Zaznacz stronę
Zadzwoń +48 500 18 18 11

Blog

Program Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu to już trzecia edycja Funduszy Norweskich realizowanych w sektorze środowisko. Przyznawane w ramach niego środki przeznaczone są głównie na działania mające na celu poprawę jakości powietrza w naszym kraju. Zaliczają się do nich wobec tego między innymi inwestycje związane z rozwojem kogeneracji czy lokalnych ciepłowni. Wraz z początkiem stycznia została natomiast ogłoszona możliwość ubiegania się o  zwiększenie dofinansowania realizowanych projektów w ramach tego programu. Decyzja ta spowodowana jest znaczącym wzrostem cen.

Kwoty dofinansowania w ramach programu Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu

2 stycznia Operator programu Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu, czyli Ministerstwo Klimatu i Środowiska opublikowało informację, że jego beneficjenci mogą ubiegać się o zwiększenie dofinansowania na realizowane przez nich projekty. W związku z tym aktualnie dostępne środki wynoszą:

 • 11 157 210 zł, w przypadku inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury w miastach
 • 1 451 083 zł, w przypadku inwestycji w zakresie działań podnoszących świadomość na temat łagodzenia zmian klimatu i przystosowania się do ich skutków prowadzonych przez placówki edukacyjne,
 • 1 313 640 zł, w przypadku inwestycji związanych ze wzmocnieniem realizacji gospodarki w obiegu zamkniętym.

Jednocześnie Ministerstwo Klimatu i Środowiska zaznacza, że prezentowane powyżej kwoty mogą ulegać zmianom. Wszelkie dotyczące ich informacje są natomiast na bieżąco publikowane na stronie NFOŚiGW.

Kto może uzyskać większą kwotę dofinansowania?

Zwiększoną kwotę dofinansowania w ramach programu Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu mogą uzyskać jedynie jego beneficjenci, którzy mają zawartą umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i realizują w ramach niej projekt w jednym z trzech zakresów dotyczących:

 • zielono-niebieskiej infrastruktury w miastach,
 • prowadzenia przez szkoły działań podnoszących świadomość na temat łagodzenia zmian klimatu i przystosowania się do ich skutków,
 • wzmocnienia realizacji gospodarki o obiegu zamkniętym.

Jakie warunki należy spełnić, aby otrzymać wyższe dofinansowanie w ramach programu Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu?

Aby uzyskać wyższe dofinansowanie w ramach programu Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu jego beneficjenci muszą spełnić 7 warunków. Dotyczą one:

 • braku możliwości przewidzenia wzrostu cen w okresie, kiedy składany był wniosek o dofinansowanie,
 • wykazania, że zwiększona kwota dofinansowania, ma znaczenie dla realizacji kluczowych celów projektu inwestycyjnego,
 • wykazania, że zwiększona kwota dofinansowania nie wpłynie na zgodność projektu z kryteriami jego wyboru,
 • wykazania, że zwiększona kwota dofinansowania spowoduje wzrost lub utrzymanie co najmniej na takim samym poziomie wartości wskaźników, które były zakładane w umowie związane z realizacją wspieranego projektu,
 • wykazania, że zwiększona kwota dofinansowania jest jedyną możliwością na realizację wspieranej przez program inwestycji,
 • wykazania, że zwiększona kwota dofinansowanie jest w pełni zgodna z przepisami, które dotyczą udzielania pomocy publicznej,
 • wykazania, że zwiększona kwota dofinansowanie nie będzie zagrażać prawidłowej realizacji projektu w ramach MF EOG 2014-2021.

Dodatkowo MKiŚ zaznacza, że gdy suma wnioskowanych zwiększeń dofinansowania przekroczy wartość dostępnych środków, będą one przyznawane najpierw projektom, które miały wyższą punktację w ocenach prowadzonych podczas naboru projektów. Z kolei, gdy projekty będą miały taką samą punktację, zwiększenie dofinansowania w pierwszej kolejności otrzymają te projekty, których wnioski będą dotyczyły niższych kwot dodatkowego wsparcia.

Jak i do kiedy można składać wnioski o zwiększenie dofinansowania?

Beneficjenci programu Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu mogą składać wnioski o zwiększenie dofinansowania zarówno za pośrednictwem ePUAP, jak i listownie przesyłając je na adres siedziby NFOŚiGW w Warszawie.

NFOŚiGW rozpoczęło przyjmowanie wniosków 9 stycznia 2023 roku. Zakończenie ich przyjmowania nastąpi natomiast 12 lutego 2023 roku. Pozostało więc niewiele czasu na ich złożenie.

 

 

Zapisz się do newslettera