Audyt energetyczny

Głównym celem opracowania analizy efektywności energetycznej wybranych obiektów instalacji i urządzeń energetycznych jest określenie miejsc i przyczyn powstawania strat energii. Na tej podstawie proponowane są działania inwestycyjne służące poprawie efektywności energetycznej wraz z oszacowanymi oszczędnościami i okresem zwrotu z inwestycji (SPBT).