Blog

Ruszył nabór wniosków w ramach programu priorytetowego „Kogeneracja dla Energetyki i Przemysłu”

Wnioski należy składać w terminie  01.06.2022 r. –  16.12.2022r. lub do wyczerpania alokacji środków

Rodzaje inwestycji:

 1. inwestycje dotyczące budowy lub/i przebudowy jednostek wytwórczych o łącznej mocy zainstalowanej nie mniejszej niż 10 MW, pracujących w warunkach wysokosprawnej kogeneracji (z wyłączeniem energii wytworzonej w jednostce kogeneracji opalanej węglem) wraz z podłączeniem ich do sieci przesyłowej, w których do produkcji energii wykorzystuje się:
  • ciepło odpadowe,
  • energię ze źródeł odnawialnych,
  • paliwa gazowe, mieszanki gazów, gaz syntetyczny lub wodór.
 2. elementem uzupełniającym inwestycji w pkt 1) może być:
  • przyłącze do sieci należące do beneficjenta projektu (wytwórcy energii);
  • magazyn energii– warunkiem udzielenia wsparcia na magazyn energii jest zintegrowanie go z jednostką wytwórczą, która będzie realizowana równolegle w ramach projektu

Beneficjenci:

Przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 162, z późn. zm.) prowadzący działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania energii, o zainstalowanej mocy cieplnej i/lub elektrycznej źródeł energii nie mniejszej niż 50 MW.

Intensywność dofinansowania

 • dofinansowanie w formie pożyczki do 100% kosztów kwalifikowanych;
 • dofinansowanie w formie dotacji do 50% kosztów kwalifikowanych

W przypadku zainteresowania tematem zapraszamy do kontaktu.

e-mail: info@hnl.pl

tel. 500 18 18 11