Blog

Modelowanie strat ciepła wybranych elementów instalacji przemysłowych z wykorzystaniem metod numerycznych – temat, który zostanie przedstawiony przez dr hab. inż. Zbigniewa Płuteckiego, prof. PO, mgr inż. Pawła Sattlera oraz mgr inż. Krystiana Ryszczyk

Zbigniew PLUTECKI

Ukończył Politechnikę Wrocławską na Wydziale Inżynierii Środowiska, kierunek: Klimatyzacja, ogrzewnictwo i instalacje sanitarne oraz Politechnikę Opolską na Wydziale Mechanicznym, kierunek Budowa i eksploatacja maszyn.

Pracuje w Politechnice Opolskiej jako profesor nadzwyczajny, Kierownik Katedry Innowacyjnych Procesów Technologicznych.

Zawodowo interesuje się: optymalizacją procesów energetycznych, efektywnością energetyczną procesów technologicznych, modelowaniem zjawisk cieplno-przepływowych, kształtowaniem warunków mikroklimatycznych oraz komfortem cieplnym w pomieszczeniach o specyficznym przeznaczeniu.

Jest autorem: 1 książki, współautorem 2 książek, autorem i współautorem ponad 100 publikacji naukowych opublikowanych w czasopismach i materiałach konferencyjnych.

Paweł SATTLER,

Ukończył: Politechnikę Opolską na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki, kierunek: Informatyka oraz na Wydziale Mechanicznym kierunek: Inżynieria Środowiska.

Pracuje w: Biuro Projektowe Inerio w Opolu, oraz jest doktorantem na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki na kierunku Elektrotechnika.

Zawodowo interesuje się: modelowaniem matematycznym, numeryczną mechaniką płynów (CFD), badaniami symulacyjnymi zjawisk cieplno-przepływowych.

Jest autorem:  20 publikacji naukowych opublikowanych w monografiach, czasopismach i materiałach konferencyjnych.

Krystian RYSZCZYK

Ukończył: Politechnikę Opolską na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki, kierunek: Informatyka oraz na Wydziale Mechanicznym  kierunek: Inżynieria Środowiska.

Pracuje w: Biuro Projektowe Inerio w Opolu, oraz jest doktorantem na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki na kierunku Elektrotechnika.

Zawodowo interesuje się: badaniami  i symulacjami zjawisk cieplno-przepływowych w instalacjach energetycznych , numeryczną mechaniką płynów (CFD), projektowaniem i konstruowaniem instalacji układów hydraulicznych.

Jest autorem:  20 publikacji naukowych opublikowanych w monografiach, czasopismach i materiałach konferencyjnych.