Blog

Premia kogeneracyjna indywidualna o wartości prawie 4 miliardów– sesja naboru ruszy od 1 września 2021 roku

Od 1 do 3 września br. Urząd Regulacji Energetyki będzie prowadził nabór na premię kogeneracyjną indywidualną za sprzedaż energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji. W naborze mogą wziąć udział nowe lub znacznie zmodernizowane jednostki kogeneracyjne; wszystkie o mocy zainstalowanej nie mniejszej niż 50 MW, które uzyskały decyzję o dopuszczeniu do udziału w naborze.

Maksymalna wartość premii  to prawie 4 miliardy zł

Maksymalna ilość energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji, której sprzedaż może zostać objęta premią wynosi 36 TWh (w tym 1,8 TWh dla wytwórców energii elektrycznej w jednostkach zlokalizowanych poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej). Tym samym w naborze zaoferowana zostanie cała ilość energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji przewidziana do sprzedaży w 2021 roku.

Maksymalna wartość premii to ponad 3,9 mld zł, z czego ponad 195 mln zł (5 proc.) przewidziano dla wytwórców zlokalizowanych poza terytorium Polski.

Nabór nr NCHP/1/2021 potrwa 3 dni robocze. Jego otwarcie nastąpi 1 września o godzinie 8:15, a zamknięcie 3 września o godzinie 16:15. Zgodnie z Regulaminem naboru na premię kogeneracyjną indywidualną, zostanie on przeprowadzony w formie pisemnej, w postaci papierowej.

Urząd Regulacji Energetyki
Departament Efektywności Energetycznej i Kogeneracji
Al. Jerozolimskie 181
02-222 Warszawa
w zamkniętej kopercie z dopiskiem „NCHP/1/2021”.

Biuletyn Informacji Publicznej URE

Ogłoszenie o naborze dostępne jest tutaj (https://bip.ure.gov.pl/bip/kogeneracja/nabor-chp/3848,Ogloszenia-i-wyniki-naboru.html ).

Każdy z inwestorów może w danym naborze przedstawić więcej niż jedną ofertę, o ile dotyczą one różnych jednostek kogeneracji. Nabór wygrywają uczestnicy, którzy zaoferowali najniższą wysokość premii kogeneracyjnej (tj. dopłaty do sprzedawanej energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji) i których oferty łącznie nie przekroczyły 100 proc. wartości lub ilości energii elektrycznej określonej w ogłoszeniu o naborze.

Premia kogeneracyjna indywidualna – kolejny nabór w grudniu

URE informuje także, że ogłoszenie kolejnego naboru na premię kogeneracyjną indywidualną planowane jest grudzień 2021 r.