Nasze usługi

Obszary naszych usług:

Modernizacja lub wymiana:
 • oświetlenia
 • urządzeń i instalacji wykorzystanych w procesach przemysłowych lub w procesach energetycznych
 • lokalnych sieci ciepłowniczych i lokalnych źródeł ciepła
Ograniczenie strat:
 • związanych z poborem energii biernej
 • sieciowych związanych z przesyłaniem lub dystrybucją energii elektrycznej lub gazu ziemnego
 • na transformacji
 • w sieciach ciepłowniczych
 • związanych z zasilaniem urządzeń telekomunikacyjnych lub informatycznych
Stosowanie do ogrzewania lub chłodzenia obiektów:
 • energii wytwarzanej w instalacjach OZE
 • ciepła użytkowego w wysokosprawnej kogeneracji
 • ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych
Izolacje instalacji przemysłowych
Przebudowa lub remont budynków wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi
Odzyskanie energii w tym odzyskanie energii w procesach przemysłowych

Realizacja projektu w formule HNL


1.
1. Audyt energetyczny

Przygotowanie bilansu energetycznego przedsiębiorstwa oraz koncepcji przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej.

2.
2. Finansowanie

Zapewnienie źródeł finansowania inwestycji poprzez pozyskanie dotacji, świadectw efektywności energetycznej oraz realizację inwestycji w formule ESCO.

3.
3. Projektowanie

Zastosowanie odpowiedniej technologii oraz rozwiązań technicznych gwarantujących przyszłe przychody z tytułu zaoszczędzonej energii.

4.
4. Realizacja inwestycji

Dostawa i montaż optymalnych rozwiązań gwarantujących oszczędność energii. Prowadzenie nadzoru autorskiego.

5.
5. Monitorowanie efektów

Potwierdzenie i utrzymanie efektu energetycznego na zakładanym poziomie. System monitorowania zużycia energii.

6.
6. Zarządzanie energią

Optymalizacja procesów produkcyjnych. Wdrożenie i utrzymanie systemu ISO 50001.