Zaznacz stronę
Zadzwoń +48 500 18 18 11

Blog

Dofinansowanie dla biogazowni rolniczych

Dofinansowanie dla biogazowni rolniczych. Obecnie trwa nabór wniosków w ramach programu priorytetowego "Agroenergia” Finansowane są przedsięwzięcia polegające na zakupie i montażu: biogazowni rolniczej o mocy nie większej niż 500 kW wraz z towarzyszącą instalacją...

Pakiet Fit for 55 a polskie ciepłownictwo

Pakiet Fit for 55 opublikowany przez Komisję Europejską 14 lipca 2021 roku ma na celu przede wszystkim zapewnić neutralność klimatyczną europy poprzez redukcję emisji CO2 w całej Unii Europejskiej o 55% w porównaniu do poziomu z lat 90 ubiegłego wieku. Wprowadzane...

Najważniejsze zmiany w Polityce Energetycznej Polski 2040

Polityka Energetyczna Polski 2040 zostanie zaktualizowana w oparciu o ostatnie trendy na rynkach wywołane atakiem zbrojnym Rosji wymierzonym w Ukrainę. 29 marca 2022 roku zostały przyjęte przez radę Ministrów nowe założenia. Sprawdzamy więc jakie są ich szczegóły oraz...

Kolejne rekordy hurtowych cen energii zwiastują niepewną przyszłość

Rekord hurtowych cen energii znów został pobity. Obecnie na Towarowej Giełdzie Energii trzeba już zapłacić ponad 1000 zł za megawatogodzinę energii z dostawą w przyszłym roku. Tak wysokie stawki nie zapowiadają więc nic dobrego. Według specjalistów w 2023 roku ceny...

Kogeneracja dla Energetyki i Przemysłu

Ruszył nabór wniosków w ramach programu priorytetowego „Kogeneracja dla Energetyki i Przemysłu” Wnioski należy składać w terminie  01.06.2022 r. –  16.12.2022r. lub do wyczerpania alokacji środków Rodzaje inwestycji: inwestycje dotyczące budowy lub/i przebudowy...

Biomasa leśna gorsza niż paliwa kopalne? 

Opublikowany przez Stowarzyszenie Pracowni Na Rzecz Wszystkich Istot raport Lasy do Spalenia. Prawdziwa cena bioenergii udowadnia, że biomasa leśna promowana przez zapisy dyrektywy RED przyjętej w 2009 jako paliwo zeroemisyjne ma negatywne skutki dla środowiska, które...