Zaznacz stronę
Zadzwoń +48 500 18 18 11

Blog

24 lipca prezes URE (Urzędu Regulacji Energetyki) ogłosił harmonogram aukcji na sprzedaż energii ze źródeł odnawialnych. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 września 2022 r. w sprawie maksymalnych ilości i wartości energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii aukcje OZE będą przeznaczone wyłącznie dla nowych instalacji. W odróżnieniu od 2022 roku tegoroczne aukcje OZE odbędą się już na początku listopada. 

Jak będą wyglądać aukcje OZE w 2023 roku?

W 2023 roku aukcje OZE rozpoczną się 13 listopada (poniedziałek) i będą trwały do 22 listopada (czwartek). W tym okresie odbędzie się łącznie 7 aukcji, w których udział będą mogli wziąć wytwórcy odnawialnej energii pochodzącej zarówno z różnego rodzaju biogazowni, jak i źródeł wodnych oraz fotowoltaiki, a także instalacji wiatrowych na lądzie

W ramach przeprowadzonych aukcji OZE na sprzedaż ma trafić łącznie 88 TWh energii elektrycznej, której maksymalna wartość to około 40,8 miliarda zł.

Kiedy dokładnie odbędą się aukcje OZE?

Pierwsze aukcje OZE przeznaczone dla instalacji wykorzystujących biogaz składowiskowy, biogaz z oczyszczalni ścieków oraz inny biogaz, dla dedykowanych instalacji spalania biomasy, układów hybrydowych, instalacji termicznego przekształcania odpadów, w tym w wysokosprawnej kogeneracji, a także dla dedykowanych instalacji spalania wielopaliwowego odbędą się 13 oraz 14 listopada. Przy czym pierwszego dnia będą mogły wziąć w nich udział instalacje o mocy zainstalowanej elektrycznie nie większej niż 1 MW, natomiast drugiego dnia — o mocy zainstalowanej elektrycznie większej niż 1 MW.

15 listopada odbędzie się aukcja OZE przeznaczona natomiast wyłącznie dla instalacji wykorzystujących biogaz rolniczy, w tym w wysokosprawnej kogeneracji, o mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 1 MW. 

16 i 17 listopada zarezerwowany jest z kolei na aukcje OZE przeznaczone dla instalacji wykorzystujących hydroenergie, biopłyny oraz geotermię dla mocy mniejszej niż 1 MW, a także większej niż 1 MW. 

Ostatnie aukcje OZE w 2023 roku odbędą się po weekendowej przerwie – 21 oraz 22 listopada. Przeznaczone one będą dla fotowoltaiki, a także instalacji wiatrowych na lądzie i przeprowadzone zostaną z podziałem na instalacje o mocy zainstalowanej elektrycznie nie większej niż 1 MW oraz większej niż 1 MW. 

Szczegółowy harmonogram aukcji OZE w 2023 znaleźć można na stronie URE. Dodatkowo ogłoszenie każdej z planowanych aukcji OZE zgodnie z wymogami ustawy o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2022 r. poz. 1378.) zostanie także opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej OZE

Jak przebiegały aukcje OZE w 2022 roku?

O tym jak przebiegały zeszłoroczne aukcje OZE pisaliśmy już w artykule: Podsumowanie grudniowych aukcji OZE. W 2022 roku jedynie 3 z 7 ogłoszonych aukcji zostały rozstrzygnięte. W wyniku tego łącznie zakontraktowano zaledwie około 8,5 TWh energii elektrycznej, której wartość wynosiła około 2,5 miliarda złotych. 

Przyczyną niepowodzenia zeszłorocznych aukcji OZE według prezesa URE Rafała Gawina była sytuacja geopolityczna wynikająca między innymi z wybuchu wojny w Ukrainie, a także zauważalne różnice cen referencyjnych w poszczególnych koszykach oraz zmieniające się otoczenie prawne wpływające na spadek atrakcyjności aukcji jako systemu wsparcia OZE. 

O tym czy sytuacja z grudnia 2022 roku powtórzy się także w przypadku tegorocznych aukcji OZE, przekonamy się natomiast w listopadzie. 

Zapisz się do newslettera