Zaznacz stronę
Zadzwoń +48 500 18 18 11

Blog

Biogazownie rolnicze w 2023 r. doczekały się wielu ważnych zmian w przepisach. 1 października zaczęły obowiązywać przepisy ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1762) z dnia 17 sierpnia 2023 r. Wśród zmian, które wprowadza ta nowelizacja, wyróżnić można między innymi rozszerzenie oraz doprecyzowanie przepisów dotyczących zasad wytwarzania biogazu, a także produkcji energii. Dodatkowo 11 września weszły także w życie przepisy ustawy z dnia 13 lipca 2023 r. znacząco ułatwiające przygotowanie i realizację inwestycji w biogazownie rolnicze, a także ich późniejsze funkcjonowanie.

Najważniejsze zmiany dla rynku biogazu wprowadzone przez przepisy ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw

Wśród licznych zmian przepisów, jakie 1 października 2023 r. wprowadziła nowelizacja ustawy o OZE i innych ustaw, wymienić można także te związane z biogazowniami rolniczymi oraz spółdzielniami energetycznymi. Do najważniejszych z nich zalicza się natomiast:

  • rozszerzenie zasada oraz warunków dotyczących wykonywania działalności gospodarczej związanej z biogazem rolniczym o możliwość wytwarzania biometanu z biogazu rolniczego,
  • rozszerzenie zakresu podmiotowego rejestru wytwórców biogazu rolniczego o wytwórców biometanu z biogazu rolniczego, 
  • doprecyzowanie definicji i przedmiotu działalności spółdzielni energetycznych,
  • doprecyzowanie warunków dotyczących współpracy spółdzielni energetycznych ze sprzedawcami energii elektrycznej, 
  • wprowadzenie ułatwień związanych z zasadami rozliczeń, a także sprawozdawczości spółdzielni energetycznych.

Zmiany te sprawiły między innymi, że warunki uzyskania wpisu do rejestru wytwórców biogazu rolniczego oraz zasady wykonywania działalności objętej wpisem wymagały aktualizacji. Zostały one jednak już opublikowane przez KOWR, tak aby były zgodne z nowymi przepisami. Znaleźć je można na stronie: https://www.gov.pl/web/kowr/warunki-uzyskania-wpisu-do-rejestru-wytworcow-biogazu-rolniczego

Od 11 września realizacja inwestycji w biogazownie rolnicze jest łatwiejsza

Poza zmianami wprowadzonymi przez przepisy ustawy z dnia 17 sierpnia 2023 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw od 11 września weszły także w życie przepisy, które znacząco ułatwiają przygotowanie oraz realizację inwestycji związanych z biogazowniami rolniczymi i ich funkcjonowaniem. Wprowadziły one szereg usprawnień dla inwestorów, o czym pisaliśmy w jednym z naszych poprzednich artykułów: Biogazownie rolnicze doczekają się uproszczeń związanych z procesem inwestycyjnym

Do najważniejszych zmian w tym zakresie zaliczyć można natomiast przede wszystkim przyspieszenie procesu budowy biogazowni rolniczych oraz znaczące ułatwienia w wydawaniu warunków przyłączenia biogazowni rolniczej do sieci, a także:

  • zwolnienie z obowiązku zmiany przeznaczenia gruntów oraz ich wyłączenia dla biogazowni rolniczych zlokalizowanych w gospodarstwach rolnych na obszarze o powierzchni przekraczającej 1 ha, 
  • dopuszczenie lokalizacji biogazowni rolniczych na obszarach przynależnych do zakładu przetwórstwa rolno-spożywczego, o ile postanowienia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uwzględniają potencjalność umiejscowienia zabudowy związaną z rolnictwem, produkcją, usługami lub magazynowaniem, a powierzchnia gruntów przeznaczonych pod biogazownię rolniczą nie przekracza 1 ha.
  • zwolnienie z restrykcyjnych przepisów dotyczących odpadów dla określonych, bezpiecznych rodzajów biomasy.

Warsztaty KOWR wspierające rozwój odnawialnych źródeł energii w rolnictwie

Wrzesień oraz październik to miesiące, które przyniosły liczne zmiany w przepisach dotyczących biogazowni rolniczych. Dlatego też Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR) zaplanował między 20 września a 10 października cykl bezpłatnych warsztatów związanych z funkcjonowaniem oraz budową biogazowni rolniczych, a także zakładaniem spółdzielni energetycznych. Warsztaty te będą odbywać się stacjonarnie, a więcej informacji na ich temat można znaleźć pod linkiem: https://www.gov.pl/web/kowr/biogazownie-rolnicze-bezplatne-warsztaty 

Zapisz się do newslettera