Blog

Rosnące ceny energii spowodowane kryzysem energetycznym w Europie stanowią coraz większą część kosztów w przedsiębiorstwach. Jednym z najskuteczniejszych sposobów na ich obniżenie jest poprawa efektywności energetycznej w firmie poprzez różnorodne działania. 10 z metod na oszczędzanie energii opisujemy więc w formie dwuczęściowego przewodnika.

Dlaczego poprawa efektywności energetycznej w przedsiębiorstwie jest tak istotna?

Wciąż niewiele firm zdaje sobie sprawę, że może płacić mniejsze rachunki za energię dzięki optymalnemu wykorzystywaniu posiadanych już zasobów i zapobieganiu jej marnotrawienia w procesach produkcyjnych i nie tylko. Choć nie istnieją jednak uniwersalne, gotowe do wdrożenia sposoby na poprawę efektywności w firmach, istnieją pewne obszary typowe dla każdej z branż, w których warto poszukiwać oszczędności, dających wymierne korzyści finansowe za pomocą audytów.

5 obszarów, w których warto poszukiwać oszczędności energii w przedsiębiorstwach

Zarówno energia elektryczna, jak i cieplna może być wykorzystywana w sposób bezpośredni lub pośredni poprzez zmienianie jej w inną formę. W obu przypadkach warto więc przyjrzeć się poniższym obszarom w firmie, w których można znaleźć spore oszczędności poprzez poprawę ich efektywności.

Oszczędzanie energii elektrycznej w parkach maszynowych

Pierwszym obszarem w przedsiębiorstwie, którego skontrolowanie może przynieść spore oszczędności energii elektrycznej, jest park maszynowy. W wielu przypadkach stosowane maszyny wykorzystywane są od wielu lat, bez ich modernizacji, a im są one starsze, tym mniej efektywnie wykorzystują energię. W sytuacji tej jednym z rozwiązań jest wymiana maszyn na urządzenia o wyższej klasie energetycznej, która wygeneruje naprawdę spore oszczędności energii elektrycznej.

W przypadku analizowania efektywności energetycznej parku maszynowego warto również pochylić się nad wydajnością składających się na niego urządzeń. Dzięki temu można zlokalizować newralgiczne elementy, które przyczyniają się do mniejszej wydajności wykorzystywania energii, jak na przykład silniki stałoobrotowe, które pobierają o wiele więcej energii, niż faktycznie jej potrzebują. Wymiana ich na modele zmiennoobrotowe to kolejna metoda na oszczędzanie energii w firmach.

Oświetlenie typu LED jest w stanie wygenerować oszczędności na poziomie nawet ćwierć miliona złotych

Kolejnym istotnym obszarem, w którym niewielkie zmiany są w stanie w znaczny sposób poprawić efektywność energetyczną przedsiębiorstwa, jest stosowane w nim oświetlenie. Klasyczne jarzeniówki, oprawy metalohalogenkowe czy lampy sodowe cechują się bowiem o wiele niższą skutecznością świetlną oraz sprawnością konwersji energii niż nowoczesne źródła światła typu LED.

Wymiana oświetlenia w firmie na oprawy typu LED jest więc prostym sposobem na wygenerowanie oszczędności na energii elektrycznej na poziomie nawet 250 tysięcy złotych rocznie w przypadku przedsiębiorstwa oświetlanego za pomocą 360 opraw metalohalogenkowych o mocy 400 W. Do rozważenia wprowadzenia tego typu modernizacji skłania również to, że obecne ceny opraw typu LED znacznie spadły.

Podczas tego typu inwestycji warto także dodatkowo zainteresować się solarnymi lampami LED, za pomocą których z powodzeniem można oświetlać teren wokół przedsiębiorstwa.

Jak oszczędzać na chłodzeniu?

W większości przypadków chłód wytwarzany jest przy pomocy energii elektrycznej. W związku z tym oszczędzanie energii w obszarze związanym z chłodnictwem należy przede wszystkim poszukiwać w poprawie efektywności przetwarzania energii elektrycznej na chłód na przykład poprzez zastosowanie agregatów o wyższym współczynniku COP. Gdyż im wyższa jest jego wartość, tym mniej potrzeba prądu do wytworzenia chłodu w tej samej ilości.

W przedsiębiorstwach wytwarzających chłód można poszukiwać oszczędności w tym obszarze także poprzez między innymi:

  • obniżenie ciśnienia skraplanego czynnika,
  • określenie optymalnej temperatury czynnika,
  • zastosowanie automatyki,
  • zastosowanie przemienników częstotliwości,
  • skontrolowanie izolacji instalacji oraz armatury chłodniczej i jej ewentualne modernizacje,
  • wykorzystanie freecoolingu.

Kogeneracja sposobem na oszczędzanie energii

W przypadku kiedy energia cieplna jest wytwarzana bezpośrednio w przedsiębiorstwie poprzez procesy spalania bardzo często sprawność urządzeń takich jak kotły lub silniki kogeneracyjne w znaczący sposób wpływa na generowanie strat energii. Aby ocenić sprawność kotła, należy wobec tego przeprowadzić jego badanie, które pozwala oszacować jakie oszczędności może przynieść jego wymiana lub remont.

Innym rozwiązaniem jest zastosowanie układu kogeneracyjnego, zwłaszcza w przypadku przedsiębiorstw produkcyjnych, w których ciepło wytwarzane podczas procesów produkcyjnych może być wykorzystywane do ogrzewania pomieszczeń czy podgrzewania ciepłej wody użytkowej, a nie jak dotychczas marnotrawione. Zaletą układów kogeneracyjnych jest to, że umożliwiają one za pomocą procesów spalania żadnego paliwa wytwarzać zarówno energię cieplną, jak i elektryczną, zwiększając tym samym efektywność energetyczną firm oraz w pewnym stopniu uniezależniając ją od prądu z sieci energetycznej.

Kontrola parametrów wytwarzanego ciepła a oszczędzanie energii

Nieco łączącym się z powyższą metodą na znalezienie oszczędności w firmie jest skontrolowanie, czy wytwarzane w nim ciepło posiada odpowiednie parametry dostosowane do nowych, zmodernizowanych warunków jego wykorzystywania. W wielu przypadkach zainstalowane przed laty urządzenia grzewcze wciąż wytwarzają gorącą wodę lub parę o znacząco wyższych parametrach niż są w rzeczywistości wykorzystywane i wymagane przez urządzenia odbierające. W związku z tym ilość wykorzystywanego paliwa jest znacznie wyższa niż wymagają tego procesy.

Rozwiązaniem w tym przypadku jest wobec tego dostosowanie oczekiwanych parametrów ciepła do aktualnych potrzeb czy też rozdzielenie urządzeń wytwórczych przeznaczonych do danych obiegów. Dzięki temu ogólna sprawność związana z wytwarzaniem ciepła znacząco wzrośnie, a to z kolei przełoży się na oszczędności w wykorzystywanym paliwie, czyli również mniejsze koszty.

Podsumowując, poszukiwanie oszczędności w firmie przynosi najlepsze efekty, kiedy zostaną zweryfikowane w niej obszary, w których marnotrawiona jest energia, a następnie usprawnione poprzez procesy modernizacyjne, zmiany parametrów pracy urządzeń czy wymianę ich na nowe. W wielu przypadkach spore obniżenie kosztów jest w stanie przynieść nawet niewielka inwestycja, taka jak na przykład wymiana klasycznego oświetlenia na oświetlenie typu LED.

Wymienione powyżej sposoby na oszczędzanie energii to jednak nie koniec naszych porad jak zmniejszać wydatki na energię w czasach kryzysu. Kolejne 5 sposobów na zmniejszenie kosztów związanych z energią cieplną i elektryczną znaleźć można natomiast w II części naszego wpisu. Omówione zostaną w nim między innymi kwestie związane z produkcją i dystrybucją sprężonego powietrza, a także termomodernizacją budynków.