Zaznacz stronę
Zadzwoń +48 500 18 18 11

Blog

Do 20.12.2023 r. trwa nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Kogeneracja powiatowa”.

Program jest skierowany dla ciepłowni o zamówionej mocy poniżej 50 MW.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

 1. Inwestycje dotyczące budowy lub/i przebudowy jednostek wytwórczych o łącznej mocy zainstalowanej nie mniejszej niż 1 MW, pracujących w warunkach wysokosprawnej kogeneracji (z wyłączeniem energii wytworzonej w jednostce kogeneracji opalanej węglem) wraz z podłączeniem ich do sieci, w których do produkcji energii wykorzystuje się:
 • ciepło odpadowe,
 • energię ze źródeł odnawialnych,
 • paliwa gazowe, mieszanki gazów, gaz syntetyczny lub wodór.
 1. Elementem inwestycji może być m.in.:
 • przyłącze do publicznej sieci ciepłowniczej należące do beneficjenta projektu (wytwórcy energii);
 • przyłącze do sieci elektroenergetycznej;
 • przyłącze gazowe;
 • magazyn energii – warunkiem udzielenia wsparcia na magazyn energii jest zintegrowanie go ze źródłem, o którym mowa w pkt 1.

 

Formy i warunki udzielenia dofinansowania

DOTACJA – do  50% kosztów kwalifikowalnych

POŻYCZKA – do 100% kosztów kwalifikowalnych

Warunki dofinansowania pożyczki: 

 • kwota pożyczki od 1 mln zł do 100 mln zł
 • Okres karencji 12 miesięcy
 • Okres finansowania: 15 lat
 • Oprocentowanie pożyczki:
  • na warunkach preferencyjnych: WIBOR 3M, nie mniej niż 1,5 % w skali roku,
  • na warunkach rynkowych (pożyczka nie stanowi pomocy publicznej): oprocentowanie
   na poziomie stopy referencyjnej ustalanej zgodnie z komunikatem Komisji Europejskiej w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych

Wnioski należy składać w terminie  15.12.2022 r. – 20.12.2023 r. lub do wyczerpania alokacji środków.

Jeśli jesteś zainteresowany współpracą w zakresie kompleksowego przygotowania dokumentacji aplikacyjnej i rozliczenia wniosku napisz do nas lub zadzwoń:

e-mail. info@hnl.pl

tel. 500 18 18 11

Zapisz się do newslettera