA GRUBOŚĆ IZOLACJI - Jednym z czynników sprzyjających poprawie efektywności energetycznej są izolacje zaprojektowane i wykonane pod względem ekonomicznym, czyli gdzie suma strat ciepła oraz kosztów izolacji jest najniższa.

wykres

Na Przykładzie wykresu zaprezentowano analizę zwrotu nakładów na izolację w zależności od jej grubości. Mimo poniesionych wstępnie wyższych nakładów na inwestycję związaną z ekonomicznymi izolacjami to wyrównanie kosztów w porównaniu z tradycyjną izolacją nastepuje w szybkim okresie, dzięki zauważalej redukcji kosztów związanych ze stratą ciepła. Ekonomiczna izolacja swoje korzyści osiąga również poprzez zmniejszenie zużycia paliwa energetycznego i redukcję emisji CO2.

TERMOMODERNIZACJA RUROCIĄGÓW PARY I KONDENSATU:

 • DN 150 – para ciśnienie 12 bar
 • DN 100 – para ciśnienie 6 bar
 • DN 80 – para ciśnienie 6 bar
 • DN 40 – kondensat

 • Średnioroczna ilość zaoszczędzonej energii finalnej: 183 toe

  Okres zwrotu z inwestycji: 0,4 SPBT


przykład
Termomodernizacja rurociągów ciepłowniczych:

 • Rurociągi napowietrzne DN 200 – wymiana izolacji
 • Rurociągi kanałowe DN300 – wymiana na rurociągi preizolowane

  Średnioroczna ilość zaoszczędzonej energii finalnej: 71 toe

  Okres zwrotu z inwestycji: 9,93 SPBT

  Nakład inwestycyjny: 514 726 PLN

  Roczna oszczędność: 51 853 PLN

Izolacja elementów węzła cieplnego – zaworów, zasuw, kołnierzy, wymiennika, rur, odgazowywacza, filtroodmulaczy:

  Średnioroczna ilość zaoszczędzonej energii finalnej: 78 toe

  Okres zwrotu z inwestycji: 0,7 SPBT

NOWOCZESNE DOSTĘPNE MATERIAŁY IZOLACYJNE:

aerozelAerożele są obecnie materiałami o najmniejszym dla ciał stałych współczynniku przewodzenia ciepła. Na jego masę składa się w 90-99,8% powietrze, resztę stanowi porowaty materiał tworzący jego strukturę.

Produkty takie jak np. elastyczna mata aerożelowa - AeroMat 650 wykazują wysoką skuteczność zarówno w izolacji ciepłochronnej jak i zimnochronnej. Jego przewagą nad innymi materiałami jest znaczne zmniejszenie ilości materiału potrzebnego do osiągnięcia tej samej izolacji co przy tradycyjnych materiałach.


www.aerozele.pl


Przebudowa lub remont budynków wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi

  Przedsięwzięcia służące poprawie efektywności energetycznej:

 • docieplenie ścian, stropów, podłóg na gruncie, fundamentów, stropodachów lub dachów;
 • modernizacja lub wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, świetlików, bram wjazdowych lub zmiana powierzchni przeszkleń w przegrodach zewnętrznych budynków;
 • montaż urządzeń zacieniających okna;
 • modernizacja systemu ogrzewania lub systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej (np. izolacja cieplna, równoważenie hydrauliczne, zastosowanie wysokosprawnych źródeł ciepła wraz z automatyką, zmniejszenie strat ciepła związanych z jego akumulacją, regulacją oraz wykorzystywaniem);
 • likwidacja liniowych i punktowych mostków cieplnych;
 • modernizacja systemu wentylacji polegająca na:
  - montażu układu odzysku ciepła (rekuperacji),
  - zastosowaniu gruntowych wymienników ciepła,
  - izolacji kanałów nawiewnych i wywiewnych transportujących powietrze wentylacyjne,
  - montażu systemów optymalizujących strumień objętości oraz parametry jakościowe powietrza wentylacyjnego doprowadzanego do pomieszczeń w zależności od potrzeb użytkownika;
 • modernizacja systemu klimatyzacji poprzez dostosowanie tego systemu do potrzeb użytkowych budynku (np. dostosowanie strumienia powietrza do rzeczywistego obciążenia, zastosowanie układów z bezpośrednim odparowaniem, opartych o indywidualne klimatyzatory lub zastosowanie alternatywnych metod chłodzenia);
 • modernizacja lub wymiana dźwigów wraz z ich napędami i oświetleniem;
 • instalacja urządzeń pomiarowo-kontrolnych, teletransmisyjnych oraz automatyki w ramach wdrażania systemów zarządzania energią;
 • przebudowa lub remont budynku użyteczności publicznej na podstawie umowy o poprawę efektywności energetycznej.
Modernizacja systemu ogrzewania z wymianą grzejników, instalacją regulacyjną oraz instalacją węzła cieplnego:

 • Wymagana moc grzewcza dla budynku: 450 kW
 • Zmniejszenie czasu pracy ogrzewania przez układ automatyki: 48%

 • Średnioroczna ilość zaoszczędzonej energii finalnej: 96 toe

  Nakład inwestycyjny: 980 000 PLN

  Oszczędność roczna: 200 000 PLN

  Okres zwrotu z inwestycji: 4,8 SPBT

Dopasowanie mocy grzewczej do charakteru pracy oraz rodzaju budynku:

 • Zmniejszenie mocy grzewczej zainstalowanej: 320 kW

 • Średnioroczna ilość zaoszczędzonej energii finalnej: 96 toe

  Nakład inwestycyjny: 60 000 PLN

  Oszczędność roczna: 96 500 PLN

  Okres zwrotu z inwestycji: 0,6 SPBT

Termomodernizacja budynku z wymianą drzwi i okien, dociepleniem ścian oraz poddasza:

 • Ograniczenie zapotrzebowania ciepła do ogrzewania: 47%

 • Średnioroczna ilość zaoszczędzonej energii finalnej: 4,2 toe

  Nakład inwestycyjny: 225 500 PLN

  Oszczędność roczna: 14 700 PLN

  Okres zwrotu z inwestycji: 15,3 SPBT

Termomodernizacja hali magazynowej z ograniczeniem przeszklenia:

 • Zużycie ciepła przed modernizacją: 23 900 GJ
 • Zużycie ciepła po modernizacji: 9700 GJ

 • Średnioroczna ilość zaoszczędzonej energii finalnej: 340 toe

  Nakład inwestycyjny: 2 500 000 PLN

  Oszczędność roczna: 432 000 PLN

  Okres zwrotu z inwestycji: 5,85 SPBT


Modernizacja lub wymiana oświetlenia

  Przedsięwzięcia służące poprawie efektywności energetycznej w zakresie modernizacji lub wymiany:

 • oświetlenia wewnętrznego (np. oświetlenia pomieszczeń: w budynkach użyteczności publicznej, mieszkalnych, biurowych, a także budynków i hal przemysłowych, magazynowych lub handlowych) lub oświetlenia zewnętrznego (np. oświetlenia tuneli, placów, składowisk, ulic, dróg, parków, oświetlenia dekoracyjnego, oświetlenia stacji paliw oraz sygnalizacji świetlnej), w tym:
  - wymiana źródeł światła na energooszczędne,
  - wymiana opraw oświetleniowych wraz z osprzętem na energooszczędne,
  - wdrażanie inteligentnych systemów sterowania oświetleniem, o regulowanych parametrach w zależności od potrzeb użytkowych i warunków zewnętrznych,
  - stosowanie energooszczędnych systemów zasilania;

Wymiana oświetlenia na oprawy LED nowego typu:

 • Obecna moc opraw: 450 W
 • Moc nowych opraw: 95 W
 • Ilość opraw: 970 szt.

 • Średnioroczna ilość zaoszczędzonej energii finalnej: 254 toe

  Nakład inwestycyjny: 950 000 PLN

  Oszczędność roczna: 1 200 000 PLN

  Okres zwrotu z inwestycji: 1,26 SPBT

Wymiana oświetlenia na oprawy LED z systemem automatyki DALI:

 • Obecna moc opraw: 400 W
 • Moc nowych opraw: 150 W
 • Ilość opraw: 240 szt.

 • Średnioroczna ilość zaoszczędzonej energii finalnej: 75,3 toe

  Nakład inwestycyjny: 200 000 PLN

  Oszczędność roczna: 72 500 PLN

  Okres zwrotu z inwestycji: 2,76 SPBT

Modernizacja oświetlenia hali produkcyjnej poprzez wymianę starych opraw meta halogenkowych nowymi oprawami TYPU LED z dostosowaniem natężenia oświetlenia przy pomocy systemu sterowania DALI:

  Średnioroczna ilość zaoszczędzonej energii finalnej: 37 toe

  Okres zwrotu z inwestycji: 2,71 SPBT

  Nakład inwestycyjny: 263 110 PLN

  Roczna oszczędność: 97 149 PLN


Modernizacja lub wymiana urządzeń i instalacji wykorzystanych w procesach przemysłowych lub w procesach energetycznych

  Przedsięwzięcia służące poprawie efektywności energetycznej w zakresie modernizacji lub wymiany urządzeń i instalacji wykorzystywanych w procesach przemysłowych lub w procesach energetycznych lub telekomunikacyjnych, lub informatycznych:

 • modernizacja lub wymiana urządzeń energetycznych i technologicznych związanych z procesami przemysłowymi wraz z instalacjami (np. urządzeń i instalacji sprężonego powietrza, kotłów, pomp, pompoturbin, turbin napędzających sprężarki procesowe i pompy, dmuchaw, wtryskarek, pras, myjek, wentylatorów, mieszadeł, agregatów chłodniczych, młynów),

 • modernizacja lub wymiana silników, napędów i układów sterowania lub zastosowanie falowników przy napędach o zmiennym zapotrzebowaniu mocy,
 • modernizacja lub wymiana rurociągów, zbiorników, kanałów spalin, kominów, urządzeń służących do uzdatniania wody,
 • modernizacja lub wymiana wyposażenia narzędziowego,
 • stosowanie systemów pomiarowych, monitorujących i sterujących procesami energetycznymi i przemysłowymi w ramach wdrażania systemów zarządzania energią,
 • optymalizacja ciągów transportowych paliw (stałych, ciekłych, gazowych) lub mediów (np. woda, para, sprężone powietrze, powietrze wentylacyjne, spaliny, gazy procesowe) oraz ciągów transportowych kopalin i linii produkcyjnych,
 • modernizacja lub wymiana urządzeń i instalacji pomocniczych służących procesowi wytwarzania energii elektrycznej lub ciepła, lub chłodu, w tym:
  – układów rozładunku, przygotowania i transportu paliwa (np. układów nawęglania, odparowania gazu, redukcji ciśnienia gazów),
  – układów doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin (np. wentylatorów),
  – układów chłodzenia (np. układów pompowych, skraplaczy, chłodni kominowych),
  – układów odprowadzenia i transportu odpadów paleniskowych (np. układów odżużlania),
  – układów redukcji emisji (np. odpylania, odsiarczania oraz odazotowania spalin),
  – transformatorów, silników elektrycznych i falowników,
  – wymienników ciepła, stacji redukcyjno-schładzających pary,
  – układów uzdatniania wody (np. zmiana parametrów fizykochemicznych, odgazowywanie),
  – układów uzdatniania, produkcji oraz dystrybucji sprężonego powietrza (np. montaż sprężarek ze zmienną prędkością obrotową, montaż osuszaczy powietrza o niskim zapotrzebowaniu energii do procesu regeneracji, montaż sterowników nadrzędnych sterujących pracą urządzeń, stosowanie rozwiązań minimalizujących czas pracy sprężarek na biegu jałowym, optymalizacja ciśnienia w instalacji, montaż układów odzysku ciepła z procesu sprężania, montaż zbiorników buforowych),
  – układów przygotowania paliwa rozpałkowego (np. mazut, olej lekki),
  – układów sterowania, automatyki, pomiarowych, zabezpieczających i sygnalizacyjnych,
  – układów pompowych i pomp (np. stosowanie pomp o płynnej regulacji obrotów, montaż pomp o wyższej sprawności, stosowanie metod regulacji zwiększających efektywność energetyczną układu),
  – układów odwodnień instalacji parowych,
 • modernizacja lub wymiana urządzeń i instalacji wykorzystywanych w górnictwie, w tym:
  – układów urabiania złoża oraz transportu i zwałowania urobku,
  – układów odwodnień,
  – układów magazynowania, składowania, przeróbki urobku, sortowania oraz wzbogacania kopalin,
  – układów oczyszczania wód kopalnianych i ścieków,
  – układów zaopatrzenia w powietrze wentylacyjne,
  – układów odmetanowania,
 • modernizacja lub wymiana urządzeń telekomunikacyjnych (np. moduły radiowe, moduły systemowe, moduły transmisyjne),
 • modernizacja lub wymiana urządzeń informatycznych (np. komputery, serwery);
MONTAŻ NOWYCH SPRĘŻAREK O WYŻSZEJ EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ

Przeprowadzona modernizacja polegała wymianie starych sprężarek (rok produkcji 1972/76 ) na nowe sprężarki typu GA315VSD oraz GA250 o wydajności łącznej w zakresie 744 – 16 170 Nm3/h przy ciśnieniu 0,7 MPa, dostarczające sprężone powietrze na potrzeby produkcyjne.


Średnioroczna oszczędność energii finalnej:         230 toe/rok

Szacowana wielkość redukcji emisji CO2:             3160 ton/rok

Okres zwrotu z inwestycji - SPBT:                                2,5 roku

Instalacja sprężarki zmiennoobrotowej w miejsce istniejącego obecnie układu sprężarek:

 • Tygodniowe zapotrzebowanie na sprężone powietrze: 170 000 m3
 • Obecny współczynnik energochłonności produkcji powietrza: 0,133 kWh/m3
 • Współczynnik energochłonności po wymianie sprężarki: 0,102 kWh/m3

 • Średnioroczna ilość zaoszczędzonej energii finalnej: 15,5 toe

  Nakład inwestycyjny: 180 000 PLN

  Oszczędność roczna: 53 400 PLN

  Okres zwrotu z inwestycji: 3,37 SPBT

Modernizacja i wymiana urządzeń oraz instalacji wykorzystywanych w technologii suszenia tkanin:

  Średnioroczna ilość zaoszczędzonej energii finalnej: 638 toe

  Okres zwrotu z inwestycji: 3,98 SPBT

  Nakład inwestycyjny: 1 825 620 PLN

  Roczna oszczędność: 458 989 PLN


Modernizacja lub wymiana lokalnych sieci ciepłowniczych i lokalnych źródeł ciepła

  Przedsięwzięcia służące poprawie efektywności energetycznej w zakresie modernizacji lub wymiany lokalnych sieci ciepłowniczych i lokalnych źródeł ciepła polegające na:

 • wymianie lub modernizacji grupowych i indywidualnych węzłów cieplnych z zastosowaniem urządzeń i technologii o wyższej efektywności energetycznej (np. izolacje, napędy, armatura, wymienniki),

 • modernizacji systemów zasilanych z grupowych węzłów cieplnych poprzez przebudowę tych systemów na węzły indywidualne,

 • instalacji lub modernizacji systemów automatyki i monitoringu pracy węzłów i sieci ciepłowniczych,

 • wymianie lub modernizacji lokalnych układów chłodniczych i klimatyzacyjnych,

 • zastosowaniu układów kogeneracyjnych w lokalnych źródłach ciepła,

 • modernizacji lokalnych źródeł ciepła (np. kotłowni, ciepłowni osiedlowych),

 • modernizacji odwodnień instalacji parowych;
LOKALNA SIEĆ CIEPŁOWNICZA dostarcza ciepło do budynków z lokalnych źródeł ciepła.

LOKALNE ŹRÓDŁO CIEPŁA:

 • kotłownia lub węzeł cieplny, z których nośnik ciepła jest dostarczany bezpośrednio do instalacji ogrzewania i ciepłej wody budynku
 • ciepłownia osiedlowa lub grupowy wymiennik ciepłą wraz z siecią ciepłowniczą o mocy nominalnej do 11,6 MW, dostarczający ciepło do budynków

Instalacja agregatu kogeneracyjnego do produkcji ciepła i energii elektrycznej dla procesu technologicznego:

 • Instalowana moc agregatu kogeneracyjnego: 300 kW

 • Nakład inwestycyjny: 1 050 000 PLN

  Oszczędność roczna: 110 000 PLN

  Okres zwrotu z inwestycji: 9,6 SPBT

Wymiana kotłów węglowych na kotły gazowe o wyższej sprawności wraz z dostosowaniem mocy i wydajności nowej kotłowni do obecnych potrzeb technologicznych i grzewczych zakładu:

  Średnioroczna ilość zaoszczędzonej energii finalnej: 708 toe

  Okres zwrotu z inwestycji: 10,5 SPBT

  Nakład inwestycyjny: 1 390 365 PLN

  Roczna oszczędność: 132 090 PLN


Odzyskanie energii w tym odzyskanie energii w procesach przemysłowych

  Przedsięwzięcia służące poprawie efektywności energetycznej w zakresie odzyskiwania energii, w tym odzyskiwania energii w procesach przemysłowych, w tym poprzez instalację lub modernizację:

 • układów odzyskiwania ciepła z urządzeń i procesów przemysłowych lub energetycznych i wykorzystanie go do celów użytkowych lub w procesie technologicznym;

 • systemu „freecoolingu” – procesu wykorzystania chłodu zawartego w powietrzu o niskiej temperaturze na zewnątrz budynku do schłodzenia powietrza wewnątrz budynku lub w instalacji;

 • turbin i układów wytwarzania energii, wykorzystujących energię rozprężania lub redukcji ciśnienia gazów, par lub cieczy;

 • układów przetwarzania ciepła odzyskiwanego z procesów przemysłowych lub energetycznych na energię elektryczną;

 • układów przetwarzania gazów spalinowych i odpadowych z procesów przemysłowych lub energetycznych (np. gazu koksowniczego, wielkopiecowego, konwertorowego) na energię elektryczną lub ciepło lub na paliwa energetyczne.
ODZYSK CIEPŁA ZE SPRĘŻAREK Z WYKORZYSTANIEM ODZYSKANEGO CIEPŁA DO OGRZEWANIA BUDYNKÓW I PODGRZEWU WODY UŻYTKOWEJ

Montaż w sprężarkach Atlas Copco GA250 modułów odzysku energii cieplnej z wymiennikiem płytowym olej/woda, kompletną armaturą oraz zespołu pompowego obiegu pierwotnego zamontowanego na konstrukcji systemowej przy każdej sprężarce.


Średnioroczna oszczędność energii finalnej:         208 toe/rok

Szacowana wielkość redukcji emisji CO2:             1896 ton/rok

Okres zwrotu z inwestycji:                                          1,8 SPBT

Odzysk energii z emitorów na dachu hali produkcyjnej:

 • Emitowany strumień spalin: 42 500 m3/h
 • Średnia temperatura spalin na wylocie z emitorów: 40OC
 • Obliczona moc odzysku ciepła ze strumienia spalin: 360 kW

 • Średnioroczna ilość zaoszczędzonej energii finalnej: 102 toe

  Nakład inwestycyjny: 240 000 PLN

  Oszczędność roczna: 150 000 PLN

  Okres zwrotu z inwestycji: 1,6 SPBT

Odzysk ciepła z chłodzenia kompresorów:

 • Łączna moc kompresorów: 360 kW
 • Ilość zużywanej energii rocznie: 900 MWh

 • Średnioroczna ilość zaoszczędzonej energii finalnej: 53 toe

  Nakład inwestycyjny: 160 000 PLN

  Oszczędność roczna: 75 300 PLN

  Okres zwrotu z inwestycji: 2,12 SPBT


Ograniczenie strat związanych z poborem energii biernej

  Przedsięwzięcia służące poprawie efektywności energetycznej w zakresie ograniczeń strat związanych z poborem energii biernej przez różnego rodzaju odbiorniki energii elektrycznej, w tym poprzez zastosowanie lokalnych i centralnych układów do kompensacji mocy biernej (np. baterie kondensatorów, dławiki oraz maszynowe i elektroniczne układy kompensacyjne)

Ograniczenie strat sieciowych związanych z przesyłaniem lub dystrybucją energii elektrycznej lub gazu ziemnego

  Przedsięwzięcia służące poprawie efektywności energetycznej w zakresie ograniczeń strat sieciowych związanych z przesyłaniem lub dystrybucją energii elektrycznej lub gazu ziemnego, w tym również w wewnętrznych systemach dystrybucji energii elektrycznej zasilających instalacje wykorzystywane w procesach przemysłowych (np. elektrolizy, elektrorafinacji)

Ograniczenie strat na transformacji

  Przedsięwzięcia służące poprawie efektywności energetycznej w zakresie ograniczeń strat na transformacji, w tym poprzez:

 • zastosowanie układów kompensacyjnych w stanach niskiego obciążenia i pracy jałowej,

 • wymianę transformatorów na jednostki charakteryzujące się wyższą efektywnością energetyczną (sprawnością) lub dostosowane do zapotrzebowania na moc

Ograniczenie strat w sieciach ciepłowniczych

  Przedsięwzięcia służące poprawie efektywności energetycznej w zakresie ograniczeń strat w sieciach ciepłowniczych, w tym dokonując:

 • modernizacji i przebudowy sieci ciepłowniczej poprzez:
  – zmianę technologii wykonania tych sieci (magistrali, sieci rozdzielczych, przyłączy do budynków),
  – zmianę trasy przebiegu rurociągów w celu zmniejszenia ich długości lub likwidacji zbędnych odcinków,
  – zmianę średnicy rurociągów w celu poprawy wymagań hydraulicznych,
  – usunięcie nieszczelności i przyczyn ich powstawania,

 • poprawy izolacji cieplnej rurociągów wraz z ich wyposażeniem w armaturę (np. wymiana rurociągów ciepłowniczych na rurociągi preizolowane),

 • zmiany parametrów pracy sieci ciepłowniczej lub sposobu regulacji tej sieci,

 • modernizacji systemu ciepłowniczego poprzez:
  – przebudowę systemu zasilanego z grupowych węzłów cieplnych na system zasilany z węzłów indywidualnych,
  – wymianę lub modernizację grupowych i indywidualnych węzłów cieplnych z zastosowaniem urządzeń i technologii o wyższej efektywności energetycznej,

 • wprowadzenia lub rozbudowy systemu monitoringu i sterowania pracą sieci ciepłowniczej;

Wymiana magistrali ciepłowniczej na preizolowaną ze zmianą średnicy oraz sposobu prowadzenia rurociągu z napowietrznego na podziemny:

 • Łączna długość przebudowanej sieci: 1750 m
 • Obecny wiek izolacji rurociągu: 24 lata
 • Parametry obliczeniowe sieci: 120/70OC

 • Średnioroczna ilość zaoszczędzonej energii finalnej: 177 toe

  Nakład inwestycyjny: 5 700 000 PLN

  Oszczędność roczna: 240 000 PLN

  Okres zwrotu z inwestycji: 23,75 SPBT

Wymiana magistrali ciepłowniczej o średnicach DN250 oraz DN200 na preizolowaną:

 • Łączna długość przebudowanej sieci: 2700 m
 • Obecny wiek izolacji rurociągu: 28 lat
 • Parametry obliczeniowe sieci: 135/70OC

 • Średnioroczna ilość zaoszczędzonej energii finalnej: 166 toe

  Nakład inwestycyjny: 3 550 000 PLN

  Oszczędność roczna: 220 000 PLN

  Okres zwrotu z inwestycji: 16,14 SPBT

Wyłączenie z eksploatacji starych sieci cieplnych napowietrznych i kanałowych oraz budowa sieci cieplnych preizolowanych z optymalizacją trasy

 • długość sieci przeznaczonych do wyłączenia: 468,00 m
 • długość sieci preizolowanych: 494,57 m

 • Średnioroczna ilość zaoszczędzonej energii finalnej: 24,6 toe


Ograniczenie strat związanych z zasilaniem urządzeń telekomunikacyjnych lub informatycznych

  Przedsięwzięcia służące poprawie efektywności energetycznej w zakresie ograniczeń strat związanych z systemami zasilania urządzeń telekomunikacyjnych lub informatycznych, w tym poprzez:

 • modernizację lub wymianę systemów zasilania (np. prostowników, zasilaczy, baterii),

 • wdrażanie systemów monitorujących i optymalizujących moc oraz zużycie energii elektrycznej urządzeń (np. wyłączających nieaktywne urządzenia, wyłączających lub ograniczających niektóre funkcjonalności lub zmieniających konfigurację urządzeń).

Stosowanie do ogrzewania lub chłodzenia obiektów energii wytwarzanej w instalacjach OZE

  Przedsięwzięcia służące poprawie efektywności energetycznej polegające na:

 • zastąpieniu niskoefektywnych energetycznie lokalnych i indywidualnych źródeł ciepła wykorzystujących paliwa (stałe, ciekłe, gazowe) lub energię elektryczną źródłami charakteryzującymi się wyższą efektywnością energetyczną, w tym instalacją odnawialnego źródła energii, wykorzystującą ciepło wytworzone w wysokosprawnej kogeneracji lub ciepło odpadowe z instalacji przemysłowych;

 • zastąpieniu niskoefektywnych energetycznie lokalnych i indywidualnych sposobów przygotowania ciepłej wody użytkowej sposobami charakteryzującymi się wyższą efektywnością energetyczną, w tym z wykorzystaniem ciepła z sieci ciepłowniczej wytworzonego w instalacjach odnawialnego źródła energii, w wysokosprawnej kogeneracji lub będącego ciepłem odpadowym z instalacji przemysłowych;

 • budowie przyłącza do sieci ciepłowniczej oraz zakupie albo modernizacji węzła cieplnego w celu zastąpienia ciepła z niskoefektywnych energetycznie lokalnych lub indywidualnych źródeł ciepła ciepłem z sieci ciepłowniczej wytworzonym w instalacjach odnawialnego źródła energii, w wysokosprawnej kogeneracji lub będącym ciepłem odpadowym z instalacji przemysłowych;

 • modernizacji instalacji wytwarzania chłodu z wykorzystaniem ciepła pochodzącego z sieci ciepłowniczej zasilanej ciepłem wytworzonym w instalacjach odnawialnego źródła energii, w wysokosprawnej kogeneracji lub ciepłem odpadowym z instalacji przemysłowych.

Stosowanie do ogrzewania lub chłodzenia obiektów ciepła użytkowego w wysokosprawnej kogeneracji

  Przedsięwzięcia służące poprawie efektywności energetycznej polegające na:

 • zastąpieniu niskoefektywnych energetycznie lokalnych i indywidualnych źródeł ciepła wykorzystujących paliwa (stałe, ciekłe, gazowe) lub energię elektryczną źródłami charakteryzującymi się wyższą efektywnością energetyczną, w tym instalacją odnawialnego źródła energii, wykorzystującą ciepło wytworzone w wysokosprawnej kogeneracji lub ciepło odpadowe z instalacji przemysłowych;

 • zastąpieniu niskoefektywnych energetycznie lokalnych i indywidualnych sposobów przygotowania ciepłej wody użytkowej sposobami charakteryzującymi się wyższą efektywnością energetyczną, w tym z wykorzystaniem ciepła z sieci ciepłowniczej wytworzonego w instalacjach odnawialnego źródła energii, w wysokosprawnej kogeneracji lub będącego ciepłem odpadowym z instalacji przemysłowych;

 • budowie przyłącza do sieci ciepłowniczej oraz zakupie albo modernizacji węzła cieplnego w celu zastąpienia ciepła z niskoefektywnych energetycznie lokalnych lub indywidualnych źródeł ciepła ciepłem z sieci ciepłowniczej wytworzonym w instalacjach odnawialnego źródła energii, w wysokosprawnej kogeneracji lub będącym ciepłem odpadowym z instalacji przemysłowych;

 • modernizacji instalacji wytwarzania chłodu z wykorzystaniem ciepła pochodzącego z sieci ciepłowniczej zasilanej ciepłem wytworzonym w instalacjach odnawialnego źródła energii, w wysokosprawnej kogeneracji lub ciepłem odpadowym z instalacji przemysłowych.

Stosowanie do ogrzewania lub chłodzenia obiektów ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych

  Przedsięwzięcia służące poprawie efektywności energetycznej polegające na:

 • zastąpieniu niskoefektywnych energetycznie lokalnych i indywidualnych źródeł ciepła wykorzystujących paliwa (stałe, ciekłe, gazowe) lub energię elektryczną źródłami charakteryzującymi się wyższą efektywnością energetyczną, w tym instalacją odnawialnego źródła energii, wykorzystującą ciepło wytworzone w wysokosprawnej kogeneracji lub ciepło odpadowe z instalacji przemysłowych;

 • zastąpieniu niskoefektywnych energetycznie lokalnych i indywidualnych sposobów przygotowania ciepłej wody użytkowej sposobami charakteryzującymi się wyższą efektywnością energetyczną, w tym z wykorzystaniem ciepła z sieci ciepłowniczej wytworzonego w instalacjach odnawialnego źródła energii, w wysokosprawnej kogeneracji lub będącego ciepłem odpadowym z instalacji przemysłowych;

 • budowie przyłącza do sieci ciepłowniczej oraz zakupie albo modernizacji węzła cieplnego w celu zastąpienia ciepła z niskoefektywnych energetycznie lokalnych lub indywidualnych źródeł ciepła ciepłem z sieci ciepłowniczej wytworzonym w instalacjach odnawialnego źródła energii, w wysokosprawnej kogeneracji lub będącym ciepłem odpadowym z instalacji przemysłowych;

 • modernizacji instalacji wytwarzania chłodu z wykorzystaniem ciepła pochodzącego z sieci ciepłowniczej zasilanej ciepłem wytworzonym w instalacjach odnawialnego źródła energii, w wysokosprawnej kogeneracji lub ciepłem odpadowym z instalacji przemysłowych.
Montaż pompy ciepła w obiegu wody chłodzącej:

  Średnioroczna ilość zaoszczędzonej energii finalnej: 212 toe

  Okres zwrotu z inwestycji: 5,71 SPBT

  Nakład inwestycyjny: 700 000 PLN

  Roczna oszczędność: 122 556 PLN

Instalacja pompy ciepła o mocy 0,5MW w obiegu wody chłodzącej:

  Średnioroczna ilość zaoszczędzonej energii: 156 toe

  Okres zwrotu z inwestycji: 3,6 SPBT

  Roczna oszczędność: 190 000 PLN


Schemat odzysku ciepła z wód chłodzących

Realizacja inwestycji

Zajmujemy się dostawą oraz montażem optymalnych rozwiązań, gwarantujących oszczędność energii oraz prowadzimy wielobranżowy nadzór autorski nad realizacją inwestycji w celu zapewnienia: wykonania robót budowlanych zgodnie z dokumentacją projektową, obowiązującymi normami, przepisami prawa, a w szczególności, oczekiwanej oszczędności energii.

realizacja

Kompleksowe wdrożenie

Wykonujemy kompleksowe wielobranżowe projekty modernizacji służących poprawie efektywności energetycznej.

Przygotowujemy koncepcje modernizacji dla przedsięwzięć służących poprawie efektywności w celu uzyskania optymalnego wariantu modernizacji instalacji. Koncepcja poprawy efektywności energetycznej jest wynikiem przeprowadzonej inwentaryzacji stanu istniejącego, analizy danych historycznych instalacji oraz uzgodnień ze służbami technicznymi zakładu dotyczącymi wymagań procesu technologicznego.

Działamy w całej polsce min. w miastach : Warszawa, Wrocław, Katowice, Kraków, Łódź, Rzeszów, Poznań, Lublin, Łomża