Zaznacz stronę
Zadzwoń +48 500 18 18 11

Blog

Na początku roku prezes URE ogłosił harmonogram aukcji na premię kogeneracyjną w 2023 roku. Zgodnie z nim odbyły się już trzy aukcje, a przed nami ostatnia, grudniowa. O tym kiedy się odbędzie oraz kto i na jakich zasadach może do niej przystąpić, przeczytasz poniżej. 

Kiedy odbędzie się grudniowa aukcja na premię kogeneracyjną?

Grudniowa aukcja na premię kogeneracyjną, oznaczona jako ACHP/4/2023, odbędzie się w formie pisemnej, w postaci papierowej. Termin przeprowadzenia sesji aukcji został ustalony na okres od 11 grudnia 2023 r. do 13 grudnia 2023 r. Sesja aukcji potrwa natomiast 3 dni robocze, rozpoczynając się o godzinie 8:15 w dniu 11 grudnia 2023 r. i zamykając o 16:15 w dniu 13 grudnia 2023 r.

Kto i na jakich zasadach może przystąpić do aukcji na premię kogeneracyjną?

Do aukcji na premię kogeneracyjną mogą przystąpić nowe i znacznie zmodernizowane jednostki kogeneracji o mocy nie mniejszej niż 1 MW, jednak nie większej niż 50 MW. Aukcje są przeprowadzane w formie pisemnej, w postaci papierowej. Aby wziąć udział, producenci muszą przygotować ofertę i dostarczyć ją w zamkniętej kopercie do siedziby Urzędu, zgodnie z określonym w ogłoszeniu terminem. Na stronie internetowej URE dostępne są aktualne formularze ofert.

Każdy producent może przedstawić więcej niż jedną ofertę, o ile dotyczą one różnych jednostek kogeneracji. Warunkiem wygranej w aukcji jest złożenie co najmniej 3 ważnych ofert. Zwycięzcami aukcji są uczestnicy, którzy zaoferowali najniższą wysokość premii kogeneracyjnej, czyli dopłaty do wytworzonej w jednostce kogeneracji, wprowadzonej do sieci i sprzedanej energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji. Oferty uczestników nie mogą łącznie przekroczyć 100% wartości lub ilości energii elektrycznej określonej w ogłoszeniu o aukcji.

W przypadku, gdy ilość energii elektrycznej albo wartość premii objęta złożonymi ofertami będzie mniejsza niż wynikające z ogłoszenia, zwycięzcami zostaną uczestnicy oferujący najniższą wysokość premii kogeneracyjnej, aż do wyczerpania 80% ilości energii elektrycznej wynikającej ze złożonych ofert (tzw. reguła wymuszenia konkurencji).

Grudniowa aukcja CHP w liczbach 

W grudniowej aukcji na premię kogeneracyjną określono maksymalną ilość energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji, której sprzedaż może być objęta premią. W przypadku wytwórców energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji zlokalizowanych w Polsce maksymalna ilość energii wynosi 27 719 050,000 MWh. Natomiast dla jednostek kogeneracji zlokalizowanych poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ustalono limit na 1 385 952,500 MWh.

Co więcej, określono maksymalną wartość premii kogeneracyjnej wynikającą z ilości energii elektrycznej, której sprzedaż może być objęta premią. Dla wszystkich wytwórców energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji ta wartość sięga 7 075 438 020,00 zł. Natomiast dla jednostek kogeneracji zlokalizowanych poza Polską, maksymalna wartość premii wynosi 353 771 901,00 zł.

Poradnik jak prawidłowo wypełnić ofertę do aukcji na premię kogeneracyjną znaleźć można pod linkiem: https://www.gov.pl/attachment/247e589a-f3be-4a2b-bd59-a498d0aac049

Dodatkowo zachęcamy do kontaktu z naszymi specjalistami, którzy pomogą w przygotowaniu oferty do grudniowej aukcji CHP.

Zapisz się do newslettera