Zaznacz stronę
Zadzwoń +48 500 18 18 11

Blog

Wsparcie dla przemysłu energochłonnego to kolejny program Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który wspiera realizację inwestycji związanych ze zmniejszeniem wpływu branży przemysłowej na środowisko naturalne. Na czym on dokładnie polega, kto może z niego skorzystać oraz jaką wysokość wsparcia można w ramach niego uzyskać? Odpowiedzi na te pytania znajdziesz w artykule!

Czym jest program Wsparcie dla przemysłu energochłonnego i jakie są jego cele?

Program Wsparcie dla przemysłu energochłonnego jest jednym z priorytetów Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2023 rok. Jego podstawowym celem jest przede wszystkim zmniejszenie emisyjności w energochłonnych branżach polskiego przemysłu. W związku z tym wspiera on między innymi przedsięwzięcia związane z zastosowaniem niskoemisyjnych źródeł energii czy też poprawą efektywności energetycznej przedsiębiorstw.

Jaka jest wysokość środków przeznaczonych na realizację programu?

Kwota alokacji w przypadku programu Wsparcie dla przemysłu energochłonnego wynosi 4 000 000 tysięcy złotych. Wsparcie w ramach niego przyznawane jest natomiast w formie pożyczek, które mogą pokrywać nawet do 100% kosztów kwalifikowanych. Przy czym ich maksymalna wysokość dla jednego beneficjenta wynosi 2 miliardy złotych.

Pożyczki udzielane są przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na preferencyjnych zasadach oraz dodatkowo mogą być objęte premią, która polega na zmniejszeniu kwoty pożyczki do spłaty o nawet 40% uzyskanego wsparcia.

Kto może skorzystać z dofinansowania w ramach programu?

Z dofinansowania w ramach programu Wsparcie dla przemysłu energochłonnego skorzystać mogą wszyscy przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (t.j.: Dz. U. z 2021 r. poz. 162, z późn. zm.), którzy mają tytuł prawny do instalacji energochłonnej. Przy czym instalacje energochłonne rozumiane są w tym przypadku jako:

  • urządzenie techniczne lub budynek, którego eksploatowanie wiąże się z emisją gazów cieplarnianych,
  • instalacje wytwarzające produkt lub produkty, w przypadku których zużycie energii jest wyższe niż 250 GWh rocznie, w ciągu dwóch ostatnich lat przed złożeniem wniosku o dofinansowanie.

Co istotne wsparcie w ramach programu Wsparcie dla przemysłu energochłonnego będzie udzielane dla przedsiębiorców wyłącznie na jedną z inwestycji wymienionych poniżej.

Jakie rodzaje inwestycji będą wspierane przez program Wsparcie dla przemysłu energochłonnego?

Program obejmuje swoim zakresem wiele przedsięwzięć. Wymienić wśród nich można wobec tego:

  • dekarbonizację przemysłu energochłonnego, polegającą na przekształcaniu procesów technologicznych lub jednostek wytwórczych poprzez na przykład budowę instalacji, która będzie wytwarzać ciepło z energii elektrycznej pochodzącej z OZE, przebudowę pieców opalanych paliwami kopalnymi czy budowę instalacji do wytwarzania wodoru,
  • poprawę efektywności energetycznej na przykład poprzez budowę instalacji do odzysku ciepła technologicznego, jednak z wyłączeniem prac termomodernizacyjnych i remontowych, przy czym inwestycja objęta dofinansowaniem musi w tym przypadku wynikać z rekomendacji audytu energetycznego,
  • zmniejszenie zużycia surowców pierwotnych stosowanych w procesach produkcyjnych poprzez poprawę gospodarowania nimi oraz zastąpienie ich surowcami wtórnymi,
  • przebudowę lub budowę jednostek wytwórczych z odnawialnych źródeł energii, wyposażonych w magazyny energii oraz podłączonych do sieci zakładowej, dystrybucyjnej lub przesyłowej, z których energia co najmniej w 80% będzie wykorzystywana na cele własne.

Do kiedy i jak składać wnioski o dofinansowanie inwestycji?

Wnioski o uzyskanie dofinansowania w ramach programu Wsparcie dla przemysłu energochłonnego można składać od 04 listopada 2022 roku. Ich nabór będzie natomiast trwał od 22 grudnia 2023 roku lub do wyczerpania środków. Przygotowane wnioski można składać jedynie w formie elektronicznej za pośrednictwem Generatora Wniosków o Dofinansowanie GWD.

Szczegóły programu priorytetowego Wsparcie dla przemysłu energochłonnego można znaleźć na stronie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Przedsiębiorców, którzy chcą uzyskać wsparcie w przygotowaniu wniosków o dofinansowanie inwestycji w ramach niego, zachęcamy natomiast do kontaktu z naszymi specjalistami.

 

 

 

Zapisz się do newslettera