Blog

Obrót białymi certyfikatami określanymi formalnie jako Świadectwa Efektywności Energetycznej pozwala na nich zarabiać. Zostały one wprowadzone w celu przyspieszenia inwestycji modernizacyjnych, mających za zadanie zmniejszenie emisji zanieczyszczeń w Unii Europejskiej. Jedną z wielu korzyści związanych z ich uzyskaniem jest natomiast to, że są one prawami majątkowymi. W związku z tym mogą być bez problemu sprzedawane, generując kolejne zyski.

Czym są białe certyfikaty?

Białe certyfikaty to świadectwa efektywności energetycznej możliwe do uzyskania po przeprowadzeniu modernizacji zapewniających określone oszczędności energii. Są one wobec tego poświadczeniem zwiększenia efektywności energetycznej przedsiębiorstw.

Białe certyfikaty dzielą się na trzy podstawowe rodzaje. Pierwsze z nich — przetargowe potwierdzają uzyskania deklarowanej oszczędności energii po wprowadzeniu modernizacji. Drugie — bezterminowe potwierdzają plany związane z oszczędnością energii wynikającej z przedsięwzięć. Roczne białe certyfikaty to ostatni z ich rodzajów i wydawane są one dla przedsięwzięć zakończonych przed 1 października 2016 jednak nie wcześniej niż 1 stycznia 2014 roku. Co istotne wszystkie białe certyfikaty stanowią prawa majątkowe, które mogą być zbywalne na towarowej giełdzie energii. 

Jakie warunki trzeba spełnić, aby handlować na giełdzie energii białymi certyfikatami?

Aby móc handlować białymi certyfikatami na towarowej giełdzie energii należy po ich uzyskaniu, w czym może pomóc nasza firma spełnić 3 warunki. Pierwszy z nich związany jest z podpisaniem umowy z Domem Maklerskim. Drugi dotyczy udzielenia pełnomocnictwa dla Domu Maklerskiego do działania w imieniu firmy na Towarowej Giełdzie Energii. Trzecim warunkiem jest natomiast uzyskanie członkostwa w odpowiednim Rejestrze Świadectw Pochodzenia. Rejestr ten ewidencjonuje Białe Certyfikaty oraz wynikające z nich prawa majątkowe w sposób ilościowy, z dokładnością do 0,001 toe.

Sprzedaż Białych Certyfikatów na Towarowej Giełdzie Energii odbywa się na takich samych zasadach jak dla wszystkich innych instrumentów. Transakcje mają miejsce każdego dnia od poniedziałku do czwartku. Przy czym w poniedziałki i środy są one transakcjami pozasesyjnymi, a we wtorki i czwartki sesyjnymi. W związku z tym 4 listopada 2013 roku zostały wprowadzone indeksy cenowe dla transakcji prawami majątkowymi wynikającymi ze Świadectw efektywności energetycznej pod postacią:

  • EFX dla transakcji sesyjnych,
  • EFX_TP dla transakcji pozasesyjnych,
  • EFX POLPX dla transakcji sesyjnych i pozasesyjnych.

Dlaczego białe certyfikaty są chętnie kupowane na giełdzie?

Wprowadzona w życie ustawa o efektywności energetycznej sprawiła, że spółki energetyczne są zobowiązane do dostarczania w każdej megawatogodzinie sprzedawanej energii 1,5% tzw. białej energii. Niestety nie są one samodzielnie spełnić tych wymogów. Z kolei za ich niedopełnienie muszą one uiszczać opłaty zastępcze, których wartość znacznie przewyższa koszt zakupu Białych Certyfikatów. Dlatego też są one tak chętnie kupowane na Towarowej Giełdzie Energii.

Wartość Białych Certyfikatów rośnie natomiast systematycznie, a wzrost ten wynosi zgodnie z odpowiednią ustawą 5% poprzedniej wartości w skali roku. Oznacza to więc, że ich sprzedaż pozwala uzyskać dodatkowe zyski, poza tymi wypracowanymi przez oszczędności wynikające z przeprowadzonych modernizacji energetycznych.

Jeśli chcesz uzyskać Białe Certyfikaty i rozpocząć ich sprzedaż na Towarowej Giełdzie Energii skontaktuj się z nami! Nasi specjaliści przeprowadzą Twoją firmę przez ten proces w kompleksowy sposób od A do Z. Więcej o pozyskiwaniu przez nas Białych Certyfikatów przeczytasz natomiast na stronie: https://hnl.pl/biale-certyfikaty.html