Audyt energetyczny Łomża

Potrzebujesz audytu energetycznego w Łomży lub okolicach?
Napisz do nas:


Masz pytania - napisz info[at]hnl.pl do nas lub zadzwoń 500-18-18-11

Audyt energetyczny przedsiębiorstwa Łomża

Wiemy, że wiele dużych firm zaczyna przygotowywać się do drugiej edycji audytu energetycznego. Przypomnijmy, że w 2016 roku miała miejsce jego pierwsza edycja. Według przepisów prawa (ustawa o oszczędności energetycznej z dnia 20 maja 2016 roku) przedsiębiorstwa mają obowiązek przeprowadzać audyt energetyczny co 4 lata.


Pierwsza edycja dała jasny obraz potencjału oszczędności energii. Lokował się on dwóch obszarach - ciepła odpadowego (21%) oraz instalacjach wspomagających pracę ciągów technologicznych (50,7%). W tegorocznym (2020) audycie energetycznym przedsiębiorstwom powinno przyświecać kilka celów:


 • -wytypowanie urządzeń, których jakość pracy szybko ulega pogorszeniu, a ich wpływ na bilans zużycia energii jest znaczny (warto te urządzenia objąć stałym monitoringiem, który będzie uwzględniał kluczowe wskaźniki efektywności).
 • -wskazanie działań wymagających dużych nakładów w procesie modernizacji
 • -przegląd instalacji i stały monitoring procesów energetycznych (także bieżące monitorowanie efektywności surowcowej i jej wpływu na odnawialność produktu)Co to jest audyt energetyczny?

Celem audytu energetycznego jest przeprowadzenie szczegółowych i potwierdzonych obliczeń, które mają dotyczyć poprawy efektywności energetycznej, a także udzielenie informacji o potencjalnych oszczędnościach energii. Dodatkowo audyt określi możliwości i wybierze odpowiednie usprawniania. W jego ramach zaproponujemy sposób realizacji inwestycji oraz ich finansowanie. Przeprowadzimy audyt energetyczny, który dokona przeglądu zużycia energii (90%) związanego z działalnością danego przedsiębiorstwa. Wykonamy audyt energetyczny budynku, instalacji, a także urządzeń.


Audyt energetyczny przedsiębiorstwa przeprowadzimy sprawnie, a co najważniejsze - otrzymasz niezbędne informacje o możliwych oszczędnościach energii (które osiągniesz, wdrażając zaproponowane modernizacje).


Obowiązkowy audyt energetyczny

Obowiązkiem prawnym każdego przedsiębiorstwa jest przeprowadzenie audytu energetycznego, jeśli:


 • - zatrudnia ponad 250 osób
 • - jej roczny obrót netto to 50 mln euro i więcej, a jednocześnie suma aktywów tego przedsiębiorstwa wynosi na koniec roku ponad 43 mln euro

Zgodnie z przepisami, przedsiębiorstwa, które przeprowadziły audyt energetyczny w 2017 roku, kolejny muszą wykonać do 2021 roku.


Kto jest zwolniony z przeprowadzenia audytu energetycznego?

Przedsiębiorstwa niebędące MŚP są zwolnione z obowiązku przeprowadzenia wspomnianego audytu, ale tylko wtedy, jeśli posiadają wdrożony i certyfikowany przez niezależną jednostkę zewnętrzną system zarządzania energią (np. ISO 50001) oraz jeśli w ramach prac nad systemem przeprowadzono audyt energetyczny.


Audyt energetyczny - jak się go przeprowadza?

Audyt energetyczny zazwyczaj wykonuje się metodą termowizji, czyli wprowadzenia specjalnej kamery umożliwiającej staranne sprawdzenie budynku. Ten sposób pomaga wskazać wszystkie energetyczne niedoskonałości. Nowoczesne urządzenia miernicze pozwalają określić temperaturę panującą w poszczególnych pomieszczeniach. Dzięki temu można obliczyć różnice, jakie występują pomiędzy zewnętrznym a wewnętrznym obszarem budynku. Warto dodać, że wspomniane przedsięwzięcie przeprowadzają niezależni eksperci (niezwiązani w żaden sposób z działalnością firmy).


Jakie są korzyści audytu energetycznego?

Dzięki audytowi energetycznemu, jaki dla Ciebie wykonamy, możesz:


 • - zaplanować modyfikacje systemu grzewczego oraz jego izolację termiczną
 • - zabiegać o bezzwrotne dofinansowanie przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, chociażby ze środków unijnych
 • - uzyskać ważne informacje dotyczące stanu technicznego budynku
 • - dowiedzieć się, jakie koszty inwestycji będzie trzeba ponieść w celu realizacji przedsięwzięcia termomodernizacyjnego oraz jakie oszczędności będzie można uzyskać

Ponadto nasz audyt pozwoli Ci:


 • - uzyskać lepsze wyniki finansowe
 • - ograniczyć negatywny wpływ swojej działalności na środowisko
 • - wzmocnić pozytywny wizerunek
To jednak nie wszystko. Wykonanie wspomnianego wyżej przedsięwzięcia umożliwi wprowadzenie oszczędności w wielu strefach w budynku. Dostaniesz rzetelne informacje, które mogą stać się podstawą przeprowadzonych przez Ciebie później modernizacji instalacji.


Działamy w całej polsce min. w miastach : Warszawa, Wrocław, Katowice, Kraków, Łódź, Rzeszów, Poznań, Lublin, Łomża