Zaznacz stronę
Zadzwoń +48 500 18 18 11

Blog

Wkrótce rozpocznie się nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego OZE – źródło ciepła dla ciepłownictwa. Program ma na celu wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii cieplnej z odnawialnych źródeł.

Program skierowany będzie do Przedsiębiorców w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 162) prowadzący działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania energii. W ramach programu będzie można otrzymać wsparcie w formie pożyczki i dotacji. Rodzaje inwestycji jakie mają podlegać wsparciu to:

  • Inwestycje dotyczące budowy lub/i przebudowy źródeł o łącznej mocy zainstalowanej nie mniejszej niż 2 MWt, w których do produkcji energii cieplnej wykorzystuje się energię ze źródeł odnawialnych.
  • Elementem projektu może być przyłącze do sieci ciepłowniczej należące do beneficjenta projektu (wytwórcy energii) oraz magazyn ciepła. Warunkiem udzielenia wsparcia na magazyn energii jest zintegrowanie go ze źródłem ciepła, które będzie realizowane równolegle w ramach projektu. Do dofinansowania kwalifikują się instalacje, z których co najmniej 70% wytworzonej energii cieplnej przekazywane będzie do zewnętrznej sieci dystrybucyjnej.

 

Kompleksowo zajmujemy się pozyskiwaniem dofinansowania od wniosku aplikacyjnego, aż po jego rozliczenie. Jeśli są Państwo zainteresowani dofinansowaniem w ramach tego naboru zapraszamy do kontaktu z naszymi specjalistami. 

 

Więcej informacji o realizowanych przez nas projektach znajdą Państwo tutaj

 

Zapraszamy do kontaktu e-mail: info@hnl.pl, a także na nasze media społecznościowe https://www.facebook.com/heatnotlost oraz https://www.linkedin.com/company/heat-not-lost/

Zapisz się do newslettera