Blog

Izolacyjność szyb zespolonych – teraźniejszość i przyszłość.

Następny temat, który zostanie wygłoszony na konferencji Heat not Lost. Prelegent – Anna Balon-Wróbel. Ukończyłam: Akademię Górniczo-Hutniczą Im. Stanisława Staszica W Krakowie Temat wystąpienia dotyczy: Izolacyjności cieplnej szyb zespolonych obecnie produkowanych...

Insulating capacity of insulated glazing – present and future.

The next topic which will be discussed during Heat not Lost conference. Our speaker – Anna Balon-Wróbel. Topic: Insulating capacity of insulated glazing – present and future. Graduated from: AGH University of Science and Technology in Krakow Topic concerns: Insulating...

Techniczne materiały izolacyjne

Wełna mineralna pozostaje najczęściej stosowanym materiałem w izolacjach przemysłowych w Polsce. Jednakże, nie warto zapominać o alternatywnych materiałach izolacyjnych. Według klasyfikacji Turner Malloy z 1981 istnieje 5 glównych kategorii materiałowych: komórkowe...

Technical insulation materials

Mineral wool remains the most widely used insulation material in Poland. However, it is worth to remember about alternative and less common materials. According to Turner and Malloy classification from 1981 there are 5 main categories of insulation materials:...