Zaznacz stronę
Zadzwoń +48 500 18 18 11

Blog

Już 13 czerwca rusza nabór wniosków w ramach Kredytu Ekologicznego od BGK. Jest on zapowiadanym przez Bank Gospodarstwa Krajowego dofinansowaniem projektów ekologicznych przedsięwzięć, które mają na celu polepszenie efektywności energetycznej przedsiębiorstw w Polsce, a także ograniczenie ilości emitowanych przez nie gazów cieplarnianych. 

Czym jest Kredyt Ekologiczny?

Tak zwany Kredyt Ekologiczny od BGK polega przede wszystkim na możliwości uzyskania bezzwrotnej dotacji (premii ekologicznej), przeznaczonej na spłatę części kapitału kredytu zaciągniętego w banku komercyjnym współpracującym z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w celu sfinansowania inwestycji o charakterze proekologicznym. Jest to więc nowy instrument wsparcia efektywności energetycznej polskich przedsiębiorstw.

Wypłata bezzwrotnych premii ekologicznych realizowana będzie przez BGK  w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) 2021-27. Przeznaczony na ten cel budżet to natomiast 1 003 657 934 euro.

Kto może skorzystać z Kredytu Ekologicznego?

Z dotacji do Kredytu Ekologicznego mogą skorzystać przedsiębiorstwa, które mają status:

 • mikroprzedsiębiorstw, 
 • małych przedsiębiorstw, 
 • średnich przedsiębiorstw, 
 • małych spółek o średniej kapitalizacji tzw. small mid-cap, 
 • spółek o średniej kapitalizacji, tzw. mid-cap. 

Ile będzie wynosiło wsparcie w ramach dotacji od BGK?

Przedsiębiorcy, którzy zaciągnął ekologiczny kredyt w banku współpracującym z BGK, podobnie jak w przypadku funkcjonującego już kredytu technologicznego, będą mogli otrzymać bezzwrotną dotację w postaci premii ekologicznej na częściową spłatę jego kapitału. Dotacja będzie przypuszczalnie uzależniona od regionu, w którym działa przedsiębiorstwo i wyniesie maksymalnie 70% kosztów netto inwestycji, przy czym wartość procentowa dofinansowania będzie różniła się w zależności od wielkości firmy. 

Na co można uzyskać środki w ramach Kredytu Ekologicznego od BGK?

Celem Kredytu Ekologicznego jest polepszenie efektywności energetycznej polskich firm oraz redukcja generowanej przez nie emisji gazów cieplarnianych. W związku z tym przedsiębiorcy, którzy skorzystają z Kredytu Ekologicznego, będą mogli przeznaczyć go na projekty związane z oszczędzaniem energii lub zmianą źródeł energii na bardziej przyjazne dla środowiska. Mogą to być inwestycje w modernizację infrastruktury, takiej jak linie technologiczne i budynki, lub zakup czy modernizację instalacji OZE, które pozwolą na znaczną redukcję zużycia energii elektrycznej, gazowej i innych w przedsiębiorstwie. Dotowane będzie również wdrażanie nowych lub ulepszonych produktów, które poprzez zmiany procesów umożliwią końcowym odbiorcom osiągnięcie lepszej efektywności energetycznej. 

Warunkiem skorzystania z Kredytu Ekologicznego od BGK jest jednak to, aby finansowane za jego pomocą inwestycje zapewniły minimum 30% oszczędności energii. W ramach kosztów kwalifikowanych w tym przypadku można natomiast wymienić między innymi:

 • zakup czy też wytworzenie środków trwałych, 
 • zakup materiałów budowlanych i usług związanych z modernizacją lub adaptacją budynków oraz ich poprawą efektywności energetycznej, 
 • zakup specjalistycznego oprogramowania, 
 • zakup oraz montaż instalacji OZE, 
 • koszty związane ze specjalistycznymi usługami doradczymi, niezbędnymi do wdrożenia inwestycji. 

Jak skorzystać z Kredytu Ekologicznego?

Wnioski o Kredyt Ekologiczny będzie można składać w dwóch terminach od 6 czerwca do 17 sierpnia 2023 r. oraz od 22 sierpnia do 21 listopada 2023 r. Procedury związane z wnioskowaniem o środki składać się będą natomiast z 4 etapów:

 • uzyskania promesy banku komercyjnego na udzielenie kredytu ekologicznego, 
 • złożenia wniosku o dofinansowanie projektu do BGK celem przyznania premii ekologicznej po uzyskaniu promesy w banku,
 • zawarcia umowy kredytowej z bankiem komercyjnym, 
 • podpisania umowy dofinansowania projektu.

Przy czym, aby móc uzyskać Kredyt Ekologiczny realizacja finansowanego za jego pomocą przedsięwzięcia, musi być poprzedzona przeprowadzeniem audytu energetycznego, który uzasadni potrzeby oraz zakres określonych działań inwestycyjnych. Dlatego też już dziś warto nawiązać z nami współpracę, aby móc zadbać o to by do 6 czerwca 2023 roku dokumentacja związana z audytem energetycznym była kompletna.

Zapisz się do newslettera