Zaznacz stronę
Zadzwoń +48 500 18 18 11

Blog

8 października 2020 roku na stronie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ukazała się informacja dotycząca zmiany budżetu konkursu POIS.01.06.01-IW.03-00-005/19, który dedykowany jest dla przedsiębiorców, jednostek samorządu terytorialnego, podmiotów świadczących usługi publiczne, a także spółdzielni mieszkaniowych. 

W związku z wpłynięciem dużej ilości projektów spełniających kryteria formalne i merytoryczne I i II stopnia Programu Operacyjnego Infrastruktury i Środowiska budżet konkursu został zwiększony z kwoty 200,00 milionów złotych do kwoty 391,94 milionów złotych. Oznacza to, że aktualny budżet w konkursie wynosi: 

  • dla źródeł OZE – 219,30 milionów złotych, 
  • dla pozostałych źródeł 172,64 miliony złotych. 

Oznacza to, że po zmianach budżetu podmioty startujące w konkursie i ubiegające się o dofinansowanie na budowę lub przebudowę jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w technologii wysokosprawnej kogeneracji w jednostkach kogeneracji, mają większe szanse na uzyskanie nawet do 85% dofinansowania na swoje inwestycje. 

Aktualny regulamin konkursu oraz niezbędne dokumenty dotyczące jego ogłoszenia i sposobu przeprowadzania można znaleźć na stronie NFOŚiGW.

 

Zapisz się do newslettera