Zaznacz stronę
Zadzwoń +48 500 18 18 11

Blog

Koncesja na wytwarzanie energii elektrycznej

Kiedy potrzebna jest koncesja? Jeśli chcesz prowadzić działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania energii elektrycznej to musisz uzyskać koncesję. Jest kilka wyjątków, kiedy koncesja nie jest wymagana: w źródłach o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej do 50 MW...

Aukcje OZE 2023 zakończone

Od 13 do 22 listopada odbyły się tegoroczne aukcje OZE przeznaczone dla producentów energii odnawialnej, pozyskiwanej zarówno z różnych rodzajów biogazowni, źródeł wodnych, jak i instalacji fotowoltaicznych, a także z wiatraków na lądzie. Przy czym rozstrzygnięte...

Efektywne sieci ciepłownicze w kontekście nowej dyrektywy EED

Nowe przepisy dyrektywy EED określiły cel związany z poprawą efektywności energetycznej w Unii Europejskiej na poziomie 32,5% w porównaniu do prognoz zużycia energii opracowanych w 2007r. Ma on zostać osiągnięty do 2030 roku poprzez realizacje zadeklarowanych wartości...

Poprawa efektywności energetycznej w województwie opolskim

RPO województwa opolskiego ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach programu "Poprawa efektywności energetycznej w województwie opolskim" Kto może składać wnioski? Wnioski o dofinansowanie projektu w zakresie poprawy efektywności energetycznej mogą...

Nowa dyrektywa EED a zmiany w przepisach

Dyrektywa EED (Energy Efficiency Directive), która została opublikowana 20 września 2023 roku, zastępuje dotychczasowe przepisy z 2018 roku dotyczące efektywności energetycznej. Jej głównym celem jest zredukowanie w całej Unii Europejskiej zużycia energii końcowej o...

Odbiorca przemysłowy

Odbiorca przemysłowy - kim jest i jakie prawa oraz obowiązki wiążą się z posiadaniem statusu odbiorcy przemysłowego? Zgodnie z ustawą o OZE odbiorca przemysłowy to odbiorca końcowy, który spełnia 2 warunki: posiada konkretny kod PKD zgodny z kodami wymienionymi w...

Ile będzie wynosić opłata mocowa w 2024 roku

Opłata mocowa, która jest obecna na rachunkach za energię elektryczną od stycznia 2021 roku, została wprowadzona w ramach ustawy o rynku mocy. Jest ona opłatą, która ma za zadanie wspierać dostawców mocy oraz gwarantować utrzymanie bezpieczeństwa dostaw energii...