Blog

Białe certyfikaty PMEF tracą ważność 1 lipca 2021

Tylko do 30 czerwca 2021 r. można zrealizować obowiązek nałożony Ustawą o efektywności energetycznej przez umorzenie tzw. „przetargowych” świadectw efektywności energetycznej. System oparty na świadectwach efektywności energetycznej (białe certyfikaty) (funkcjonujący...

Premia kogeneracyjna indywidualna – sesja naboru od 1 września 2021

Premia kogeneracyjna indywidualna o wartości prawie 4 miliardów zł - sesja naboru ruszy od 1 września 2021 roku Od 1 do 3 września br. Urząd Regulacji Energetyki będzie prowadził nabór na premię kogeneracyjną indywidualną za sprzedaż energii elektrycznej z...

Premia kogeneracyjna o wartości ponad 2 miliardów zł w czerwcu 2021

Premia kogeneracyjna będzie wynosiła ponad 2 miliardy zł. Prezes URE ogłosił aukcję dla nowych i znacznie zmodernizowanych jednostek kogeneracji o mocy od 1 do 50 MW. Premia kogeneracyjna będzie wynosiła ponad 2 miliardy zł. Aukcja odbędzie się między 22 a 24 czerwca....

Nowelizacja ustawy o efektywności energetycznej 2021

Ambitny cel oszczędności energii finalnej na lata 2021-2030 Ustawa została podpisana przez Prezydenta 26 kwietnia, a wejdzie w życie 14 dni później. Nowela wprowadza szereg ważnych zmian, w tym przede wszystkim ma ambitny cel, by doprowadzić do osiągnięcia krajowego...

Co to jest kogeneracja i mikro-kogeneracja?

Kogeneracja - zasada wytwarzania energii Podstawową zasadą kogeneracji CHP jest jednoczesne wytwarzanie ciepła i energii elektrycznej. Proces musi odbywać się w tym samym obiekcie i w większości przypadków jest to energia cieplna i elektryczna. Aby jednak lepiej...

Ruszył nabór wniosków w ramach programu Ciepłownictwo Powiatowe

Wprowadzony w marcu 2019 roku pilotażowy program Ciepłownictwo powiatowe został doskonale przyjęty i w pełni spełnił swoje podstawowe założenia. Dlatego też w tym roku wprowadzone zostały zmiany usprawniające transformacje ciepłownictwa w powiatach, mającą przyczynić się do redukcji niskiej emisji.

Dotacja na miejskie systemy ciepłownicze

Nawet 30 000 000 zł – to kwota, jaką maksymalnie mogą uzyskać przedsiębiorstwa, które planują realizację przedsięwzięć z zakresu modernizacji i/lub budowy źródeł ciepła w ramach miejskich systemów ciepłowniczych. Wnioski o dotację składać będzie można w przypadku...

Fundusze norweskie – nawet 4 000 000 zł na kogenerację

Już w kwietniu rozpocznie się nabór wniosków w ramach tzw. „Funduszy Norweskich” na przedsięwzięcia w zakresie rozwoju wysokosprawnej kogeneracji przemysłowej i zawodowej. O dotację w wysokości co najmniej 4 000 000 zł będą mogły ubiegać się małe, średnie i duże...

Wsparcie dla energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji

W ramach nowej ustawy o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji. Można uzyskać wsparcie w zakresie stałej premii gwarantowanej lub w zakresie premii kogeneracyjnej dla każdej wyprodukowanej MWh energii elektrycznej.