Blog

Kogeneracja dla energetyki i przemysłu – do kogo skierowany jest program?

Dnia 1.06.2022 r. rozpoczął się nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Kogeneracja dla energetyki i przemysłu” organizowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Program jest skierowany do przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania energii o zainstalowanej mocy powyżej 50 MW.

Rodzaje inwestycji, na które można pozyskać dofinansowanie

 1. Inwestycje dotyczące budowy lub/i przebudowy jednostek wytwórczych o łącznej mocy zainstalowanej nie mniejszej niż 10 MW, pracujących w warunkach wysokosprawnej kogeneracji wraz z podłączeniem ich do sieci przesyłowej, w których do produkcji energii wykorzystuje się:
  • ciepło odpadowe,
  • energię ze źródeł odnawialnych,
  • paliwa gazowe, mieszanki gazów, gaz syntetyczny lub wodór.

2. Elementem uzupełniającym inwestycji w pkt 1) może być:

 • przyłącze do sieci należące do beneficjenta projektu (wytwórcy energii);
 • magazyn energii – warunkiem udzielenia wsparcia na magazyn energii jest zintegrowanie go z jednostką wytwórczą, która będzie realizowana równolegle w ramach projektu.

Formy i warunki udzielenia dofinansowania

 • DOTACJA – do  50% kosztów kwalifikowalnych
 • POŻYCZKA – do 100% kosztów kwalifikowalnych
Warunki dofinansowania pożyczki:
 • kwota pożyczki: do 300 mln zł;
 • Okres karencji: 12 miesięcy;
 • Okres finansowania: 15 lat;
 • Oprocentowanie pożyczki: na warunkach preferencyjnych lub rynkowych;

– na warunkach preferencyjnych: WIBOR 3M + 50 pb, nie mniej niż 1,5 % w skali roku,

– na warunkach rynkowych (pożyczka nie stanowi pomocy publicznej): oprocentowanie na poziomie stopy referencyjnej ustalanej zgodnie z komunikatem KE w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych.

 

Wnioski należy składać w terminie 01.06.2022 r. – 30.04.2023 r. lub do wyczerpania alokacji środków.

Kompleksowo zajmujemy się pozyskiwaniem dofinansowania od wniosku aplikacyjnego, aż po rozliczenie ostatniej złotówki. 

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu e-mail: info@hnl.pl

Więcej informacji o realizowanych przez nas projektach znajdą Państwo tutaj.

Zapisz się do newslettera