Zaznacz stronę
Zadzwoń +48 500 18 18 11

Blog

Świadectwo energetyczne budynku to dokument, który dla wielu właścicieli nieruchomości stał się obowiązkowy po 28 kwietnia 2023 roku. Obowiązek ten wprowadzony został za sprawą nowelizacji ustawy o charakterystyce energetycznej budynków, a także ustawy Prawo budowlane. O tym, czym dokładnie jest świadectwo energetyczne budynku oraz kto i w jaki sposób musi je uzyskać, mówimy natomiast w tym artykule. 

Czym jest świadectwo energetyczne budynku?

Świadectwo energetyczne budynku, określane także jako certyfikat energetyczny lub paszport energetyczny jest niczym innym jak oceną energetyczną budynku. Oznacza to więc, że wskazuje ono całkowite zapotrzebowanie budynku na energię zarówno cieplną, jak i elektryczną wykorzystywaną w nim do ogrzewania, wentylacji, przygotowywania ciepłej wody użytkowej czy też oświetlenia. Sporządzane jest ono natomiast z uwzględnieniem parametrów technicznych:

  • konstrukcji budynku,
  • instalacji budynku, 
  • źródła ciepła zasilającego budynek.

Dotychczas obowiązek sporządzania świadectwa energetycznego budynku dotyczył wyłącznie nieruchomości, które zostały wybudowane po 2009 roku. Obecnie w wyniku nowelizacji przepisów od 28 kwietnia 2023 roku dotyczy on jednak niemal wszystkich budynków. Wprowadzenie aktualnych przepisów było podyktowane przede wszystkim chęcią promowania w Polsce energooszczędnego budownictwa, a także zapewnieniem możliwości określenia przez właścicieli lub najemców budynku orientacyjnych kosztów ich utrzymania. 

Kogo dotyczy obowiązek posiadania świadectwa energetycznego budynku?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami obowiązek sporządzenia świadectwa energetycznego budynku spoczywa na jego właścicielach, zarządcach, a także inwestorach. Musi ono być bowiem bezwzględnie przekazane nowemu nabywcy lub najemcy, w sytuacji gdy budynek, jego część lub lokal będą zbywane na podstawie umowy sprzedaży czy wynajmowane. 

Dodatkowo świadectwo energetyczne budynku jest także aktualnie niezbędne przy składaniu przez inwestora zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego, a także wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie. Z obowiązku tego zwolnione są wyłącznie domy o powierzchni do 70 m2 wykorzystywane do własnych celów mieszkaniowych. 

Co istotne, uzyskanie świadectwa energetycznego budynku jest prawem każdego nabywcy lub najemcy, z którego nie mogą się oni zrzec. Sposób przekazywania świadectwa został natomiast jasno określony w przepisach Ustawy o charakterystyce energetycznej budynków. Zgodnie z nią może być ono przekazane w formie:

  • elektronicznej, w przypadku której dokument musi być opatrzony numerem nadanym w centralnym rejestrze charakterystyki energetycznej budynków oraz kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby uprawnionej, 
  • papierowej, w przypadku której dokument musi być opatrzony numerem nadanym w centralnym rejestrze charakterystyki energetycznej budynków oraz podpisem osobistym osoby uprawnionej. 

Za brak przekazania świadectwa charakterystyki energetycznej budynku grożą sankcje w postaci kary grzywny. 

Jak uzyskać świadectwo charakterystyki energetycznej budynku?

Aby uzyskać świadectwo energetyczne budynku, należy skorzystać z usług podmiotów, takich jak HNL, które mają obowiązek być wpisane do Wykazu osób uprawnionych do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej, który sprawdzić można na stronie Ministerstwa Rozwoju i Technologii

Sprawdzenie, czy dany podmiot widnieje w rejestrze, jest o tyle istotne, iż pozwala uniknąć poniesienia kosztów wykonanie dokumentu, który nie będzie zgodny z prawem, a co za tym idzie, nie będzie spełniał swojej funkcji. Dodatkowo w przypadku sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej budynku warto także wiedzieć, że musi ono być obowiązkowo wprowadzone do Centralnego rejestru charakterystyki energetycznej budynków, w którym zostanie mu nadany unikalny numer. 

To ile kosztuje świadectwo energetyczne budynku, uzależnione jest natomiast między innymi od jego wielkości, a także przeznaczenia. 

Ile jest ważne świadectwo energetyczne budynku?

Sporządzone dla danego budynku lub jego części czy też lokalu świadectwo energetyczne jest ważne przez 10 lat od daty jego sporządzenia. Przy czym należy pamiętać, że okres ten obowiązuje wyłącznie w przypadku, gdy w budynku nie została w tym czasie przeprowadzona modernizacja systemu grzewczego czy termomodernizacja lub remont, którego wykonanie miało na charakterystykę energetyczną obiektu. 

Podsumowując, świadectwo energetyczne budynku to od 28 kwietnia 2023 roku dokument, który musi być obowiązkowo sporządzany przez właścicieli budynków przeznaczonych na sprzedaż lub wynajem, a także inwestorów oddających budynek do użytku. Jego sporządzaniem zajmują się natomiast podmioty, które mają do tego odpowiednie uprawnienia. 

W HNL mogą Państwo zamówić wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej budynku. Nasz zespół składa się z wykwalifikowanych i certyfikowanych ekspertów. Mamy bogate doświadczenie w sporządzaniu dokładnych i rzetelnych świadectw, zgodnych z obowiązującymi przepisami. Współpracujemy zarówno z indywidualnymi właścicielami, jak i zarządcami nieruchomości. Zachęcamy więc do kontaktu pod adresem e-mail: info@hnl.pl lub numerem telefonu +48 500-18-18-11.

Zapisz się do newslettera