Zaznacz stronę
Zadzwoń +48 500 18 18 11

Blog

Aukcje OZE, przeprowadzone w grudniu ubiegłego roku i o których informowaliśmy w jednym z naszych poprzednich wpisów, nie przebiegły zgodnie z założeniami. Po ich zakończeniu przyszła pora na podsumowania. Jakie aukcje cieszyły się więc największym zainteresowaniem oraz ile energii udało się zakontraktować w ramach nich?

Tylko trzy z siedmiu ogłoszonych aukcji OZE zostały rozstrzygnięte

Ubiegłoroczne aukcje OZE, które odbywały się od 8 do 16 dnia grudnia, wyłącznie w trzech przypadkach zostały rozstrzygnięte. Przypomnijmy, że wszystkie aukcje były przeznaczone wyłącznie dla nowych instalacji. Łącznie do sprzedaży w ramach niej zostało przeznaczonych niewiele ponad 34 TWh energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, której wartość wynosiła 14,3 miliarda złotych. Jednak po przeprowadzeniu i rozstrzygnięciu aukcji zakontraktowano wyłącznie około 8,5 TWh energii elektrycznej, której wartość to niecałe 2,5 miliarda złotych.

Według prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Rafała Gawina: Obecna sytuacja geopolityczna nie pozostaje bez wpływu na decyzje inwestycyjne przedsiębiorstw sektora energetycznego. Dotyczy to również wytwórców energii w źródłach odnawialnych. Niestabilność i duża niepewność prognoz rynkowych cen energii, zauważalne różnice cen referencyjnych w poszczególnych koszykach, a także zmieniające się otoczenie prawne wpływają na spadek atrakcyjności aukcji jako systemu wsparcia OZE. Wydaje się, że w najbliższych latach możemy spodziewać się mniejszego zainteresowania aukcjami OZE na rzecz długoterminowych umów sprzedaży energii elektrycznej typu Power Purchase Agreements (PPA).  

Aukcje OZE, podsumowanie poszczególnych dni aukcyjnych

W grudniowych aukcjach OZE wygrały 204 oferty, z czego aż 197 z nich to te związane z instalacjami fotowoltaicznymi. Stanowiły one więc ponad 96% wygranych ofert.

Podsumowanie pierwszej aukcji OZE w grudniu 2022 roku

W pierwszej i cieszącej się największym zainteresowaniem aukcji OZE wzięło udział 88 wytwórców, którzy złożyli 197 ofert. Wszyscy z nich byli natomiast przedsiębiorcami wytwarzającymi energię elektryczną z fotowoltaiki. Oznacza to więc, że do aukcji nie przystąpił żaden właściciel elektrowni wiatrowej.

Wartość energii przeznaczonej do sprzedaży w ramach aukcji OZE przeznaczonych dla fotowoltaiki o mocy nie większej niż 1 MW oznaczonej symbolem AZ/1/2022 wynosiła 3,825 miliarda złotych. Z kolei wartość energii sprzedanej wyniosła 0,434 miliarda złotych.

Jeśli chodzi natomiast o ceny jednostkowe, wynosiły one w tym przypadku:

  • 244,77 zł/MWh w przypadku minimalnej ceny sprzedaży,
  • 327,73 zł/MWh w przypadku maksymalnej ceny sprzedaży.

Referencyjna cena dla projektów fotowoltaicznych w tym koszyku była równa natomiast 375 zł/MWh.

Podsumowanie drugiej aukcji OZE w grudniu 2022 roku

W przypadku aukcji dla fotowoltaiki i elektrowni wiatrowych o mocy większej niż 1 MW oznaczonej symbolem AZ/2/2022 przystąpiło do niej 51 wytwórców. W tej aukcji do kupienia przeznaczonych było natomiast 11,25 TWh energii elektrycznej, z czego zakupiono jedynie zaledwie nieco ponad 6,8 TWh. Wyniki aukcji AZ/2/2022 sprawiły więc, że będą mogły powstać instalacje fotowoltaiczne o łącznej zainstalowanej mocy równej 336 MW oraz lądowe farmy wiatrowe o łącznej mocy równej około 245 MW.

Cena referencyjna w tym koszyku wynosiła 355 zł/MWh dla elektrowni słonecznych i 295 zł/MWh dla elektrowni wiatrowych. Minimalna cena, po jakiej została sprzedana energia, wyniosła natomiast:

  •  w przypadku lądowych farm wiatrowych 150 zł/MWh,
  • w przypadku elektrowni fotowoltaicznych 236,77 zł/MWh.

Podsumowanie czwartej grudniowej aukcji OZE

W czwartej i jednocześnie trzeciej z rozstrzygniętych aukcji AZ/4/2022, przeznaczonej dla instalacji o mocy zainstalowanej powyżej 1 MW wzięły udział wyłącznie elektrownie wodne, choć była ona także przeznaczona dla instalacji wykorzystujących biopłyny i instalacji wykorzystujących energię geotermalną. Przystępujący do niej jeden wytwórca wytwarzający energię elektryczną z wykorzystaniem instalacji bazujących na hydroenergii złożył trzy oferty. W ramach rozstrzygnięcia aukcji sprzedano więc około 460 GWh energii elektrycznej o wartości około 290 milionów złotych.

12,14,15 i 16 grudnia aukcje OZE nie odbyły się

Aukcje OZE, które były zaplanowane na 12, 14, 15 oraz 16 grudnia nie odbyły się. Przeznaczone one były natomiast dla:

  • instalacji bazujących na źródłach wodnych oraz bio płynach i geotermię o mocy poniżej 1 MW, w przypadku aukcji AZ/3/2022,
  • instalacji wykorzystujące biogaz rolniczy również w wysokosprawnej kogeneracji o mocy poniżej 1 MW, w przypadku aukcji AZ/5/2022
  • dla instalacji bazujących na biogazie składowiskowym itp., w przypadku aukcji AZ/6/2022 oraz AZ/7/2022.

Wszystko za sprawą tego, że nie wpłynęła wystarczająca liczba ofert, która była wymagana do ich rozstrzygnięcia, gdyż zgodnie z zapisami ustawy o odnawialnych źródłach energii, aukcję rozstrzyga się, jeżeli złożono nie mniej niż trzy ważne oferty spełniające wymagania określone w ustawie.

Zapisz się do newslettera