Zaznacz stronę
Zadzwoń +48 500 18 18 11

Blog

Program 50 kW na start znów dostępny. Podobnie jak w ubiegłym roku, także teraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ogłosił nabór wniosków w ramach niego. To już kolejna edycja tego programu zainaugurowanego w 2020 roku, który skierowany jest do przedsiębiorców planujących inwestycje w mikroinstalacje fotowoltaiczne. Więcej szczegółów na jego temat prezentujemy natomiast w poniższym artykule.

Do kogo skierowany jest program 50 kW na start i jaki jest jego cel?

Celem programu 50 kW na start realizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony  Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach jest zapobieganie powstawaniu, a także ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery poprzez zwiększenie wykorzystywania instalacji OZE w województwie śląskim. Skierowany jest on natomiast w odróżnieniu od dwóch pierwszych edycji nie tylko do przedsiębiorstw z sektora MŚP, ale także tych spoza niego. Jak wskazuje prezes katowickiego WFOŚiGW Tomasz Bednarek: W poprzednich edycjach programu sporo firm, ale spoza sektora MSP, pytało nas o możliwość dofinansowania na zabudowę takich niedużych instalacji fotowoltaicznych. Podjęliśmy więc decyzję o rozszerzeniu grupy beneficjentów.

Na co można otrzymać środki w ramach programu realizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach?

W ramach programu ogłoszonego przez WFOŚiGW w Katowicach dofinansowanie można uzyskać na przedsięwzięcia polegające na zabudowie mikroinstalacji fotowoltaicznych (o mocy do 50 kW) realizowane na terenie województwa śląskiego, których koszt nie jest wyższy niż 350 000 zł. Do kosztów kwalifikowanych zaliczane są więc w tym przypadku zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej, a także inne niezbędne do uzyskania efektu ekologicznego wydatki, które zostaną uznane przez WFOŚiGW za zasadne. 

Dostępne formy dofinansowania na fotowoltaikę 

Formy dofinansowania budowy mikroinstalacji fotowoltaicznych przez przedsiębiorców w ramach programu 50 kW na start mogą wynosić do 100% kosztów kwalifikowanych i obejmują zarówno dotacje, jak i dotacje oraz pożyczkę. 

W pierwszym przypadku jest nią więc:

  • nieumarzalna pożyczka w wysokości 70% udzielonego dofinansowania, które są oprocentowane 0,8 s.r.w., lecz nie mniej niż 3% w stosunku rocznym,
  • dotacja do 30% udzielonego dofinansowania.

Przy czym warunkiem uzyskania dotacji w wysokości 30% jest konieczność skorzystania z pożyczki. Natomiast w drugim dotacja do 15% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia. 

Terminy naboru wniosków do programu

Nabory wniosków o dofinansowanie na przedsięwzięcia polegające na zabudowie mikroinstalacji fotowoltaicznych o mocy do 50 kW na terenie województwa śląskiego odbywać się będzie w 2023 roku w trzech terminach:

  • nabór pierwszy — od 23 stycznia do 31 marca 2023 r.,
  • nabór drugi — od 01 kwietnia do 30 kwietnia 2023 r.,
  • nabór trzeci — od 1 maja do 31 maja 2023 r. 

Przy czym Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach zastrzega sobie prawo do wstrzymania naboru wniosków, jeśli dojdzie do wyczerpania alokacji środków przewidzianych na realizację programu. Kwota alokacji w programie wynosi natomiast:

  • 2 000 000 zł dla dofinansowań w formie dotacji, 
  • bez ograniczeń dla dofinansowań w formie pożyczki. 

Aby skorzystać z programu, wnioski wraz z załącznikami należy sporządzić na obowiązujących formularzach dostępnych na stronie internetowej Funduszu www.wfosigw.katowice.pl, w zakładce: Dofinansowanie zadań / ochrona atmosfery / Program „50 kW na start” wspierający przedsięwzięcia z zakresu odnawialnych źródeł energii dla przedsiębiorców.

Jakie warunki należy spełnić, aby uzyskać dofinansowanie na fotowoltaikę w ramach programu 50 kW na start?

Przedsiębiorstwa chcące skorzystać z dofinansowania fotowoltaiki w ramach programu 50 kW na start muszą spełnić kilka warunków. Przede wszystkim zadanie, które ma być objęte, dofinansowaniem musi być realizowane na terenie województwa śląskiego. Dodatkowo wsparcie będzie udzielane wyłącznie po udokumentowaniu przez wnioskodawcę zbilansowania kosztów realizacji zadania, którego okres trwałości będzie wynosił 5 lat od daty jego zakończenia, wskazanej w umowie z Funduszem.

W HNL mogą Państwo liczyć na kompleksowe wsparcie w pozyskaniu dofinansowania na instalacje fotowoltaiczne z programu 50 kW na start. Zachęcamy więc do kontaktu z nami pod adresem e-mail: info@hnl.pl

 

 

Zapisz się do newslettera