Zaznacz stronę
Zadzwoń +48 500 18 18 11

Blog

Dotacje dla ciepłowni

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przedłużył termin składania wniosków o dotacje dla ciepłowni do dnia 29 marca 2024 r. Przedmiot naboru: Przedmiotem konkursu jest dofinansowanie projektów, dla których planowane jest osiągnięcie efektywnego...

Program Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko (FEnIKS) – Pod koniec stycznia rusza nabór wniosków na dofinansowania kolejnych projektów programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę

Program Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 (FEnIKS) ma na celu poprawę warunków rozwoju kraju poprzez budowę infrastruktury technicznej i społecznej zgodnie z zasadami rozwoju zrównoważonego. W ramach niego w styczniu rusza nabór...

Kiedy odbędą się aukcje na premię kogeneracyjną w 2024 r?

Aukcje na premię kogeneracyjną zostały wprowadzone w 2019 roku za sprawą ustawy o  promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji. Zastąpiły one tym samym dotychczas funkcjonujący mechanizm, który oparty był na formule świadectw pochodzenia z...

Ślad węglowy, ESG – co to takiego?

Raportowanie kwestii zrównoważonego rozwoju nabiera tempa - unijne instytucje obligują przedsiębiorców do raportowania danych niefinansowych, szczególnie tych dotyczących śladu węglowego. Czym jest ślad węglowy? Ślad węglowy to wskaźnik ilości gazów cieplarnianych...

Koncesja na wytwarzanie energii elektrycznej

Kiedy potrzebna jest koncesja? Jeśli chcesz prowadzić działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania energii elektrycznej to musisz uzyskać koncesję. Jest kilka wyjątków, kiedy koncesja nie jest wymagana: w źródłach o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej do 50 MW...

Aukcje OZE 2023 zakończone

Od 13 do 22 listopada odbyły się tegoroczne aukcje OZE przeznaczone dla producentów energii odnawialnej, pozyskiwanej zarówno z różnych rodzajów biogazowni, źródeł wodnych, jak i instalacji fotowoltaicznych, a także z wiatraków na lądzie. Przy czym rozstrzygnięte...

Efektywne sieci ciepłownicze w kontekście nowej dyrektywy EED

Nowe przepisy dyrektywy EED określiły cel związany z poprawą efektywności energetycznej w Unii Europejskiej na poziomie 32,5% w porównaniu do prognoz zużycia energii opracowanych w 2007r. Ma on zostać osiągnięty do 2030 roku poprzez realizacje zadeklarowanych wartości...