Zaznacz stronę
Zadzwoń +48 500 18 18 11

Blog

Pomoc dla przemysłu energochłonnego związana z cenami gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2023 r. to program, który jest kolejną turą rządowego wsparcia skierowanego do branż energochłonnych w Polsce. Przyjęty został on przez rząd 8 sierpnia i bazuję na zaktualizowanych Tymczasowych kryzysowych i przejściowych ramach środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki po agresji Rosji wobec Ukrainy, a w jego puli znajduję się 5,5 miliarda złotych. 

Jaki jest cel programu Pomoc dla przemysłu energochłonnego związana z cenami gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2023 r.?

Celem programu Pomoc dla przemysłu energochłonnego związana z cenami gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2023 r. jest złagodzenie skutków rosnących cen energii elektrycznej oraz gazu, które mogłyby zagrozić ciągłości działania przedsiębiorstw zaliczanych do branży energochłonnej. Jak zaznacza szef Ministerstwa Rozwoju i Technologii: Polski przemysł wciąż odczuwa negatywne skutki kryzysu energetycznego wywołanego przez działania Rosji i wojnę na Ukrainie. Pomimo tego, że aktualne rynkowe ceny energii i gazu spadają, znaczna część firm związana jest z dostawcami kontraktami długoterminowymi, bazującymi na znacznie wyższych cenach z poprzedniego roku. Koszty z tym związane stanowią zagrożenie dla płynności finansowej wielu przedsiębiorstw z sektora przemysłowego. Stąd kierowana do branż energochłonnych pomoc również w tym roku. 

Program Pomoc dla przemysłu energochłonnego związana z cenami gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2023 r. przygotowany został na bazie ustawy z 29 września 2022 r. dotyczącej realizacji programów wsparcia przedsiębiorców w związku z sytuacją na rynku energii w latach 2022-2024, a także Tymczasowych kryzysowych i przejściowych ram środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki po agresji Rosji wobec Ukrainy. Pomoc w ramach programu przewidziana jest dla około 3 000 firm i będzie udzielana w dwóch wariantach — podstawowym oraz zwiększonym.

Kto może liczyć na pomoc podstawową w ramach programu?

Na podstawowe wsparcie w ramach programu Pomoc dla przemysłu energochłonnego związana z cenami gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2023 r. liczyć mogą wszystkie przedsiębiorstwa energochłonne, których przeważająca działalność prowadzona jest w sekcji B lub C PKD, a także których koszty gazu oraz energii elektrycznej wynosiły w 2021 roku mniej niż 3% wartości produkcji sprzedanej. 

Wartość produkcji sprzedanej jest rozumiana w tym przypadku natomiast jako przychody uzyskane ze sprzedaży własnych wyrobów, robót i usług (bez podatku od towarów i usług), pomniejszony o podatek akcyzowy, a powiększony o dotacje otrzymane do produktu, przy czym nie mogą być one przedmiotem działalności handlowej. 

Wysokość podstawowej pomocy w ramach programu może wynosić do 50% kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 4 miliony euro (w limicie uwzględniana jest także wysokość wsparcia uzyskanego w ramach poprzedniego programu).

Kto może liczyć na pomoc zwiększoną w ramach programu? 

Na zwiększone wsparcie w ramach programu Pomoc dla przemysłu energochłonnego związana z cenami gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2023 r. mogą natomiast liczyć przedsiębiorstwa, które poza wymienionymi powyżej warunkami, spełniają także kryteria związane z:

  • prowadzeniem przeważającej działalności w branżach, które są określone przez Komisję Europejską, jako szczególnie narażone na utratę konkurencyjności, 
  • odnotowaniem w 2023 r. ujemnego wyniku finansowego w EBITDA lub spadkiem tego wskaźnika o 40% w porównaniu do 2021 r., 
  • przedstawieniem do końca I kwartału 2024 r. planu zwiększenia efektywności energetycznej, którego wdrożenie wyniesie nie mniej niż 30% uzyskanej z programu pomocy. 

Wysokość zwiększonej pomocy w ramach programu Pomoc dla przemysłu energochłonnego związana z cenami gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2023 r. może wynosić do 80% kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 40 milionów euro. Podobnie jak w przypadku wsparcia podstawowego w limicie tym wliczana jest także wysokość pomocy uzyskanej w ramach poprzedniego rządowego programu wsparcia przemysłu energochłonnego. 

Kiedy startuje nabór wniosków do programu Pomoc dla przemysłu energochłonnego związana z cenami gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2023 r.?

Zgodnie z zapowiedziami MRiT program Pomoc dla przemysłu energochłonnego związana z cenami gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2023 r. miał być uruchomiony jeszcze w sierpniu, od razu po zatwierdzeniu go przez Komisję Europejską. Obecnie zarówno na stronie MRiT, jak i NFOŚiGW nie znajdują się żadne informacje na ten temat, trwają jednak konsultacje w jego sprawie, więc można mieć pewność, że ruszy on już niedługo. 

Już teraz wiadomo natomiast, że w przypadku wniosków o pomoc podstawową zostaną uruchomione dwie tury naborów — jedna dla kosztów poniesionych w I półroczu 2023 r. i druga dla kosztów poniesionych w II półroczu bieżącego roku. Każdy nabór będzie natomiast trwał 14 dni. Jeśli chodzi natomiast o możliwość składania wniosków o pomoc zwiększoną, przewidziane jest uruchomienie wyłącznie jednej tury ich naborów za cały 2023 r., która planowana jest na sierpień bieżącego roku. 

Będziemy dla Państwa na bieżąco śledzić informacje publikowane przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii, a także Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, aby móc poinformować o rozpoczęciu naboru do programu Pomoc dla przemysłu energochłonnego związana z cenami gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2023 r., dlatego zachęcamy do śledzenia naszego bloga oraz social mediów. Po uruchomieniu programu mogą Państwo liczyć natomiast na wsparcie naszych specjalistów w przygotowaniu wniosków niezbędnych do uzyskania wsparcia zarówno w podstawowym, jak i zwiększonym wariancie. 

Zapisz się do newslettera