Blog

Gwarancje BGK dla małych ciepłowni

Gwarancje BKG to rozwiązanie jakie postanowiło wprowadzić Ministerstwo Klimatu i Środowiska w odpowiedzi na trwający kryzys energetyczny, który w coraz większym stopniu dotyka polskie ciepłownie, zwłaszcza te niewielkie, które z miesiąca na miesiąc muszą mierzyć się z...

Ceny gazu i prądu na europejskich rynkach w sierpniu znów pobiły rekord

Ceny gazu i prądu na europejskich rynkach niestety stale rosną i – co gorsza – nic nie zapowiada, aby miały zacząć spadać lub chociażby zacząć się stabilizować. Miniony miesiąc przyniósł kolejne rekordy stawek na Towarowej Giełdzie Energii zarówno jeśli chodzi o ceny...

Pomiary termowizyjne w audytach efektywności energetycznej

Pomiary termowizyjne nie są obowiązkowym elementem audytów efektywności energetycznej. Ich zastosowanie pozwala jednak uzyskać wiele cennych informacji w stosunkowo krótkim czasie. Dlatego też coraz częściej są one wykorzystywane właśnie podczas tego typu prac. W...

Dofinansowanie do Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów

Instalacja Termicznego Przekształcania odpadów to spalanie odpadów przez ich utlenianie oraz inne procesy termicznego przetwarzania odpadów, w tym piroliza, zgazowanie i proces plazmowy, o ile substancje powstające podczas tych procesów są następnie spalane....

Dofinansowanie dla biogazowni rolniczych

Dofinansowanie dla biogazowni rolniczych. Obecnie trwa nabór wniosków w ramach programu priorytetowego "Agroenergia” Finansowane są przedsięwzięcia polegające na zakupie i montażu: biogazowni rolniczej o mocy nie większej niż 500 kW wraz z towarzyszącą instalacją...

Pakiet Fit for 55 a polskie ciepłownictwo

Pakiet Fit for 55 opublikowany przez Komisję Europejską 14 lipca 2021 roku ma na celu przede wszystkim zapewnić neutralność klimatyczną europy poprzez redukcję emisji CO2 w całej Unii Europejskiej o 55% w porównaniu do poziomu z lat 90 ubiegłego wieku. Wprowadzane...

Najważniejsze zmiany w Polityce Energetycznej Polski 2040

Polityka Energetyczna Polski 2040 zostanie zaktualizowana w oparciu o ostatnie trendy na rynkach wywołane atakiem zbrojnym Rosji wymierzonym w Ukrainę. 29 marca 2022 roku zostały przyjęte przez radę Ministrów nowe założenia. Sprawdzamy więc jakie są ich szczegóły oraz...