Kogeneracja

Dowiedz się więcej:


Masz pytania - napisz info[at]hnl.pl do nas lub zadzwoń 500-18-18-11


Co to jest kogeneracja?

Kogeneracja to równoczesne wytwarzanie ciepła i energii elektrycznej w trakcie tego samego procesu technologicznego.


Podstawową zaletą skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła (ang. CHP - Combined Heat and Power) jest dużo wyższa sprawność ogólna tego procesu w porównaniu z rozdzielonym wytwarzaniem energii elektrycznej i ciepła. Sprawność ogólna procesu skojarzonego przekracza 85%, zaś procesów rozdzielonych jest niższa od 60%. Uzyskanie tak wysokiej sprawności w procesie kogeneracji jest możliwe dzięki zastosowaniu odzysku ciepła, powstającego podczas produkcji energii elektrycznej.


W przypadku zastosowania kogeneracji oszczędność kosztów zakupu energii elektrycznej może wynieść nawet ponad 40%. Szacuje się, że inwestycja zwraca się po około 3-4 latach. Nie bez znaczenia jest fakt, iż istnieje możliwość otrzymania wsparcia finansowego ze środków unijnych, między innymi w ramach programów regionalnych. Przed zastosowaniem systemu kogeneracji należy przeanalizować, czy w konkretnym przypadku jest to inwestycja uzasadniona ekonomicznie.


Kogeneracja heat not lost
Efektywny energetycznie system

Podstawą efektywnego energetycznie systemu jest rozwój wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w wysokosprawnej kogeneracji będącej optymalnym wykorzystaniem paliw. Mniejsze zużycie paliwa w porównaniu z odrębnym wytwarzaniem ciepła w klasycznej ciepłowni a energii elektrycznej w elektrowni generuje znaczące oszczędności ekonomiczne i jest jednym ze sposobów sprostania wyzwaniom związanym z ograniczoną ilością nieodnawialnych zasobów energetycznych.


Oferujemy współpracę w zakresie pozyskania dofinansowania na budowę instalacji produkcji energii elektrycznej i ciepła w wysokosprawnej kogeneracji ze stałą premią do ceny energii elektrycznej.

Kogeneracja

Obecnie 11% energii w Unii Europejskiej pochodzi z kogeneracji. Czym ona jest i jak przekłada się na oszczędność w przedsiębiorstwie?


Kogeneracja jest procesem, który polega na jednoczesnym wytwarzaniu energii elektrycznej i ciepła w jednym procesie technologicznym. Jest to zatem świetnie rozwiązanie dla przedsiębiorców, którzy potrzebują dużych ilości ciepła.


Dlaczego kogeneracja gwarantuje oszczędność?

W tradycyjnej elektrowni ciepło przekształcane jest w energię elektryczną. W tym procesie ponad połowa mocy nie zostaje wykorzystana i ulega stracie. Jest to nazwane stratą wylotową. Nowoczesna elektrociepłownia wykorzystująca kogenerację działa na innej zasadzie - wykorzystuje ciepło odpadowe, które powstaje przy produkcji energii. Gwarantuje to oszczędność przy zużyciu takiej samej ilości paliwa i wytwarzaniu takiej samej ilości energii jak w przypadku produkcji energii elektrycznej w tradycyjnej elektrowni.


Powstałe w wyniku kogeneracji ciepło wykorzystuje się do celów przemysłowych, ale także do ogrzewania budynków czy wody. Przedsiębiorstwo dzięki całemu procesowi uzyskania ciepła i energii elektrycznej płaci mniejsze rachunki za prąd i energię cieplną.


Kogeneracja a tradycyjne rozwiązania

Jak już wspomnieliśmy, wytwarzanie energii kosztuje. Natomiast przedsiębiorstwa dążą do tego, by uzyskać jak największą oszczędność. Pora zatem przedstawić zalety kogeneracji. Efektywność energetyczna systemu skojarzonego jest o 70% wyższa niż w przypadku kiedy energię elektryczną wytwarza się w elektrowni kondensacyjnej, a ciepło w kotłowni. Pisząc bardziej obrazowo - do przygotowania 40 jednostek energii elektrycznej i 50 jednostek energii cieplnej zużywa się 100 jednostek paliwa. Natomiast, aby jednostki te wyprodukować oddzielnie potrzeba aż 170 jednostek paliwa. Różnica jest zatem widoczna.


Samodzielne wytwarzanie energii elektrycznej wiąże się ze stratami energetycznymi - wykorzystuje się tylko 40% energii, która zawarta jest w paliwie. Kogeneracja pozwala wykorzystać ponad 80% energii pierwotnej. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu ciepła zawartego w spalinach.


W warunkach przemysłowych i mocach wytwarzania do kilku MWe spotyka się agregat kogeneracyjny, czyli silnik tłokowy, w którym jako paliwo wykorzystuje się gaz ziemny lub biogaz (kogeneracja gazowa).


Kogeneracja sprzyja racjonalnemu wykorzystywaniu zasobów nieodnawialnych i ochronie środowiska. Zwiększa także bezpieczeństwo energetyczne kraju.


Kogeneracja - aspekty prawne

Prawo Energetyczne definiuje, czym jest efektywny system ciepłowniczy lub chłodniczy. Za taki system można uznać instalację, w której do wytwarzania ciepła lub chłodu wykorzystuje się co najmniej 50% energii pochodzącej z OZE, 50% ciepła odpadowego, 75% ciepła z instalacji kogeneracji lub w 50% połączenia energii oraz ciepła ze źródeł wymienionych w trzech pierwszych punktach.


KOd 2019 na rachunkach za prąd pojawiła się opłata kogeneracyjna. Przychody uzyskane z tytułu tej opłaty przekazywane są przez operatorów sieci energetycznej do budżetu centralnego, skąd trafiają do programu wsparcia kogeneracji w Polsce.


Ustawa o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji weszła w życie 25 stycznia 2019 roku (ustawa z dnia 14 grudnia 2018 roku). Wprowadziła ona nowe systemy wsparcia dla jednostek kogeneracji, które mają zastąpić tradycyjne mechanizmy w postaci świadectw pochodzących z kogeneracji (żółte certyfikaty). Założeniem ustawy jest ograniczenie niekorzystnych zjawisk środowiskowych (ograniczenie emisji CO2) przy zachowaniu bezpieczeństwa dostaw ciepła i energii elektrycznej. Tym samym wysokosprawna kogeneracja ma poprawić efektywność wykorzystania nośników energii.


Kogeneracja pozwala sporo zaoszczędzić, co na pewno jest dobrą wiadomością dla przedsiębiorców. Mogą oni ubiegać się o dofinansowanie systemów kogeneracyjnych z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu z Funduszy Norweskich i EOG. Jak widać kogeneracja to coraz bardziej popularne rozwiązanie w Polsce. Nic dziwnego, gdyż gwarantuje bardziej efektywne wykorzystywanie naszych zasobów.


Kogeneracja heat not lost

Nasza oferta

Oferujemy współpracę w zakresie:

 • Wykonania wstępnej oceny potencjalnych projektów inwestycyjnych
 • Analizy techniczno-ekonomicznej
 • Studium wykonalności
 • Programu funkcjonalno-użytkowego
 • Montażu finansowego inwestycji
 • Przeprowadzenia postępowania środowiskowego
 • Pozyskania promesy koncesji na wytwarzanie energii
 • Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania przetargowego na wybór wykonawcy inwestycji
 • Nadzoru nad realizacją inwestycji
 • Uzyskanie premii dla wytworzonej energii elektrycznej oraz świadectw efektywności energetycznej
 • Monitorowania uzyskanych efektów energetycznych i ekologicznych
 • Obrotu wyprodukowanym ciepłem i energią elektryczną
 • Pozyskanie oraz rozliczanie premii gwarantowanej lub kogeneracyjnej

Premia kogeneracja oraz premia gwarantowana

W zależności od mocy instalacji można uzyskać wsparcie w zakresie nowej ustawy o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji. Wsparcie uzyskuje się na każdą wyprodukowaną MWh energii elektrycznej nawet przez okres 15 lat. Dla jednostek do 1 MWe wsparcie można uzyskać nawet na energię, która będzie wykorzystywana na potrzeby własne. W przypadku jednostki powyżej 1 MWe ciepło musi zostać oddane do publicznej sieci ciepłowniczej. W przypadku gdy oddaje się 70% ciepła do publicznej sieci ciepłowniczej wsparcie uzyskuje się dla całej energii wyprodukowane z tej jednostki natomiast jeśli ciepło oddane do publicznej sieci ciepłowniczej stanowi mniej niż 70% uzyskuje się wsparcie dla energii elektrycznej proporcjonalne do ciepła które zostało skierowane do sieci.Dodatkowo obecnie istnieje możliwość uzyskania dotacji dla wybudowania jednostek wysokosprawnej kogeneracji w ramach programów regionalnych krajowych oraz funduszy norweskich.

Kogeneracja heat not lost
 • Sytuacja w polskim ciepłownictwie

  Modernizacja ciepłownictwa to wieloletni proces wymagający dużych nakładów finansowych na modernizację dostosowującą do przyszłych wyzwań środowiskowych oraz konkurencji rynkowej. Za efektywny system ciepłowniczy uważa się ten, w którym 75% dostarczanego ciepła pochodzi z kogeneracji, lub w którym nie mniej niż 50% pochodzi z OZE lub ciepła odpadowego oraz taki, w którym stosujemy mieszankę tych form produkcji na poziomie nie mniejszym niż 50%.


  Pomimo braku formalnego obowiązku prawnego przebudowy istniejących systemów ciepłowniczych potrzebę taką wywołują obecne mechanizmy pomocy publicznej na inwestycje modernizacyjne. Warunkiem koniecznym uzyskania pomocy jest zmiana statusu prawnego z nieefektywnego systemu ciepłowniczego na efektywny.


  Podstawą efektywnego energetycznie systemu jest rozwój wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w wysokosprawnej kogeneracji będącej optymalnym wykorzystaniem paliw. Mniejsze zużycie paliwa w porównaniu z odrębnym wytwarzaniem ciepła w klasycznej ciepłowni a energii elektrycznej w elektrowni generuje znaczące oszczędności ekonomiczne i jest jednym ze sposobów sprostania wyzwaniom związanym z ograniczoną ilością nieodnawialnych zasobów energetycznych.

Działamy w całej polsce min. w miastach : Warszawa, Wrocław, Katowice, Kraków, Łódź, Rzeszów, Poznań, Lublin, Łomża

Kogeneracja


Oszczędzanie energii w ramach prowadzonych przedsiębiorstw jest niezwykle obszernym zagadnieniem. Jednym z tych, które przewija się w tym kontekście stosunkowo często, jest kogeneracja. Często zalecenie wdrożenia systemów kogeneracyjnych jest wynikiem przeprowadzonego audytu efektywności energetycznej lub audytu energetycznego (przedsiębiorstw). Popularność wdrażania tego procesu technologicznego nie może dziwić, gdyż dzięki temu możliwe jest osiągnięcie oszczędności energii na poziomie sięgającym aż kilkudziesięciu procent.

W naszym zakresie oferujemy Państwu przeprowadzenie rzetelnego audytu efektywności energetycznej (zgodnego z normami ustalonymi we właściwej Ustawie i pozwalające na ubieganie się o białe certyfikaty) oraz by móc wdrożyć do przedsiębiorstwa rozwiązania kogeneracyjne. Ponadto doradzamy, skąd pozyskać fundusze na inwestycje oraz na jakich zasadach od strony prawnej funkcjonują wszelkiego rodzaju programy rządowe i unijne z tym związane. Jest ich bardzo wiele, więc warto zainteresować się tym zagadnieniem, gdyż można bardzo wiele zyskać od strony finansowej, nie wspominając już o przyczynieniu się do zadbania o środowisko.


Co to jest kogeneracja?


Od strony technologicznej kogeneracja to proces, który pozwala na wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła użytkowego w elektrociepłowni lub w innym zakładzie. Kluczem jest tutaj wykorzystanie odpowiedniego procesu, dzięki wdrożeniu do pracy nowoczesnych urządzeń, które mają na celu ograniczenie strat energii. Wytwarzając energię i ciepło jednocześnie, nie oddzielając od siebie tych procesów, można odzyskać ciepło, które potem jest wykorzystywane między innymi do ogrzania budynków lub podgrzania wody. W przypadku niewielkich instalacji stosuje się określenie mikrokogeneracji, która polega na skojarzonej produkcji energii elektrycznej i ciepła. Bazuje ona jednak na nieporównywalnie mniejszych urządzeniach, niż duże elektrociepłownie i jest wdrażania w stosunkowo niewielkich obiektach.


Gdzie wdraża się kogenerację?


Sam proces technologiczny nie jest skomplikowany, choć wymaga poczynienia pewnych inwestycji. Znajdzie on swoje zastosowanie w obszarach, takich jak:            

 

 • - fabryki i obiekty magazynowe,
 • - szpitale,
 • - hotele,
 • - centra rekreacyjne,
 • - obiekty publiczne.

 

Jak widać, jest to rozwiązanie uniwersalne, które może zostać wdrożone w obiekcie komercyjnym niemal każdego rodzaju. Mamy bardzo duże doświadczenie w przeprowadzaniu audytów efektywności energetycznych oraz wdrażaniu kogeneracji, więc jesteśmy w stanie rzetelnie doradzić, jak duże oszczędności będzie można poczynić, poczynając określone inwestycje. Warto zaznaczyć, że są to inwestycje bardzo perspektywiczne, które będą konsekwentnie zwracać się przez lata, sprawiając, że działalność będzie bardzo konkurencyjna ze względu na znaczne obniżenie bieżących kosztów. Przy pozyskaniu dodatkowego finansowania z programów rządowych i unijnych, może to okazać się niezwykle opłacalne.


Kiedy warto zastanowić się nad wdrożeniem kogeneracji?


W ramach naszej działalności prowadzimy audyty energetyczne, a także audyty efektywności energetycznej. To na ich podstawie można oszacować, gdzie są luki w zarządzaniu energią, które prowadzą do strat. Efektem prowadzonych przez nas audytów są konkretne zalecenia dotyczące wdrożenia określonych rozwiązań, które idealnie pasują do charakterystyki prowadzonej działalności. W kontekście pozyskiwania białych certyfikatów lub starania się o dotacje warto pamiętać, że polskie prawo energetyczne definiuje dokładnie, jaki system ciepłowniczy jest uznawany za efektywny.


Skąd pozyskać finansowanie na inwestycje energetyczne?


Przedsiębiorcy mają możliwość na skorzystanie z dofinansowania płynącego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Są one połączone z Funduszami Norweskimi i EOG. Jeśli zdecydują się Państwo na inwestycje, pomożemy znaleźć optymalne źródła finansowania, które będą adekwatne do planowanych inwestycji.