Blog

Insulating capacity of insulated glazing – present and future.

The next topic which will be discussed during Heat not Lost conference. Our speaker – Anna Balon-Wróbel. Topic: Insulating capacity of insulated glazing – present and future. Graduated from: AGH University of Science and Technology in Krakow Topic concerns: Insulating...

Techniczne materiały izolacyjne

Wełna mineralna pozostaje najczęściej stosowanym materiałem w izolacjach przemysłowych w Polsce. Jednakże, nie warto zapominać o alternatywnych materiałach izolacyjnych. Według klasyfikacji Turner Malloy z 1981 istnieje 5 glównych kategorii materiałowych: komórkowe...

Technical insulation materials

Mineral wool remains the most widely used insulation material in Poland. However, it is worth to remember about alternative and less common materials. According to Turner and Malloy classification from 1981 there are 5 main categories of insulation materials:...

Klasy efektywności energetycznej dla instalacji przemysłowych

W dążeniu Unii Europejskiej do minimalizacji ilości energii wyprowadzanej do środowiska niezbędna jest uprzednia identyfikacja i klasyfikacja wszystkich źródeł strat energetycznych. Przede wszystkim taka klasyfikacja powinna dotyczyć tych budynków i urządzeń, które...