Zaznacz stronę
Zadzwoń +48 500 18 18 11

Blog

Od 25 stycznia 2023 r. do 15 grudnia 2023 r.  można składać wnioski o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego ENEGIA DLA WSI organizowanego przez NFOŚiGW

 

Beneficjenci programu Energia dla wsi:

  1. Spółdzielnie energetyczne i jej członkowie będący przedsiębiorcami;
  2. Powstające spółdzielnie energetyczne (spółdzielnie lub spółdzielnie rolników, których przedmiotem działalności jest wytwarzanie energii elektrycznej lub biogazu, lub ciepła, w instalacjach odnawialnego źródła energii i równoważenie zapotrzebowania energii elektrycznej lub biogazu, lub ciepła, wyłącznie na potrzeby własne spółdzielni energetycznej i jej członków, która zamierza ubiegać się o umieszczenie jej w wykazie spółdzielni energetycznych);
  3. Rolnik (osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostki organizacyjne nieposiadających osobowości prawnej).

 

Rodzaje inwestycji na jakie można pozyskać dofinansowanie:

W ramach wniosków o dotację można ubiegać się o  inwestycje dotyczące budowy: elektrowni wodnych, instalacji wytwarzania energii z biogazu rolniczego w warunkach wysokosprawnej kogeneracji, oraz magazynów energii.
W ramach wniosków o pożyczkę można ubiegać się o  inwestycje dotyczące budowy: elektrowni wodnych, instalacji wytwarzania energii z biogazu rolniczego w warunkach wysokosprawnej kogeneracji, instalacji wiatrowych oraz  instalacji fotowoltaicznych.

Warunkiem udzielenia wsparcia na magazyn energii jest zintegrowanie go ze źródłem energii, które będzie realizowane równolegle w ramach inwestycji.
Inwestycja nie może być rozpoczęta przed dniem złożenia wniosków o dofinansowanie.
W przypadku, gdy dofinansowanie stanowi pomoc publiczną, jest ono udzielana jako pomoc horyzontalna na OZE.

 

Formy dofinansowania programu Energia dla wsi:

DOTACJA do 20 mln zł – zgodnie z intensywnością dofinansowania zawartą w tabelach poniżej

POŻYCZKA do 25 mln zł – oprocentowanie pożyczki na warunkach preferencyjnych WIBOR 3M + 50 pb, nie mniej niż 1,5 % w skali roku lub na warunkach rynkowych.

 

Intensywność dofinansowania w przypadku spółdzielni energetycznych lub jej członka przedstawia tabela:

Intensywność dofinansowania w przypadku realizowania inwestycji przez rolnika przedstawia tabela:

Zarówno w przypadku spółdzielni, jak i rolników maksymalny poziom dotacji* może zostać zwiększony o:
– 20 punktów procentowych – w przypadku mikroprzedsiębiorcy i małego przedsiębiorcy
– 10 punktów procentowych – w przypadku średniego przedsiębiorcy

 

Kompleksowo zajmujemy się pozyskiwaniem dofinansowania od wniosku aplikacyjnego, aż po rozliczenie ostatniej złotówki. 

Więcej informacji o realizowanych przez nas projektach znajdą Państwo tutaj.

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu e-mail: info@hnl.pl

 

 

Zapisz się do newslettera