Zaznacz stronę
Zadzwoń +48 500 18 18 11

Blog

Ceny referencyjne energii odnawialnej w aukcjach OZE, które mają odbyć się w listopadzie, mogą zostać podniesione. Ministerstwo Klimatu i Środowiska, które jest odpowiedzialne za ich ustalanie, 6 października opublikowało projekt rozporządzenia z propozycjami nowych, wyższych cen referencyjnych, które mają obowiązywać w tegorocznych aukcjach. Postanowiliśmy więc sprawdzić ile będą one wynosić.

Czym są ceny referencyjne w przypadku aukcji OZE?

Ceny referencyjne, które mają obowiązywać w trakcie trwania aukcji OZE to nic innego jak maksymalne ceny za energie, jakie mogą zgłosić inwestorzy startujący w aukcjach. Istotne w ich przypadku jest to, że oferty o wartości przekraczającej ceny referencyjne dla danej technologii wytwarzania energii są automatycznie odrzucane, nawet w przypadkach, gdy w aukcji nie zostały złożone żadne inne oferty. 

Zgodnie z przepisami ustawy o odnawialnych źródłach energii ceny referencyjne przewidziane dla aukcji OZE są uwzględniane w rozporządzeniach, za których wydawanie odpowiedzialne jest Ministerstwo Klimatu i Środowiska. W tym roku MKiŚ pomimo tego, że pierwsze aukcję OZE mają odbyć się już 13 listopada, dopiero 6 października zaprezentowało projekt rozporządzenia z propozycjami cen referencyjnych, które mają obowiązywać podczas tegorocznych aukcji.

Na jakiej podstawie są określane ceny referencyjne?

Ministerstwo Klimatu i Środowiska podczas ustalania cen referencyjnych bierze pod uwagę wiele czynników. Ich wysokość określana jest w danym okresie wobec tego na podstawie między innymi:

 • parametrów technicznych oraz ekonomicznych dotyczących funkcjonowania instalacji OZE,
 • nakładów poniesionych na przygotowanie projektu i budowę infrastruktury,
 • kosztów operacyjnych i innych nakładów ponoszonych podczas użytkowania instalacji OZE,
 • kosztów kapitału własnego wytwórcy energii z OZE,
 • zakładanych celów gospodarczych oraz społecznych związanych z tworzeniem miejsc pracy, 
 • przewidywanych cen uprawień do emisji CO2.

Jakie ceny referencyjne zaproponowało MKiŚ na 2023 rok?

Propozycja cen referencyjnych MKiŚ zawarta w projekcie rozporządzenia w sprawie ceny referencyjnej energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, okresów obowiązujących wytwórców, którzy wygrali aukcje oraz referencyjnych wolumenów sprzedaży energii elektrycznej prezentują się następująco. Dla instalacji:

 •  o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej mniejszej niż 500 kW, wykorzystujących wyłącznie biogaz rolniczy do wytwarzania energii elektrycznej, wynosi 837 zł za MWh,
 • o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej mniejszej niż 500 kW, wykorzystujących wyłącznie biogaz rolniczy do wytwarzania energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji, wynosi 983 zł za MWh,
 • o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej mniejszej niż 500 kW, wykorzystujących wyłącznie biogaz pozyskany ze składowisk odpadów do wytwarzania energii elektrycznej, wynosi 781 zł za MWh,
 • o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej mniejszej niż 500 kW, wykorzystujących wyłącznie biogaz pozyskany ze składowisk odpadów do wytwarzania energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji, wynosi 878 zł za MWh,
 • o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej mniejszej niż 500 kW, wykorzystujących wyłącznie biogaz pozyskany z oczyszczalni ścieków do wytwarzania energii elektrycznej, wynosi 554 zł za MWh,
 • o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej mniejszej niż 500 kW, wykorzystujących wyłącznie biogaz pozyskany z oczyszczalni ścieków do wytwarzania energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji, wynosi 687 zł za MWh,
 • o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej mniejszej niż 500 kW, wykorzystujących wyłącznie biogaz inny niż określony w pkt 1, 3 i 5 do wytwarzania energii elektrycznej, wynosi 607 zł za MWh,
 • o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej mniejszej niż 500 kW, wykorzystujących wyłącznie biogaz inny niż określony w pkt 2, 4 i 6 do wytwarzania energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji, wynosi 693 zł za MWh,
 • o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej mniejszej niż 500 kW, wykorzystujących wyłącznie hydroenergię do wytwarzania energii elektrycznej, wynosi 826 zł za MWh,
 • o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie mniejszej niż 500 kW i nie większej niż 1 MW, wykorzystujących wyłącznie biogaz rolniczy do wytwarzania energii elektrycznej, wynosi 762 zł za MWh,
 • o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie mniejszej niż 500 kW i nie większej niż 1 MW, wykorzystujących wyłącznie biogaz rolniczy do wytwarzania energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji, wynosi 902 zł za MWh,
 • o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 1 MW, wykorzystujących wyłącznie biogaz rolniczy do wytwarzania energii elektrycznej, wynosi 744 zł za MWh,
 • o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 1 MW, wykorzystujących wyłącznie biogaz rolniczy do wytwarzania energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji, wynosi 858 zł za MWh,
 • o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie mniejszej niż 500 kW, wykorzystujących wyłącznie biogaz pozyskany ze składowisk odpadów do wytwarzania energii elektrycznej, wynosi 755 zł za MWh,
 • o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie mniejszej niż 500 kW, wykorzystujących wyłącznie biogaz pozyskany ze składowisk odpadów do wytwarzania energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji, wynosi 859 zł za MWh,
 • o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie mniejszej niż 500 kW, wykorzystujących wyłącznie biogaz pozyskany z oczyszczalni ścieków do wytwarzania energii elektrycznej, wynosi 503 zł za MWh,
 • o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie mniejszej niż 500 kW, wykorzystujących wyłącznie biogaz pozyskany z oczyszczalni ścieków do wytwarzania energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji, wynosi 637 zł za MWh,
 • o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie mniejszej niż 500 kW, wykorzystujących wyłącznie biogaz inny niż określony w pkt 12, 14 i 16 do wytwarzania energii elektrycznej, wynosi 560 zł za MWh,
 • o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie mniejszej niż 500 kW, wykorzystujących wyłącznie biogaz inny niż określony w pkt 13, 15 i 17 do wytwarzania energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji, wynosi 648 zł za MWh,
 • w dedykowanej instalacji spalania biomasy lub układach hybrydowych, wynosi 551 zł za MWh,
 • w instalacji termicznego przekształcania odpadów lub dedykowanej instalacji spalania wielopaliwowego, wynosi 438 zł za MWh,
 • o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 50 MW, w instalacji termicznego przekształcania odpadów, w dedykowanej instalacji spalania biomasy lub układach hybrydowych, w wysokosprawnej kogeneracji, wynosi 632 zł za MWh,
 • o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 50 MW, w instalacji termicznego przekształcania odpadów, w dedykowanej instalacji spalania biomasy lub układach hybrydowych, w wysokosprawnej kogeneracji, wynosi 600 zł za MWh;
 • wykorzystujących wyłącznie biopłyny do wytwarzania energii elektrycznej, wynosi 553 zł za MWh,
 • o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW, wykorzystujących do wytwarzania energii elektrycznej wyłącznie energię wiatru na lądzie, wynosi 367 zł za MWh,
 • o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 1 MW, wykorzystujących do wytwarzania energii elektrycznej wyłącznie energię wiatru na lądzie, wynosi 314 zł za MWh,
 • o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie mniejszej niż 500 kW i nie większej niż 1 MW, wykorzystujących wyłącznie hydroenergię do wytwarzania energii elektrycznej, wynosi 755 zł za MWh,
 • o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 1 MW, wykorzystujących wyłącznie hydroenergię do wytwarzania energii elektrycznej, wynosi 723 zł za MWh,
 • wykorzystujących wyłącznie energię geotermalną do wytwarzania energii elektrycznej, wynosi 556 zł za MWh,
 • o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW, wykorzystujących wyłącznie energię promieniowania słonecznego do wytwarzania energii elektrycznej, wynosi 402 zł za MWh,
 • o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 1 MW, wykorzystujących wyłącznie energię promieniowania słonecznego do wytwarzania energii elektrycznej, wynosi 378 zł za MWh.

Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie ceny referencyjnej energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, okresów obowiązujących wytwórców, którzy wygrali aukcje oraz referencyjnych wolumenów sprzedaży energii elektrycznej został złożony 6 października. Do 20 października można natomiast składać do niego uwagi. 

Zapisz się do newslettera