Blog

Odnawialne źródła energii jako narzędzie do obniżania kosztów

Opis prezentowanego podczas konferencji materiału: Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii jako narzędzia do obniżania kosztów zostanie przedstawione na przykładzie instalacji fotowoltaicznych umożliwiających ograniczenie kosztów energii elektrycznej. Podstawowym...

Klasy energetyczne instalacji przemysłowych wg VDI 4610

Klasy energetyczne instalacji przemysłowych wg VDI 4610 – temat, z którym na konferencji wystąpi Ewelina Krupa. Ukończyła: Politechnikę Opolską, kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji. Jest doktorantką na Wydziale Mechanicznym kierunek Budowa i Eksploatacja...