Blog

Premia kogeneracyjna o wartości ok. 6,4 mld zł

Między 20 a 22 września odbędzie się druga w tym roku aukcja na premię kogeneracyjną dla nowych i znacznie zmodernizowanych jednostek kogeneracji o mocy od 1 do 50 MW.

Tym razem maksymalna ilość energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji, której sprzedaż może zostać objęta premią kogeneracyjną wynosi 36 TWh, a jej wartość to blisko 6,4 mld zł. Wielkości te uwzględniają obowiązującą od 3 lipca 2021 r. regulację, zgodnie z którą w aukcjach przeprowadzanych w danym roku Prezes URE uwzględnia:

  • ilość energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji nie wykorzystaną w aukcjach w poprzednim roku kalendarzowym
  • oraz wartość premii kogeneracyjnej wynikającą z tej energii.

Aukcja i poradnik dla przedsiębiorców

Aukcja ACHP/2/2021 potrwa 3 dni robocze. Jej otwarcie nastąpi 20 września o godzinie 8:15, a zamknięcie 22 września o godzinie 16:15. Aukcja zostanie przeprowadzona w formie pisemnej, w postaci papierowej.

Oferty w trakcie sesji aukcji należy dostarczyć na adres:

Urząd Regulacji Energetyki

Al. Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa

w zamkniętej kopercie z dopiskiem „ACHP/2/2021”.

Ogłoszenie o aukcji dostępne jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej URE. Na stronie internetowej Urząd zamieścił również formularze ofert. URE przygotował również poradnik dla przedsiębiorców – jak prawidłowo wypełnić ofertę do aukcji CHP.

Aukcja na premię kogeneracyjną

Każdy z inwestorów może w danej aukcji przedstawić więcej niż jedną ofertę, o ile dotyczą one różnych jednostek kogeneracji. Aukcję wygrywają uczestnicy, którzy:

  • zaoferowali najniższą wysokość premii kogeneracyjnej (tj. dopłaty do sprzedawanej energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji)
  • i których oferty łącznie nie przekroczyły 100 proc. wartości lub ilości energii elektrycznej określonej w ogłoszeniu o aukcji
  • oraz 80 proc. ilości energii elektrycznej objętej wszystkimi złożonymi ofertami.

Informacje o wynikach aukcji Prezes URE ogłosi w serwisie www.ure.gov.pl niezwłocznie po jego rozstrzygnięciu. W wyniku rozstrzygnięcia pierwszej tegorocznej aukcji siedem jednostek kogeneracyjnych będzie mogło uzyskać wsparcie w łącznej wysokości ponad 451 mln zł (z możliwych do rozdysponowania 2 miliardów złotych). Oznacza to, że wytwórcy zagospodarowali niewiele ponad 22 proc. budżetu aukcji.

Sesja naboru na premię kogeneracyjną indywidualną na początku września

Dodatkowo URE przypomina, że na początku września br. odbędzie się też sesja naboru na premię kogeneracyjną indywidualną. Maksymalna wartość premii to blisko 4 mld zł.

Kogeneracja (produkcja w skojarzeniu) polega na wytwarzaniu energii elektrycznej i ciepła w najbardziej efektywny sposób, czyli w jednym procesie technologicznym. Istotną zaletą takiego procesu jest znacznie większy stopień wykorzystania energii pierwotnej zawartej w paliwie do produkcji energii elektrycznej i ciepła. Efektywność energetyczna systemu skojarzonego może być nawet o 30 proc. wyższa niż w procesie oddzielnego wytwarzania energii elektrycznej w elektrowni kondensacyjnej i ciepła w kotłowni.