Blog

Serdecznie dziękujemy za przyznanie nagrody „Efektywny 2017” podczas II Targów Efektywności Energetycznej EFE w Krakowie. Nagrodę przyznano Heat not Lost za zasługi we wspieraniu i upowszechnianiu idei efektywności energetycznej. Nagrodę przyznała kapituła w składzie dr Katarzyna Stec oraz dr Artur Miros