Zaznacz stronę
Zadzwoń +48 500 18 18 11

Blog

Wsparcie dla energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji

W ramach nowej ustawy o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji. Można uzyskać wsparcie w zakresie stałej premii gwarantowanej lub w zakresie premii kogeneracyjnej dla każdej wyprodukowanej MWh energii elektrycznej.

Raport- białe certyfikaty 07.06.2018r.

Dzisiejsza sesja podobna do poprzedniej brak transakcji poza sesyjnych. Cena minimalna świadectw PMEF 701 PLN/toe maksymalna 710 PLN/toe, cena dla transakcji fixing kształtowała się na poziomie 712,45 PLN/toe. Całkowity wolumen dla certyfikatów PMEF wyniósł 1 223 toe....

Raport – białe certyfikaty 05.06. 2018 r.

Dzisiejsza sesja bez niespodzianek. Najniższą cenę, za terminowe certyfikaty PMEF, uzyskano w systemie notowań ciągłych tj. 712 PLN/toe natomiast najwyższa cena wyniosła 717 PLN/toe. W systemie notowań ciągłych zrealizowano transakcję 1 423 toe podobnie w systemie...

Urząd Regulacji Energetyki – URE

Urząd Regulacji Energetyki (URE) jest centralnym organ administracji państwowej regulującym rynek energii. Obowiązki i kompetencje Prezesa URE są ściśle związane z polityką państwa w zakresie energetyki Zadania URE Działania podejmowane przez niezależny organ...

Nagroda Efektywny 2017

Serdecznie dziękujemy za przyznanie nagrody "Efektywny 2017" podczas II Targów Efektywności Energetycznej EFE w Krakowie. Nagrodę przyznano Heat not Lost za zasługi we wspieraniu i upowszechnianiu idei efektywności energetycznej. Nagrodę przyznała kapituła w składzie...