Blog

Kolejne rekordy cen energii elektrycznej na Towarowej Giełdzie Energii, podwyżki cen węgla oraz gazu powodują, że coraz więcej przedsiębiorstw zaczyna szukać oszczędności. W I części tego artykułu zaprezentowaliśmy już 5 sposobów na obniżenie wydatków na energię w firmach, związanych z modernizacją parku maszynowego, zastosowaniem układów kogeneracyjnych czy też wymianą tradycyjnego oświetlenia na oświetlenie typu LED. Poniżej prezentujemy więc kolejne 5 porad, które pomogą przetrwać czasy obecnego kryzysu ekonomicznego oraz energetycznego.

Generowanie oszczędności poprzez niwelowanie strat energii w budynkach

Podobnie jak wymiana oświetlenia na LED-owe, także termomodernizacja budynku pozwala, w znaczący sposób poprawić efektywność energetyczną przedsiębiorstw, a tym samym zmniejszyć w niej koszty związane z energią cieplną. W wielu przypadkach izolacja budynków firmowych oraz ich stolarka okienna i drzwiowa pozostawiają wiele do życzenia. Z kolei im wyższa izolacyjność cieplna przegród, tym mniejsze zużycie paliw wykorzystywanych do ogrzewania budynku poprzez proces spalania, a także mniejsza emisja gazów cieplarnianych.

W związku z tym warto pochylić się nad kwestią modernizacji izolacji budynków przemysłowych, nawet jeśli przeprowadzenie głębokiej termomodernizacji w teorii jest nieopłacalna ekonomicznie. Należy bowiem spojrzeć na tę inwestycję nieco bardziej holistycznie, gdyż eliminacja strat ciepła wygeneruje zmniejszenie zapotrzebowania na nie. Dzięki temu będzie można natomiast zmienić układ grzewczy na bardziej ekonomiczny, a to z kolei przyniesie kolejne oszczędności w ciągu najbliższych lat po przeprowadzeniu termomodernizacji obiektów przemysłowych.

Wykorzystanie ciepła odpadowego

Jednym z głównych obszarów, w którym najczęściej marnotrawiona jest energia w przedsiębiorstwach, są procesy produkcyjne, w trakcie których przeprowadzania powstaje ciepło odpadowe. W niektórych przypadkach ilość ciepła odpadowego może wynosić nawet do 70% energii przetwarzanej. Jeśli nie jest ono w żaden sposób wykorzystywane, oznacza to, że nawet 70% energii podczas przeprowadzania procesu produkcyjnego jest marnowane poprzez jej rozproszenie lub celowe wypromieniowanie.

Pochylenie się nad tą kwestią daje natomiast wiele szans na wykorzystanie ciepła odpadowego, a tym samym zwiększenie efektywności energetycznej przedsiębiorstwa. Przykładowo ciepło niskotemperaturowe może być w prosty sposób podgrzewane z wykorzystaniem pomp ciepła nawet do temperatury wynoszącej 80 stopni Celsjusza, a następnie wykorzystane do podgrzewania ciepłej wody użytkowej czy wody w instalacjach grzewczych. Dodatkowo przetwarzanie ciepła odpadowego w ten sposób jest również skuteczną metodą na uniknięcie kar za odprowadzanie ścieków o zbyt wysokiej temperaturze.

Innym sposobem na wykorzystanie ciepła odpadowego generowanego w procesach produkcyjnych jest z kolei jego przemiana w energię elektryczną za pomocą układów ORC lub zastosowanie do produkcji chłodu poprzez absorpcję.

Poszukiwanie oszczędności w produkcji i dystrybucji sprężonego powietrza

W zakładach produkcyjnych produkcja, a także dystrybucja sprężonego powietrza jest nieodzownym elementem wielu procesów. Pomimo to niewiele przedsiębiorstw decyduje się na poszukiwanie oszczędności w tym obszarze, a jest to błąd. Mogą być one bowiem wygenerowane na aż trzy różne sposoby, poprzez poprawienie wydajności produkcji, zmniejszenie strat podczas dystrybucji oraz usprawnienie odbiorów.

Poprawa wydajności produkcji sprężonego powietrza związana jest z polepszeniem sprawności konwersji energii, która zazwyczaj wynosi około 11%. Oznacza to więc, że aż 90% energii jest marnowanej, przy czym niemal 80% z niej przyjmuje formę ciepła. W związku z tym, zamiast odbierać je za pomocą oleju lub powietrza warto rozważyć jego wykorzystanie, chociażby do podgrzewania ciepłej wody użytkowej czy ogrzewania obiektów przemysłowych. W przypadku produkcji sprężonego powietrza temperatura odzyskiwanej energii cieplnej wynosi bowiem nie więcej niż 80 stopni Celsjusza.

W dystrybucji sprężonego powietrza marnotrawienie energii spowodowane jest najczęściej przez zaprojektowaną instalacje, które są wraz z czasem rozbudowywane lub modyfikowane przez dołączenie do nich kolejnych urządzeń. W efekcie sieć generuje duże straty ciśnienia, których niwelacja odbywa się poprzez podniesienie ciśnienia produkowanego powietrza, a tym samym poprzez większe zużycie energii. Jedynym rozwiązaniem w tej sytuacji, jest przebudowa całej sieci, tak aby była ona dostosowana do obecnych potrzeb.

Jeśli chodzi natomiast o poszukiwanie oszczędności na odbiorach sprężonego powietrza, przede wszystkim należy skupić się na tym, czy ciśnienie w sieci dystrybucyjnej jest dostosowane do potrzeb odbiorników oraz, czy przypadkiem nie jest ono zbyt wysokie, a co za tym idzie redukowane przy odbiorniku. Zmniejszenie o 1 bar ciśnienia roboczego sprężonego powietrza może bowiem wygenerować oszczędności energii elektrycznej na poziomie nawet około 7%. Dodatkowo warto także kontrolować to, czy w sieci nie dochodzi do wycieków sprężonego powietrza, które występują zazwyczaj na zaworach, połączeniach oraz przy punktach odbioru. Do kontroli miejsc, w których powstają wycieki w sieci dystrybucyjnej, zastosować można między innymi techniki ultradźwiękowej detekcji.

Minimalizacja kosztów energii elektrycznej poprzez inwestycje w instalacje fotowoltaiczną

Mówiąc o obniżeniu rachunków za energię w przedsiębiorstwach, nie sposób nie wspomnieć także o instalacjach fotowoltaicznych, które w zależności do swojej mocy mogą zasilać wybrany obszar w firmie, a niekiedy zapewniać w niej większość energii elektrycznej. Inwestycja w odnawialne źródła energii to obecnie jeden z najskuteczniejszych sposobów, na uniezależnienie się od podwyżek cen prądu, także dla przedsiębiorstw. Instalacje PV są bowiem w stanie zmniejszyć rachunki za energię elektryczną nawet o 80%, a zwrot z inwestycji w nie następuje w przeciągu od 4 do 5 lat. Dodatkowo w sytuacji, kiedy instalacja fotowoltaiczna będzie produkowała nadwyżki energii na przykład latem, może być ona z powodzeniem odsprzedawana dla zakładu energetycznego.

Minimalizacja strat ciepła na przesyle

W instalacjach dostarczających ciepło po jego wytworzeniu do odbiorów również można znaleźć wiele oszczędności. Związane są one przede wszystkim z minimalizacją strat na przesyle. Zwłaszcza jeśli sieci grzewcze wykorzystywane w przedsiębiorstwie powstały na estakadach i są izolowane za pomocą wełny mineralnej pokrytej płaszczem z blachy. W wielu przypadkach izolacja rurociągów jest już bowiem nieefektywna i generuje straty ciepła podczas jego przesyłania. Rozwiązaniem w tym przypadku jest wykonanie nowej izolacji sieci ciepłowniczej lub jej budowa na nowo, tym razem w postaci preizolowanej w gruncie wyróżniającej się o wiele niższym współczynnikiem strat ciepła.

Dodatkowo straty na przesyle bardzo często generowane są również przez długość sieci, która jest znaczna z powodu umiejscowienia centralnej kotłowni w dużej odległości od odbiorników. W takiej sytuacji warto więc rozważyć przeniesienie źródła ciepła bliżej, gdyż z pewnością przyczyni się to do zmniejszenia strat energii na przesyle.

Podsumowując, aby zacząć oszczędzać energię w przedsiębiorstwie, niemal zawsze muszą być przeprowadzone pewnego rodzaju inwestycje. Pomimo jednak, że wiążą się one z kosztami, efekt jaki zapewniają, pozwala długofalowo obniżać wydatki związane z zarówno energią cieplną, jak i elektryczną.

Przedsiębiorstwa zainteresowane poprawą efektywności energetycznej zachęcamy wobec tego do kontaktu z naszymi specjalistami, którzy wykonają audyt energetyczny przedsiębiorstwa oraz wskażą odpowiednie rozwiązania modernizacyjne pozwalające uzyskać ten efekt, a także pomogą je wdrożyć.

Pierwszą część wpisu znajdziesz tutaj:

Oszczędzanie energii w firmie w czasach kryzysu — poradnik cz.II