Zaznacz stronę
Zadzwoń +48 500 18 18 11

Blog

Dnia 25.11.2022 r. rozpoczął się nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Przemysł energochłonny-poprawa efektywności energetycznej” organizowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

DO KOGO SKIEROWANY JEST PROGRAM?

Posiadający tytuł prawny do instalacji objętej systemem handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych w rozumieniu ustawy z dnia 12 czerwca 2015r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1092, z późn. zm.), wynikający z prawa własności, prawa użytkowania wieczystego lub trwałego zarządu, który nie został postawiony w stan likwidacji lub wobec którego nie jest prowadzone postępowanie upadłościowe.

RODZAJE PRZEDSIĘWZIĘĆ

Inwestycje służące poprawie efektywności energetycznej zgodne z „Obwieszczeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego wykazu inwestycji służących poprawie efektywności energetycznej”, z wyłączeniem inwestycji termomodernizacyjnych i remontowych w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz z wyłączeniem pkt 3 ppkt 5 i 6 załącznika do ww. obwieszczenia.

Do dofinansowania w ramach programu priorytetowego zalicza się przede wszystkim inwestycje polegające na:

 • budowie instalacji do odzysku ciepła technologicznego i wykorzystania go w dalszym ciągu technologicznym;
 • podnoszeniu efektywności energetycznej, w wyniku której następuje ograniczenie zużycia energii elektrycznej pobieranej z sieci KSE, w tym budowie informatycznych systemów nadzoru nad zużyciem, produkcją i magazynowaniem energii z funkcją optymalizacji zarządzania.

FORMY I WARUNKI UDZIELENIA DOFINANSOWANIA

 1. Dofinansowanie można uzyskać w formie pożyczki – do 100% kosztów kwalifikowalnych
 2. Warunki dofinansowania:
 • kwota pożyczki: od 1 mln do 300 mln zł
 • premia: do 20% wypłaconej kwoty pożyczki na warunkach preferencyjnych
 • Okres karencji: 12 miesięcy
 • Okres finansowania: 20 lat
 • Oprocentowanie pożyczki:
  • na warunkach preferencyjnych: WIBOR 3M, nie mniej niż 1,5 % w skali roku,
  • na warunkach rynkowych (pożyczka nie stanowi pomocy publicznej): oprocentowanie na poziomie stopy referencyjnej ustalanej zgodnie z komunikatem Komisji Europejskiej w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych

 

Wnioski należy składać w terminie 25.11.2022 r. – 30.04.2023 r. lub do wyczerpania alokacji środków.

 

Więcej informacji o programie priorytetowym „Przemysł energochłonny – poprawa efektywności energetycznej” na stronie.

Zapisz się do newslettera