Blog

Techniczne materiały izolacyjne

Wełna mineralna pozostaje najczęściej stosowanym materiałem w izolacjach przemysłowych w Polsce. Jednakże, nie warto zapominać o alternatywnych materiałach izolacyjnych. Według klasyfikacji Turner Malloy z 1981 istnieje 5 glównych kategorii materiałowych: komórkowe...

Technical insulation materials

Mineral wool remains the most widely used insulation material in Poland. However, it is worth to remember about alternative and less common materials. According to Turner and Malloy classification from 1981 there are 5 main categories of insulation materials:...

Klasy efektywności energetycznej dla instalacji przemysłowych

W dążeniu Unii Europejskiej do minimalizacji ilości energii wyprowadzanej do środowiska niezbędna jest uprzednia identyfikacja i klasyfikacja wszystkich źródeł strat energetycznych. Przede wszystkim taka klasyfikacja powinna dotyczyć tych budynków i urządzeń, które...

Energy efficiency class for industrial installation

In a never-ending pursuit of the European Union to minimize the CO2 emission into the environment sources of waste has been identified and classified with respect to their function and output. Power industry is being regarded as the area where measures of major...

Standaryzacja procesów zarządzania energią

W 2012 roku został wprowadzony do polskiego systemu normalizacyjnego standard ISO 50001, który wpływa na poprawę efektywności energetycznej organizacji. Norma dotyczy systemu zarządzania energią. Celem standardu jest dostarczenie wskazówek obiektom przemysłowym, aby...