Zaznacz stronę
Zadzwoń +48 500 18 18 11

Blog

Urząd Regulacji Energetyki (URE) jest centralnym organ administracji państwowej regulującym rynek energii. Obowiązki i kompetencje Prezesa URE są ściśle związane z polityką państwa w zakresie energetyki

Zadania URE

Działania podejmowane przez niezależny organ regulacyjny skierowane są na wypełnienie celu wytyczonego przez ustawodawcę, a zmierzającego do tworzenia warunków do zrównoważonego rozwoju kraju, zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego, oszczędnego i racjonalnego użytkowania paliw i energii, rozwoju konkurencji, przeciwdziałania negatywnym skutkom naturalnych monopoli, uwzględniania wymogów ochrony środowiska, zobowiązań wynikających z umów międzynarodowych oraz równoważenia interesów przedsiębiorstw energetycznych i odbiorców paliw i energii – czytamy na stronach internetowych URE.

  • prezes URE ma kompetencje do wydawania i cofania koncesji
  • zatwierdza i kontroluje stosowanie taryf paliw gazowych, energii elektrycznej i ciepła
  • analizuje i weryfikuje koszty przyjmowanych przez przedsiębiorstwa energetyczne jako uzasadnione do kalkulacji cen i stawek opłat w taryfach
  • URE m.in. kontroluje obowiązek zakupu energii wytworzonej w źródłach odnawialnych
  • realizuje działania przyczyniające się do zmniejszania strat energii, zwłaszcza energii cieplnej.

Urząd został powołany ustawą z 10 kwietnia 1997 roku.

Zapisz się do newslettera