Blog

Nagroda Efektywny 2017

Serdecznie dziękujemy za przyznanie nagrody "Efektywny 2017" podczas II Targów Efektywności Energetycznej EFE w Krakowie. Nagrodę przyznano Heat not Lost za zasługi we wspieraniu i upowszechnianiu idei efektywności energetycznej. Nagrodę przyznała kapituła w składzie...

Odnawialne źródła energii jako narzędzie do obniżania kosztów

Opis prezentowanego podczas konferencji materiału: Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii jako narzędzia do obniżania kosztów zostanie przedstawione na przykładzie instalacji fotowoltaicznych umożliwiających ograniczenie kosztów energii elektrycznej. Podstawowym...