Zaznacz stronę
Zadzwoń +48 500 18 18 11

Blog

Dyrektywa EED (Energy Efficiency Directive), która została opublikowana 20 września 2023 roku, zastępuje dotychczasowe przepisy z 2018 roku dotyczące efektywności energetycznej. Jej głównym celem jest zredukowanie w całej Unii Europejskiej zużycia energii końcowej o 11,7% w porównaniu ze zużyciem występującym w 2020 roku. Dyrektywa EED jest częścią pakietu Fit for 55. Jakie zmiany wprowadza jej aktualizacja?

Czym jest dyrektywa EED?

Dyrektywa EED to skrót od „Energy Efficiency Directive” (Dyrektywa dotycząca efektywności energetycznej). Jest to unijna dyrektywa, która została przyjęta w 2012 roku (2012/27/UE) i ma na celu promowanie efektywności energetycznej w Unii Europejskiej. Dyrektywa EED stanowi część unijnej strategii w zakresie energii, mającej na celu zwiększenie efektywności energetycznej oraz redukcję jej zużycia.

Główne cele Dyrektywy EED obejmują:

  • poprawę efektywności energetycznej, 
  • wspieranie efektywności energetycznej w sektorze przemysłowym,
  • promowanie efektywności energetycznej w sektorze budowlanym,
  • zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze publicznym,
  • poprawę efektywności energetycznej w systemach energetycznych. 

Dyrektywa EED podlega regularnym przeglądom i aktualizacjom w celu dostosowania do zmieniających się warunków i technologii. W 2023 roku została wdrożona kolejna jej zmiana, wprowadzająca nowe przepisy i wymogi. Najważniejsze z nich omawiamy natomiast poniżej. 

Dyrektywa EED 2023 a istotne zmiany dla przedsiębiorców 

Nowa dyrektywa EED wprowadza przede wszystkim znaczące zmiany dla przedsiębiorców podlegających obowiązkowi przeprowadzania audytów energetycznych. Zgodnie z nowymi przepisami obowiązkowym audytom energetycznym nie będą już podlegać wyłącznie przedsiębiorstwa „większe niż MŚP”. Objęte zostaną nimi bowiem firmy dowolnej wielkości, o ile zużywają więcej energii niż 10 TJ/rok (licząc wszystkie nośniki energii łącznie)

10 TJ to równowartość 2 778 MWh lub 238 toe (ton oleju ekwiwalentnego). Oznacza to więc, że ilość przedsiębiorstw objętych obowiązkiem przeprowadzania audytu energetycznego znacznie się zwiększy. 

Oprócz obowiązkowych audytów energetycznych dla przedsiębiorstw zużywających więcej energii niż 10 TJ/rok, wprowadzone zostaną także nowe wymogi. Firmy, których zużycie energii przekracza 85 TJ/rok, będą zobowiązane do posiadania certyfikowanego Systemu Zarządzania Energią zgodnego z normą ISO 50001. Odpowiada to równowartości 23 611 MWh lub 2030 toe.

Dyrektywa EED 2023 wprowadza wyższy wskaźnik oszczędności energii dla krajów członkowskich

Podstawową zmianą w przepisach, jakie wprowadza wdrożona nowa dyrektywa EED jest także to, że wszystkie kraje członkowskie będą musiały osiągać w latach 2024-2030 roczny wskaźnik oszczędności energii w wysokości 1,49 %. Dotychczas wynosił on natomiast 0,8%. 

Uzasadnienie tej decyzji znaleźć można w wypowiedzi Komisarz UE ds. energii. Kadri Simson uważa bowiem, że Większe ambicje i bardziej zdecydowane środki w zakresie efektywności energetycznej przyspieszą transformację energetyczną. Zwiększy się bezpieczeństwo dostaw w UE, a nasza zależność od rosyjskich paliw kopalnych będzie się dalej zmniejszać, zgodnie z planem REPowerEU. Wzmocniona dyrektywa w sprawie efektywności energetycznej pomoże nam wspólnie osiągnąć te cele w całej UE. 

Nowa dyrektywa EED wprowadza zobowiązania dla sektora publicznego

Zgodnie z nowymi przepisami dyrektywy EED również sektor publiczny zostaje objęty specjalnymi zobowiązaniami. W związku z tym rocznie ma on osiągać ograniczenie zużycia energii na poziomie 1,9%. Z obowiązku tego wyłączony jest jedynie transport publiczny oraz siły zbrojne. Dodatkowo wszystkie państwa należące do Unii Europejskiej zobowiązane będą do renowacji nie mniej niż 3% powierzchni budynków będących własnością organów publicznych. 

Cała treść Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/1791 z dnia 13 września 2023 r. w sprawie efektywności energetycznej jest dostępna w Dzienniku Urzędowym UE, pod linkiem: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:32023L1791 

Zapisz się do newslettera