Zaznacz stronę
Zadzwoń +48 500 18 18 11

Blog

Ruszył nabór wniosków w ramach programu Ciepłownictwo Powiatowe

Wprowadzony w marcu 2019 roku pilotażowy program Ciepłownictwo powiatowe został doskonale przyjęty i w pełni spełnił swoje podstawowe założenia. Dlatego też w tym roku wprowadzone zostały zmiany usprawniające transformacje ciepłownictwa w powiatach, mającą przyczynić się do redukcji niskiej emisji. Nabór wniosków ruszył od 1 października 2020 roku, a na jego realizację zarezerwowano 500 mln złotych!

Cel programu „Ciepłownictwo Powiatowe”

Program „Ciepłownictwo Powiatowe” ma przede wszystkim na celu ograniczenie emisji gazów cieplarnianych przez przedsiębiorstwa ciepłownicze w powiatach naszego kraju, co przyczyni się w efekcie do poprawy jakości powietrza w regionach, w których sfinansowane z jego funduszu działania zostaną wprowadzone. Dlatego też „Ciepłownictwo Powiatowe wspiera wszelkiego rodzaju przedsięwzięcia mające na celu eliminację szkodliwych emisji do atmosfery, zwiększenie efektywności systemów ciepłowniczych oraz modernizację i rozbudowę istniejących już sieci ciepłowniczych.

Wsparcie w ramach programu planowane jest także dla inwestycji w nowe źródła ciepła i energii elektrycznej wykorzystujących OZE, ciepło odpadowe i wysokosprawną kogenerację.

Zmiany w kryterium przyjmowania wniosków

Zmiany wprowadzone w tegorocznej edycji programu „Ciepłownictwo Powiatowe” to wynik konsultacji przeprowadzonych z obecnymi i potencjalnymi wnioskodawcami. W trakcie nich jednym z postulatów było to, aby katalog beneficjentów został rozszerzony. W związku z tym w naborze rozpoczętym 1 października 2020 roku udział wziąć mogą spółki kapitałowe, w których jednostki samorządów terytorialnych zamiast wcześniejszych 70% udziałów wystarczy, że mają ich 50%.

Dodatkowo uległa zmianie także minimalna kwota wartości pożyczki, która wcześniej wynosiła 1 milion złotych. Teraz została ona zmniejszona do 500 tysięcy złotych.

Dzięki temu o dofinansowanie mogą ubiegać się także podmioty o mniejszych możliwościach inwestycyjnych oraz mieszanej strukturze własnościowej.

Na jakie wsparcie mogą liczyć powiat w ramach programu?

W ramach przyjmowanych od 1 października 2020 roku wniosków całkowity budżet programu wynosi w tej edycji 500 mln złotych, z czego aż 150 mln przeznaczanych jest na dotacje, a 350 mln złotych na zwrotne formy finansowania w formie pożyczek o niskim oprocentowaniu.

Wnioski można składać do 17 grudnia 2021 roku lub do wyczerpania środków finansowych wyłącznie w wersji elektronicznej poprzez Generator Wniosków o Dofinansowanie GWD. Szczegółowe informacje na ten temat, jak i regulamin naboru wniosków można znaleźć na stronie: http://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/cieplownictwo-powiatowe–pilotaz/nabor-ii-wnioskow-2020-2021/.

 

 

Zapisz się do newslettera