Blog

Trwa nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Kogeneracja dla ciepłownictwa” organizowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

Program jest skierowany dla ciepłowni o zamówionej mocy powyżej 50 MW.

 

I. Rodzaje inwestycji, na które można pozyskać dofinansowanie
 1. Inwestycje dotyczące budowy lub/i przebudowy jednostek wytwórczych o łącznej mocy zainstalowanej nie mniejszej niż 10 MW, pracujących w warunkach wysokosprawnej kogeneracji (z wyłączeniem energii wytworzonej w jednostce kogeneracji opalanej węglem) wraz z podłączeniem ich do sieci przesyłowej, w których do produkcji energii wykorzystuje się:
  • ciepło odpadowe,
  • energię ze źródeł odnawialnych,
  • paliwa gazowe, mieszanki gazów, gaz syntetyczny lub wodór.
 2. Elementem inwestycji może być m.in.:
 • przyłącze do publicznej sieci ciepłowniczej należące do beneficjenta projektu (wytwórcy energii);
 • magazyn ciepła – warunkiem udzielenia wsparcia na magazyn ciepła jest zintegrowanie go ze źródłem. o którym mowa w pkt 1.
  II. Formy i warunki udzielenia dofinansowania
 1. Dofinansowanie w ramach programu Kogeneracja dla ciepłownictwa można uzyskać w formie dotacji lub pożyczki:
 • DOTACJA – do  50% kosztów kwalifikowalnych
 • POŻYCZKA – do 100%kosztów kwalifikowalnych
 1. Warunki dofinansowania pożyczki:
 • kwota pożyczki do 300 mln zł
 • okres karencji 12 miesięcy
 • okres finansowania: 15 lat
 • oprocentowanie pożyczki:

–  na warunkach preferencyjnych: WIBOR 3M + 50 pb, nie mniej niż 1,5 % w skali roku,

–  na warunkach rynkowych (pożyczka nie stanowi pomocy publicznej): oprocentowanie na poziomie stopy referencyjnej ustalanej zgodnie z komunikatem Komisji Europejskiej w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych

Więcej informacji na temat programu „Kogeneracja dla ciepłownictwa” na stronie.

 

Wnioski o dofinansowanie należy składać w terminie 20.09.2022 r. – 15.12.2023 r. lub do wyczerpania alokacji środków.

Kompleksowo zajmujemy się pozyskiwaniem dofinansowania od wniosku aplikacyjnego, aż po rozliczenie ostatniej złotówki. 

 

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu e-mail: info@hnl.pl

 

Zapisz się do newslettera