Zaznacz stronę
Zadzwoń +48 500 18 18 11

Blog

Program Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 (FEnIKS) ma na celu poprawę warunków rozwoju kraju poprzez budowę infrastruktury technicznej i społecznej zgodnie z zasadami rozwoju zrównoważonego. W ramach niego w styczniu rusza nabór wniosków do projektów związanych z działaniami FENX.01.01 Efektywność energetyczna oraz FENX.02.02 Rozwój OZE. 

Kto i na co może uzyskać środki w ramach działania FENX.01.01 Efektywność energetyczna?

Program Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko oferuje wsparcie dla dużych i średnich przedsiębiorstw w przypadku działania FENX.01.01 Efektywność energetyczna w postaci dotacji. Wypłacane będą one w ramach projektu „Poprawa efektywności energetycznej wraz z instalacją OZE w dużych i średnich przedsiębiorstwach”. 

Środki pozyskane z tego źródła będą mogły być wykorzystane przez przedsiębiorców na:

  • modernizację energetyczną budynków zakładowych, 
  • podniesienie efektywności energetycznej procesów wytwórczych oraz zwiększenie efektywności energetycznej systemów obiegu mediów w zakładzie, takich jak systemy zimnej lub gorącej wody, systemy sprężonego powietrza, czy systemy wentylacji. 

Dodatkowo wsparcie w tym projekcie obejmuje również ciągi transportowe oraz zwiększanie efektywności energetycznej systemów pomocniczych, takich jak kotłownie, układy odzysku ciepła z procesów przemysłowych, oświetlenie oraz instalacje urządzeń OZE.

W przypadku poprawy efektywności energetycznej budynków próg wymaganych oszczędności energii pierwotnej, uwzględniający zakres projektu, wynosi minimalnie 30%. Istotnym elementem w przypadku przystępowania przez przedsiębiorców to tego projektu jest posiadanie audytu energetycznego, którego wyniki uzasadniają planowane działania dotyczące budynków, urządzeń technicznych, instalacji, oraz procesów technologicznych. Dlatego już dziś zachęcamy do skorzystania z naszych usług, w ramach których nie tylko oferujemy przeprowadzenie niezbędnego audytu energetycznego, ale także kompleksowe wsparcie w pozyskaniu środków w ramach omawianego projektu. 

Ile wynosi budżet projektu poprawa efektywności energetycznej wraz z instalacją OZE w dużych i średnich przedsiębiorstwach?

Budżet naboru w ramach projektu poprawa efektywności energetycznej wraz z instalacją OZE w dużych i średnich przedsiębiorstwach wynosi 188 000 000 złotych. Maksymalny poziom dofinansowania, jaki można w jego przypadku uzyskać to natomiast 85% kosztów kwalifikowanych. 

Nabór wniosków do programu startuje 31 stycznia 2024 roku i będzie trwał do 12 kwietnia 2024 roku. Dokładne informacje dotyczące naboru zostaną udostępnione wraz z opublikowaniem dokumentacji konkursowej. 

Kto i na co może uzyskać środki w ramach działania FENX.02.02 Rozwój OZE?

W ramach działania FENX.02.02 Rozwój OZE w ramach Funduszy Europejskich na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 (FEnIKS) 31 stycznia 2024 roku rozpocznie się nabór do dwóch programów i potrwa on również do 12 kwietnia 2024 roku. 

Pierwszy z nich dotyczył będzie budowy, przebudowy, modernizacji i rozbudowy odnawialnych źródeł energii w zakresie wytwarzania biometanu wraz z przyłączeniem do sieci gazowej. Natomiast drugi budowy lub rozbudowy odnawialnych źródeł energii w zakresie wytwarzania energii elektrycznej i/lub ciepła z biogazu wraz z magazynami energii działającymi na potrzeby danego źródła OZE oraz przyłączeniem do sieci, w tym z infrastrukturą umożliwiającą wykorzystanie ciepła wytworzonego w skojarzeniu. 

Dostępna kwota dofinansowania w przypadku obu tych projektów wynosić będzie 300 000 000 złotych. Maksymalny poziom dofinansowania, wynosił będzie z kolei do 79,71%. Pomoc będzie udzielana w tych projektach w formie bezzwrotnego wsparcia finansowego, jako pomoc publiczna.

Dodatkowo warto także wspomnieć, że w zakresie programu przewidziane jest wsparcie dla większych instalacji, obejmujących: 

  • instalacje biogazowe o mocy powyżej 0,5 MWe, w przypadku energii elektrycznej,
  • instalacje oparte na biomasie o mocy powyżej 5 MWth, w przypadku energii cieplnej,
  • instalacje biogazowe o mocy powyżej 0,5 MWth, w przypadku energii cieplnej.

Chcesz pozyskać środki z omówionych programów? Pomożemy Ci w przygotowaniu niezbędnej dokumentacji do pozyskania dofinansowania i wypełnieniu wniosków, a także zajmiemy się rozliczeniem. Zapraszamy do kontaktu e-mail: info@hnl.pl lub telefonicznie: +48 500 18 18 11 

Zachęcamy również do śledzenia naszej strony internetowej oraz mediów społecznościowych, na których na bieżąco publikujemy informacje dotyczące dotacji dla przedsiębiorców. 

 

Zapisz się do newslettera