Usługa DSR

Masz pytania - napisz info[at]hnl.pl do nas lub zadzwoń +48 500 181 811


Usługa DSR - Demand Side Response

Rosnące ceny energii to problem, z którym borykają się przedsiębiorstwa, szukając sposobów na zminimalizowanie wydatków w tym obszarze. Często sięgają po kosztowne inwestycje w odnawialne źródła energii. Istnieją jednak rozwiązania, które pozwalają na redukcję kosztów energii i zwiększenie tym samym przychodu bez ponoszenia wysokich inwestycji. Takim rozwiązaniem jest DSR, jedno z narzędzi Rynku Mocy.DSR - Demand Side Response

Programy DSR pozwala firmom na dobrowolne i krótkoterminowe obniżenie zużycia energii elektrycznej w godzinach szczytu na polecenie operatora systemu elektroenergetycznego. W zamian za to firmy otrzymują odpowiednie wynagrodzenie. Programy te pozwalają zwiększyć stabilność działania systemu elektroenergetycznego i zabezpieczyć rynek energii na wypadek niedoborów mocy wytwórczych energii. Firmy uczestniczące w programach DSR mogą samodzielnie zdecydować, jaką redukcję mocy chcą zgłosić do programu i jaką metodę redukcji poboru mocy zastosować. Dzięki temu mogą efektywnie zarządzać wykorzystaniem energii elektrycznej i skorzystać na tym finansowo.


Program DSR - dodatkowy przychód i wynagrodzenie za gotowość do obniżenia poboru mocy

DSR to mechanizm, który umożliwia odbiorcom z branż energochłonnych, posiadającym co najmniej 300 kW mocy przyłączeniowej lub zużywającym minimum 2 GWh rocznie, zwiększenie stabilności działania Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE) i zabezpieczenie go przed niedoborami rezerw mocy wytwórczych energii. W ramach usługi DSR firmy dobrowolnie i krótkoterminowo obniżają lub przesuwają w czasie pobór energii elektrycznej na polecenie operatora systemu, Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. (PSE), za co otrzymują odpowiednie wynagrodzenie. Firmy otrzymują nawet do 200 tys. złotych rocznie za gotowość do redukcji 1 MW mocy w godzinach szczytowego zapotrzebowania na energię elektryczną.


Programy DSR energetyka są istotne w sytuacjach możliwych problemów i przerw w dostawach energii, gdy występują jednocześnie krytyczne czynniki, takie jak ekstremalne temperatury, niska generacja energii z wiatru i słońca, awarie w elektrowniach lub uszkodzenia linii energetycznych. Firmy o mocy umownej powyżej 300 kW mogą zostać wezwane do ograniczenia poboru mocy w ramach tzw. stopni zasilania, ale programy DSR są ostatnią deską ratunku przed wprowadzeniem stopni zasilania lub wystąpieniem blackoutu.

Wezwanie do redukcji

Istnieje wiele sposobów na redukcję poboru mocy, począwszy od najbardziej oczywistych, takich jak chwilowe wyłączenie części urządzeń lub oświetlenia, aż po dostosowanie procesów produkcyjnych do chwilowego zmniejszenia poboru lub wdrożenia systemu zarządzania energią. Firma może także zmienić nastawy i harmonogramy działania instalacji HVAC, pomp, sprężarek i zamrażarek przemysłowych, uruchomić agregaty rezerwowe lub zmienić harmonogram pracy kogeneracji. W ten sposób każda firma biorąca udział w programach DSR może wybrać metodę, która najlepiej odpowiada jej potrzebom i charakterystyce działalności.


Wezwania do redukcji są rzadkie i nie mają znaczącego wpływu na działalność operacyjną przedsiębiorstw. Dzięki temu firmy mają możliwość efektywnego zarządzania energią i czerpania korzyści finansowych, zarówno poprzez wdrożenie planu oszczędności, jak i otrzymywanie dodatkowego wynagrodzenia. Co ważne, taka redukcja nie niesie ze sobą ryzyka kar dla firm, ponieważ ewentualne kary dla operatora systemu elektroenergetycznego za niewykonanie wezwania pokrywa agregator.

Uczestnicząc w programie DSR wspierasz bezpieczeństwo energetyczne Polski!

Polska jest uzależniona od importu paliw kopalnych, szczególnie gazu ziemnego i ropy naftowej, które stanowią istotne źródła energii w kraju. To z kolei oznacza, że Polska jest narażona na skoki cen energii na rynkach zagranicznych oraz na ewentualne przerwy w dostawach, co może prowadzić do kryzysu i ubóstwa energetycznego. Energia jest niezbędna do funkcjonowania wielu sektorów gospodarki, takich jak przemysł, transport czy budownictwo. Bez niej, wiele dziedzin działalności człowieka nie mogłoby istnieć lub funkcjonować w sposób efektywny. Bezpieczeństwo energetyczne ma również znaczenie strategiczne dla kraju. Dostęp do energii jest kluczowy dla funkcjonowania instytucji państwowych, takich jak wojsko czy służby ratunkowe, a także dla zapewnienia bezpieczeństwa narodowego. Dbanie o bezpieczeństwo energetyczne Polski jest jednym z kluczowych wyzwań dla naszego kraju. Dzięki temu, możemy zapewnić stabilny rozwój gospodarczy, a także bezpieczeństwo i dobrobyt naszej społeczności.


Nasza usługa

Heat not Lost oferuje kompleksową obsługę DSR, która obejmuje między innymi analizę zużycia energii, identyfikację potencjalnych oszczędności, projektowanie i wdrożenie rozwiązań DSR oraz monitorowanie i zarządzanie zużyciem energii w czasie rzeczywistym oraz docelowo obniżenie kosztów energii.


Dzięki naszej usłudze klienci - uczestnicy programu DSR mogą zmniejszyć koszty energii elektrycznej poprzez m.in. redukcję zapotrzebowania systemu energetycznego oraz opłaty mocowej, jednocześnie przyczyniając się do ochrony środowiska poprzez zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych. Ponadto, nasza usługa DSR pozwala na poprawę efektywności energetycznej, co wpływa na zwiększenie konkurencyjności firmy.


Jeśli jesteś zainteresowany/a naszą usługą DSR i chcesz zaoszczędzić pieniądze na rachunkach za energię elektryczną, skontaktuj się z nami już dziś. Nasz zespół ekspertów pomoże Ci wdrożyć rozwiązania DSR, które odpowiadają Twoim potrzebom i zapewnią Ci maksymalne korzyści.


Formularz kontaktowy

Wiadomość została wysłana!