Zaznacz stronę
Zadzwoń +48 500 18 18 11

Blog

Biogazownie rolnicze zostały zauważone przez rządzących, jako szansa na zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego w Polsce oraz uniezależnienie obszarów wiejskich od dostawców energii z zewnątrz. I choć obecnie w naszym kraju działa wyłącznie tylko około 140 biogazowni rolniczych, wszystko wskazuje na to, że ich liczba będzie w najbliższym czasie rosła. Możliwe to będzie natomiast za sprawą gotowego już projektu specustawy dla biogazowni rolniczych.

Dlaczego ułatwienie realizacji inwestycji w biogazownie rolnicze stało się priorytetem?

Niemal 93% terytorium Polski to obszary wiejskie, na których zamieszkuje, a także prowadzi swoją działalność prawie 30% odbiorców energii. Dlatego też zauważono, że biogazownie rolnicze stanowią doskonałe źródło odnawialnej energii, które pozwoli zaspokoić zapotrzebowanie mieszkańców obszarów wiejskich. Dzięki nim energia będzie pozyskiwana z lokalnych źródeł, a nie od zewnętrznych dostawców produkujących ją z wykorzystaniem paliw kopalnych.

Przygotowany z inicjatywy Pełnomocnika Rządu ds. Transformacji Energetycznej Obszarów Wiejskich projekt specustawy w zakresie biogazowni rolniczych ma być więc rozwiązaniem dotychczasowych problemów rolników. Zdaniem wiceszefa resortu rolnictwa powinni oni mieć możliwość postawienia biogazowni rolniczych bez konieczności zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, bez uzyskiwania nowych decyzji środowiskowych. Nie może być też tak, że pozostałości po wyprodukowaniu biogazu są traktowane jako odpad. One mogą być wykorzystane przez rolników jako nawóz.

Jakie są główne założenia projektu specustawy dla biogazowni rolniczych?

Wśród najważniejszych założeń projektu specustawy dla biogazowni rolniczych oraz planowych zmian innych ustaw w tym zakresie wyróżnić można 5 elementów. Po pierwsze specustawa ma ułatwić realizację procesów inwestycyjnych. Zmianom mają ulec postępowania dotyczące wydania decyzji o warunkach zabudowy i zatwierdzeń projektów, które staną się prostsze. Dodatkowo w planach wprowadzenie jest także nieprzekraczalnych terminów na wydanie decyzji, za których niedotrzymanie będą nakładane kary na organy państwowe.

Po drugie planowane jest wprowadzenie zniesienia wymogu uwzględnienia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego zmian zagospodarowania terenu, które będą polegać na realizowaniu inwestycji związanych z biogazowniami rolniczymi.

Po trzecie biogazownie mają być zlokalizowane blisko zakładów przetwórstwa rolno-spożywczego, a także gospodarstw rolnych. Dzięki temu wykorzystywany będzie przez nie lokalny zasób substratów, które określi Minister do spraw rolnictwa na podstawie delegacji ustawowej.

Po czwarte wprowadzone mają zostać także ułatwienia związane z wykorzystywaniem pofermentu w działalności rolniczej, poprzez zmiany w ustawie o nawozach i nawożeniach. Poferment ma być w planach niekwalifikowany już jako odpad, a jako produkt uboczny. Zmiany te będą jednak wciąż zgodne z wymogami dotyczącymi zapewnienia bezpieczeństwa dla ludzi, zwierząt oraz środowiska naturalnego.

Ostatnim założeniem specustawy związane z biogazowniami rolniczymi jest natomiast wprowadzenie ułatwień dotyczących przyłączenia ich instalacji do sieci. Zgodnie z planowanymi przepisami proces ten ma zostać znacznie skrócony poprzez zobowiązanie operatorów sieci do wydania warunków przyłączenia biogazowni rolniczych do sieci w terminie do 30 dni od daty złożenia związanego z nimi wniosku.

Podsumowując, projekt ustawy przygotowany przez zespół ekspertów Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi ma jeden główny cel — uproszczenie procedur związanych z powstawaniem biogazowni rolniczych. Jego szczególnie korzystnym elementem jest natomiast przede wszystkim zniesienie wymogów dotyczących gospodarki przestrzennej. Na razie trwają jednak prace legislacyjne, które będziemy śledzić na bieżąco, aby móc Państwa informować o ich przebiegu. Wprowadzenie nowych przepisów dla biogazowni rolniczych jeszcze w tym roku byłoby jednak niezwykle korzystnym rozwiązaniem, z uwagi na trwający do 15 grudnia 2022 roku nabór wniosków w ramach programu Energia dla wsi, o którym więcej pisaliśmy w jednym z poprzednich artykułów.

 

 

Zapisz się do newslettera