Blog

Klasy energetyczne instalacji przemysłowych wg VDI 4610

Klasy energetyczne instalacji przemysłowych wg VDI 4610 – temat, z którym na konferencji wystąpi Ewelina Krupa. Ukończyła: Politechnikę Opolską, kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji. Jest doktorantką na Wydziale Mechanicznym kierunek Budowa i Eksploatacja...

Energy classes of industrial installations according to VDI 4610

The topic will be presented on the conference by Ewelina Krupa Graduated from: Opole University of Technology, field of study – Production Engineering and Management. Is a doctoral student on the Faculty of Mechanical Engineering, field of study – Mechanical...

Izolacyjność szyb zespolonych – teraźniejszość i przyszłość.

Następny temat, który zostanie wygłoszony na konferencji Heat not Lost. Prelegent – Anna Balon-Wróbel. Ukończyłam: Akademię Górniczo-Hutniczą Im. Stanisława Staszica W Krakowie Temat wystąpienia dotyczy: Izolacyjności cieplnej szyb zespolonych obecnie produkowanych...

Insulating capacity of insulated glazing – present and future.

The next topic which will be discussed during Heat not Lost conference. Our speaker – Anna Balon-Wróbel. Topic: Insulating capacity of insulated glazing – present and future. Graduated from: AGH University of Science and Technology in Krakow Topic concerns: Insulating...